Toelating taxi commerciële korting

Taxiuitbaters kunnen met derden een vaste prijs afspreken voor een rit. Aangezien die vaste prijs lager ligt dan de tarieven die door de gemeenteraad bepaald zijn, moeten deze commerciële kortingen aangevraagd worden.

 

Voorwaarden

 • Forfait voor een bepaald traject en voor bepaalde klanten (overeenkomst tussen taxi-exploitant en een bedrijf of hotel of luchthaven...).
 • Altijd lager dan de vergunde tarieven of prijzen.
 • Deze kortingen worden op het einde van de rit ingetikt op de taxameter of via een centrale doorgestuurd.
 • Enkel mogelijk als de taxameter dit kan verwerken.

Procedure

 • Vraag de commerciële korting online aan (via de knop bovenaan de pagina). Wil je met een medewerker spreken aan het loket, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.
 • Je vraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Als het College de korting toelaat, krijg je bericht dat je contract met het bedrijf of de organisatie werd goedgekeurd.
 • De klant krijgt van jou een vervoerbewijs met de initiële prijs en de commerciële korting. 

Meebrengen

 • Gegevens taxibedrijf
 • Gegevens klant waarmee de commerciële korting afgesloten wordt
 • Identificatienummer taxi's
 • Vermeld vertrekpunt & aankomstpunt taxi's
 • Vermeld bedrag van de commerciële korting

Regelgeving

 • Decreet 20 april 2001 over organisaties voor personenvervoer;
 • Besluit 18 juli 2003 - gewijzigd op 18 juni 2010;
 • Stedelijk taxi- & vvb-reglement-gewijzigd.

Contactinformatie