Toeleiders in diversiteit

Begin december 2017 ging het project ‘Toeleiders in diversiteit’ van start in Brugge. Het project is een samenwerking tussen Stad Brugge en het Agentschap Integratie en Inburgering.

toeleiders in diversiteit

Cynthia, Irina, Georgiana en Habiba (vlnr) zijn de ‘toeleiders in diversiteit’:

  • Habiba, Cynthia en Irina zijn voor allerhande vragen, hulp en wegwijs beschikbaar in het Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge (aan het station).
  • Georgiana werkt voornamelijk vanuit het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge.

 

Wat doen de toeleiders?

Toeleiders zijn brugfiguren. Ze vormen een brug tussen Bruggelingen van buitenlandse herkomst die nieuw zijn in de stad en diensten en organisaties in Brugge.
Voor nieuwkomers en oudkomers is het soms moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen.
Toeleiders staan in direct contact met mensen en maken hen wegwijs: ze tonen de weg, zowel online als offline, in documenten, of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven. Ze informeren over en leiden toe naar hulp- en dienstverlening, loketten in het Huis van de Bruggeling, (vrijetijds)organisaties en andere partners en brugfiguren in de stad.

Habiba, Cynthia, Irina en Georgiana  spreken naast NederlandsFrans en Engels respectievelijk ook Arabisch, Marokkaans, Spaans, Swahili, Kiga, Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Bantoe talen, Roemeens, Russisch en Oekraïens.

Een afspraak maken?

Je kan een afspraak maken met de toeleiders in diversiteit:

  • door een mail te sturen naar toeleiders@brugge.be  
  • via het nummer 050 32 42 40
  • aan de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling 

Jaarrapport 2022

Op vrijdag 20 oktober 2023 stelden de toeleiders het jaarrapport 2022 voor. Hierin is heel wat informatie terug te vinden over de 1.410 contactmomenten die vorig jaar plaatsvonden. Mensen met niet minder dan 67 verschillende herkomstnationaliteiten vonden toen de weg naar de toeleiders in diversiteit. Oekraïense ontheemden kwamen het meest langs, gevolgd door Bruggelingen uit Syrië en Roemenië.  De meest voorkomende onderwerpen in de gesprekken waren nationaliteit en verblijf, maar ook financiële vragen en ondersteuning bij moeilijke brieven en documenten kwamen vaak aan bod.

Een aantal belangrijke signalen vloeien voort uit de jaarwerking 2022. Globaal stelden de toeleiders vast dat anderstalige Bruggelingen nog steeds met heel wat drempels te maken krijgen bij hun integratieproces. Het is en blijft niet evident om als nieuwkomer de juiste dienst te vinden die een antwoord kan geven op de vragen die leven. Daarnaast wordt er vaker online gewerkt, waardoor er een steeds groter wordende digitale kloof ontstaat. Een laatste vaststelling is de problematiek van de woningmarkt. Er werd en wordt systematisch toegeleid tot het woonloket maar structurele oplossingen rond wonen blijven, ook voor deze kwetsbare doelgroep, een uitdaging.   

Raadpleeg hier het jaarrapport 2022 en de presentatie.  


Om het project zo goed mogelijk te doen slagen, is er een goede afstemming binnen de Stad en haar diensten en organisaties nodig. De toeleiders zijn er gekomen als antwoord op de vaststelling dat heel wat nieuwkomers de weg niet vinden in de stad en haar ingewikkeld kluwen van hulp- en dienstverlening. Toeleiders leiden toe en wijzen de weg, en zorgen ervoor dat de juiste vragen bij de juiste mensen terechtkomen.
Bekijk hier de reportage die te zien was op Focus-WTV (13/12/2017):

                 

Contactinformatie