Trefpunt tewerkstelling kansengroepen

Stad Brugge werkt mee aan een regionaal trefpunt rond duurzaam werken en ondernemen in het algemeen en tewerkstelling van kansengroepen in het bijzonder.

Het Trefpunt is een initiatief van de 10 lokale besturen van de regio Brugge in het kader van de regierol sociale economie. Het Trefpunt wordt opgericht om tewerkstelling van kansengroepen binnen de reguliere economie te promoten. Het moet uitgroeien tot de unieke plaats waar ondernemers en dienstverleners rond ondersteuning op de werkvloer elkaar kunnen ontmoeten rond duurzaam werken in het algemeen en tewerkstelling van kansengroepen in het bijzonder.

Met het Trefpunt willen de lokale besturen ook bruggen bouwen tussen de sociale economie en de reguliere economie. Er wordt gestreefd naar één economie, waarbij kansengroepen overal aan de slag kunnen. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat er heel wat win-wins gerealiseerd kunnen worden wanneer sociale en reguliere economie elkaar beter leren kennen. Denk hierbij aan de sociale economie die als onderaannemer van de reguliere economie werkt, of aan enclavewerk waarbij de sociale economie met een ploegje medewerkers in een bedrijf gaat meewerken. Maar ook in de zoektocht naar geschikt personeel kan de sociale economie ondersteunen in functie van meer tewerkstelling en begeleiding van kansengroepen binnen een klassieke onderneming.

Het Trefpunt Tewerkstelling Kansengroepen wil tevens:

  • Ondernemers samenbrengen in workshops of infosessies rond werkgerelateerde thema’s en zo ook de netwerking bevorderen.
  • Algemeen sensibiliseren rond tewerkstelling van kansengroepen.
  • Informeren rond tewerkstellingsmaatregelen en het beleid rond werk en sociale economie.
  • Doorverwijzen naar de vele partners (link naar menu 3 – partners) in de regio die rond werk actief zijn.
  • De inspanningen van de lokale besturen in het kader van de regierol sociale economie verzilveren.
  • De maatschappelijke meerwaarde van de sociale en solidaire economie promoten.

Het Trefpunt heeft de regionale steun van de werkgeversorganisaties Voka en Unizo, van de vakbonden van het ACV en ABVV en van de VDAB.

Alle informatie over het Trefpunt Tewerkstelling Kansengroepen kunt u hier terugvinden.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie