Turbo 2.0

EFRO logo's

 

TURBO 2.0 bouwt verder op het eerdere TURBO (BFN) project waarbij overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, culturele jongerenorganisaties, bedrijven en organisaties die inzetten op jongeren en ondernemen in een ecosysteem ondergebracht worden. Met het ecosysteem willen we bijdragen aan een gunstig ondernemend klimaat voor jongeren in de stad, om zo hun ondernemingszin te stimuleren. TURBO is het eerstelijns, laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren, waarna als facilitator doorverwezen wordt binnen het ecosysteem naar partners, adviseurs, begeleiders,… . TURBO is dé referentie in de regio voor jongeren met interesse in ondernemen.

TURBO 2.0 gaat een stap verder en zal onderzoeken welke doelgroepen we nog missen of niet genoeg bereiken, om daarna de formats of deze ‘nieuwkomers’ aan te passen. Hierbij denken we aan maatschappelijk kwetsbare en kanszoekende jongeren, maar ook studenten uit de derde graad secundaire scholen.

Binnen de onderwijsinstellingen wordt ingezet op een upscaling van de businesscoaches tot train-the-trainer. Via dit traject zet TURBO in op sensibilisering van ondernemingszin bij docenten, die zo sneller ondernemende jongeren kunnen detecteren, inspireren en doorverwijzen. Dit zorgt ervoor dat ondernemingszin een breder draagvlak heeft binnen de onderwijsinstellingen.

Door het belang van infrastructuur voor het opzetten van een ecosysteem gaan we werkplekken en ontmoetingsruimtes voor jongeren in de stad opzoeken, creëren, bundelen en communiceren als plek waar jongeren met hun idee terecht kunnen.

Een werkgroep met experts en vertegenwoordigers van de verschillende partners, aangevuld met gevestigde ondernemers uit de regio, wordt opgezet om structurele verderzetting van het ecosysteem te onderzoeken.

Dit project heeft een totale projectkost van 587.497,07 euro, waarvan 40% gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen, 30% door het Hermesfonds en 3,3% door de provincie West-Vlaanderen.

Deel deze pagina