Tussenkomst kadervormingscursus

Je wilt een cursus (hoofd)animator of instructeur volgen of je hebt er net één gevolgd?

Weet dan dat de stad 50 % of 75 % van jouw inschrijvingskosten teruggeeft.

Ook als je vereniging kadervorming gratis aanbiedt aan jouw leden kan jij een deel van de inschrijvingskosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

De volgende personen kunnen aanspraak maken op de terugbetaling:

 • Brugse jongeren
 • Jongeren tot 25 jaar oud die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge en die lid zijn van een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief en die bij hun stad of gemeente geen subsidie voor de gevolgde (kader)vorming kunnen bekomen.
 • Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven mits de (kader)vorming gratis wordt aangeboden en minimaal 10 Brugse jongeren deelnemen.

De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door erkende vormingsorganisaties of -diensten.

Procedure

 • Volg de cursus bij een landelijk erkend jeugdwerkinitiatief
 • Dien ten laatste 60 dagen na het volgen van de cursus het aanvraagformulier in, samen met de hieronder vermelde documenten (wat meebrengen)
 • Ten laatste 2 maanden na het indienen van je aanvraag houden we je schriftelijk op de hoogte over je aanvraag en de eventuele uitbetaling.

Meebrengen

Voor individuele jongeren:

 • Je deelnameattest
 • Betalingsbewijs van de (kader)vorming
 • Voor niet-Bruggelingen: een bewijs van lidmaatschap van een erkend Brugs jeugdvereniging.

Voor plaatselijke jeugdverenigingen:

 • Een overzicht met de deelnemerslijst, locatie, data en onderwerp van de vorming en de datum en handtekening van de instructeur(s) met de vermelding van de erkende vormingsorganisatie of -dienst.
 • Een betalingsbewijs

Bedrag

50 % of 75 % van jouw inschrijvingskosten wordt terugbetaald.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van (kader)vorming in het jeugdwerk.

Contactinformatie