Tussenkomst kadervormingscursus

Je wilt een cursus (hoofd)animator of instructeur volgen of je hebt er net één gevolgd?

Weet dan dat de stad 50 % of 75 % van jouw inschrijvingskosten terugbetaald.

Ook als je als vereniging gratis kadervorming biedt aan jouw leden, kan je een deel van de inschrijvingskosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

De volgende personen kunnen aanspraak maken op de terugbetaling:

 • Brugse jongeren
 • Jongeren tot 25 jaar oud die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge en die lid zijn van een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief en die bij hun stad of gemeente geen subsidie voor de gevolgde (kader)vorming kunnen bekomen.
 • Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven mits de (kader)vorming gratis wordt aangeboden en er minimaal 10 Brugse jongeren deelnemen.

De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door erkende vormingsorganisaties of -diensten.

Procedure

 1. Volg de cursus bij een landelijk erkend jeugdwerkinitiatief
 2. Dien ten laatste 60 dagen na het volgen van de cursus het aanvraagformulier in. Bezorg de nodige bijlages en documenten (zie 'Meebrengen')
 3. Ten laatste 60 dagen na het indienen van je aanvraag houden we je schriftelijk op de hoogte over je aanvraag.
 4. Als je dossier goedgekeurd wordt, storten we de subsidie op de opgegeven rekening.

Meebrengen

Voor individuele jongeren

 • Je deelnameattest
 • Betalingsbewijs van de (kader)vorming
 • Voor niet-Bruggelingen: een bewijs van lidmaatschap van een erkend Brugs jeugdvereniging

Voor plaatselijke jeugdverenigingen

 • Een overzicht met de deelnemerslijst, locatie, data en onderwerp van de vorming en de datum en handtekening van de instructeur(s) met de vermelding van de erkende vormingsorganisatie of -dienst
 • Een betalingsbewijs

Bedrag

50% of 75% van de inschrijvingskosten wordt terugbetaald.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van (kader)vorming in het jeugdwerk.

Contactinformatie