Trage wegen in kaart 

trage wegen

Een bospad, een veldweg, een olifantenpad of een doorsteekje in een wijk.
Trage wegen vind je overal. Ze dienen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en hebben een openbaar karakter. 

Vaak zijn het dé schakels tussen verschillende stadsdelen en trekpleisters in en rond Brugge, maar ze leiden evengoed naar verborgen pittoreske plaatsen.

Vele trage wegen zijn vandaag in onbruik geraakt door slecht onderhoud, de aanleg van ver­kavelingen of industrieterreinen. Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veel aangenamer en veiliger. Daarom willen Trage We­gen vzw en Stad Brugge het tragewegennetwerk inventariseren en meer bekendheid geven.

Trage wegen in kaart brengen

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke zijn nog toegankelijk? Waar zijn de knelpunten en welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen krijgen pas een antwoord na het in kaart brengen van de trage wegen.

Voor het uitvoeren hiervan doet de Stad Brugge een beroep op de streekken­nis en het enthousiasme van de Bruggelingen en Brugse verenigingen.

Word ambassadeur

Wil je Brugge op een andere manier ontdekken en de Stad helpen met het inventariseren van de trage wegen? Dan ben jij de geknipte ambassadeur.

Elke ambassadeur krijgt een vierkante kilometer van het Brugse grondgebied toegewezen om er op zoek te gaan naar trage wegen. Eenmaal de inven­tarisatie is afgerond en de verzamelde gegevens verwerkt zijn, kun je de kaart met alle toegankelijke en ontoegankelijke trage wegen hier raadplegen. 

Wil je zelf ambassadeur worden? Klik hier om een kilometerhok te adopteren. Via de handleiding hier kom je te weten hoe je precies moet inventariseren. 

Contact

Mobiliteitsdienst
mobi@brugge.be

Trage Wegen vzw
info@tragewegen.be

Klik hier voor de tijdslijn van het trage wegenproject dat loopt van februari 2019 tot december 2019.