Turbo 2.0

 

 

Projectleider
Stad Brugge

Partners
Stadmakers vzw (voordien De Korrelatie), Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Hogeschool West-Vlaanderen, Tapis Plein, Entrepot, ondernemers centrum West-vlaanderen.

Budget
Totale projectkost: 588.298,57 euro
Aandeel stad Brugge: 27.775,20 euro
Subsidie: 234.999,2 euro (40%) gesubsidieerd door Europa, 176.246,7 euro (30%) door Hermes en 19.387,43 euro (3,3%) door provincie West-Vlaanderen.

Periode
Het project loopt tot 30/08/2020.

Ondernemen
TURBO 2.0 bouwt verder op het eerdere TURBO (BFN) project waarbij overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, culturele jongerenorganisaties, bedrijven en organisaties die inzetten op jongeren en ondernemen in een ecosysteem ondergebracht worden. 

TURBO 2.0 gaat een stap verder en zal onderzoeken welke doelgroepen we nog missen of niet genoeg bereiken, om daarna de formats of deze ‘nieuwkomers’ aan te passen. Hierbij denken we aan maatschappelijk kwetsbare en kanszoekende jongeren, maar ook studenten uit de derde graad secundaire scholen.
Binnen de onderwijsinstellingen wordt ingezet op een upscaling van de businesscoaches tot train-the-trainer. Via dit traject zet TURBO in op sensibilisering van ondernemingszin bij docenten, die zo sneller ondernemende jongeren kunnen detecteren, inspireren en doorverwijzen. Dit zorgt ervoor dat ondernemingszin een breder draagvlak heeft binnen de onderwijsinstellingen.
Door het belang van infrastructuur voor het opzetten van een ecosysteem gaan we werkplekken en ontmoetingsruimtes voor jongeren in de stad opzoeken, creëren, bundelen en communiceren als plek waar jongeren met hun idee terecht kunnen.
Een werkgroep met experts en vertegenwoordigers van de verschillende partners, aangevuld met gevestigde ondernemers uit de regio, wordt opgezet om structurele verderzetting van het ecosysteem te onderzoeken.

Volg het project ook op Facebook en Twitter.
Meer informatie over EFRO.

Pilootproject
Wat gaan we doen? Bekijk hier het ludieke introductiefilmpje.

  

 

 

 

Contactinformatie