Topaankoop voor Brugge: het manuscript La Pénitence d’Adam van Colard Mansion

13
sep
2018

Met middelen van het Museaal Collectiefonds koopt de Stad het handschrift La Pénitence d’Adam van Colard Mansion aan. Een stukje uniek Brugs erfgoed keert hiermee terug naar de stad waar het meer dan 500 jaar geleden vervaardigd werd. Het manuscript was dit voorjaar te zien op de tentoonstelling ‘Haute Lecture by Colard Mansion’, een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek en Musea Brugge. Ruim 40 000 mensen bezochten deze expo.

Uniek Brugs manuscript

Colard Mansion was één van de belangrijkste boekenondernemers in het laatmiddeleeuwse Brugge. Hij werkte onder meer in opdracht van de Bourgondische hertogen, vervaardigde luxueuze manuscripten en experimenteerde tegelijkertijd met gloednieuwe druktechnieken. Dit handschrift is een Franse vertaling van de apocriefe “Vitae Adae et Evae”. Het werd gemaakt voor Lodewijk van Gruuthuse, raadsheer van Filips De Goede en één van de belangrijkste bibliofielen uit de Bourgondische periode. Het vertelt het levensverhaal van Adam en Eva nadat ze uit het Paradijs werden verdreven. Er zijn maar drie middeleeuwse manuscripten van deze tekst bewaard. Twee bevinden zich in de Bibliothèque nationale in Parijs, het derde in een privéverzameling. Het is dit laatste exemplaar dat kon aangekocht worden. De uitzonderlijk hoge kwaliteit van de kalligrafie zou erop kunnen duiden dat deze tekst door Colard Mansion zelf werd geschreven.


Verrijking van de Brugse Mansioncollectie

De Openbare Bibliotheek Brugge is een erkende erfgoedbibliotheek. Hoofdbibliotheek Biekorf huisvest onder meer de grootste collectie middeleeuwse manuscripten in Vlaanderen, incunabelen (boeken gedrukt voor 1501) en oude drukken, historische kranten en het Guido Gezellearchief. Met 17 incunabelen van Colard Mansion bewaart de bibliotheek de tweede grootste Mansioncollectie ter wereld. De aankoop van dit manuscript is dus zowel een verrijking voor de handschriftencollectie van de bibliotheek, een unieke aanvulling van de Colard Mansioncollectie én een prachtige kans om een Brugs erfgoedstuk na meer dan 500 jaar terug naar Brugge te brengen.

Vernieuwd Gruuthusemuseum

De nieuwe aanwinst zal vanaf 24 mei 2019 worden gepresenteerd in het vernieuwde Gruuthusemuseum. Het compleet gerestaureerde monument krijgt een nieuwe opstelling waarbij de rijke Gruuthusecollectie, samen met objecten uit andere Brugse erfgoedcollecties getoond zullen worden in de context van vijfhonderd jaar geschiedenis van Brugge. De bezoeker zal starten met een kennismaking met de laat-bourgondische periode. Natuurlijk zal Lodewijk van Gruuthuse als bouwheer en eigenaar van het Gruuthusepaleis én lid van de entourage van het Bourgondische hof hier een belangrijke rol in spelen. Bijzondere aandacht zal ook uitgaan naar Brugge als productiecentrum van handschriften en vroege drukken en de eigenaars-opdrachtgevers van verluchte handschriften. Lodewijks bibliotheek was de omvangrijkste, na die van de Bourgondische hertogen. De meerderheid van zijn handschriften was prachtig verlucht. Vandaag zijn de meeste handschriften uit de bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse echter eigendom van de Bibliothèque nationale de France in Parijs. Met deze aankoop zal een handschrift uit Lodewijks collectie opnieuw in het Gruuthusepaleis te zien zijn en dit in een wisselende presentatie met manuscripten uit onder andere de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge en het Grootseminarie.