Toelating taxi commerciële korting

Taxi-uitbaters kunnen met derden een vaste prijs afspreken voor een rit.
Ligt die vaste prijs lager dan de tarieven die door de gemeenteraad bepaald zijn?
Dan heb je voor deze commerciële korting een toelating nodig van Stad Brugge.

Voorwaarden

  • Dit is een forfait voor een bepaald traject en voor bepaalde klanten (overeenkomst tussen taxi-exploitant en een bedrijf of hotel of luchthaven...).
  • De prijs is lager dan de vergunde tarieven of prijzen.
  • Deze kortingen worden op het einde van de rit ingetikt op de taxameter of via een centrale doorgestuurd.
  • Dit is enkel mogelijk als de taxameter dit kan verwerken.

Procedure

  • Vraag de commerciële korting online aan op deze pagina of via de app.
    Wil je met een medewerker spreken aan het loket?
    Bel 050 44 80 00 om een afspraak te maken.
  • Je vraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Als het college de korting toelaat, ontvang je een bericht dat je contract met het bedrijf of de organisatie werd goedgekeurd.
  • De klant krijgt van jou een vervoersbewijs met de initiële prijs en de commerciële korting. 

Meebrengen

In de aanvraag vermeld je:

  • de gegevens van het taxibedrijf:
  • de gegevens van de klant waarmee je de commerciële korting afsluit
  • het identificatienummer van de taxi's
  • het vertrekpunt & aankomstpunt taxi's
  • het bedrag van de commerciële korting

Regelgeving

  • decreet 20 april 2001 over organisaties voor personenvervoer
  • besluit 18 juli 2003 - gewijzigd op 18 juni 2010
  • stedelijk taxi- & vvb-reglement-gewijzigd

Contactinformatie