Twaalfplussers welkom in het vaccinatiecentrum voor inenting tegen het coronavirus met Pfizervaccin

17
aug
2021

Iedereen die op 21 augustus 2021 twaalf jaar is of ouder en nog geen uitnodiging in de bus heeft gekregen, kan zich laten vaccineren op zaterdag 21 augustus in het vaccinatiecentrum (Sint-Michiels).

Een afspraak maken kan via het callcenter van het Huis van de Bruggeling (vaccinatie@brugge.be of 050 44 8000).

Let wel:

* Wie 16 of 17 jaar is, mag zonder ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum gaan. Deze jongeren kunnen in principe zelf beslissen of ze zich laten vaccineren nadat ze goed geïnformeerd zijn.

* Wie 15 jaar of jonger is, moet samen met de ouders beslissen of de jongere gevaccineerd wil worden. Indien wel, dan moet de ouder(s) of voogd de jongere vergezellen naar het vaccinatiecentrum. Als de ouder(s) of voogd echt niet mee kunnen komen, dan mag de jongere alleen gaan en moet hij/zij een ondertekende brief meebrengen. Deze brief moet minstens de naam, voornaam en geboortedatum van de jongere bevatten, alsook de naam, voornaam, contactgegevens en handtekening van de ouder(s) of voogd. Op dit document dient naast, de datum van de ondertekening, ook de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’ te staan. Een voorbeeld van dergelijke brief is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen.

Let wel, een identiteitskaart is nodig om zich te kunnen registreren.