Twee nieuwe toegangen op online archiefdatabank Probat: Heilig Bloedspel en ambtachtsoorkonden

11
jan
2022

Twee nieuwe toegangen zijn voortaan doorzoekbaar in de onlinedatabank Probat, die van het Heilig Bloedspel en de ambachtsoorkonden, samen goed voor 1848 records.

Het totaal aantal archiefbeschrijvingen van het Stadsarchief Brugge in Probat komt daarmee op 17 631. Surf snel naar https://probat.west-vlaanderen.be/ en ontdek alles via het Archievenoverzicht (klik op Brugge).

Het archief van en over het Heilig Bloedspel

Oudere Bruggelingen herinneren zich misschien nog het Heilig Bloedspel. Dit was een massatoneel in het teken van het Heilig Bloed. Onder meer de passie van Christus en de overbrenging van het Heilig Bloed naar Brugge werden geëvoceerd. Het werd voor de eerste keer opgevoerd in 1938 en voor de laatste keer in 1962. In totaal waren er zes opvoeringen: 1938, 1939, 1947, 1952, 1957 en 1962. Die gingen telkens door voor het Belfort, op de Markt in Brugge.

Dit alles heeft een rijk archief opgeleverd. Naast de toneelteksten zijn er bijvoorbeeld ook talrijke dossiers in verband met kostuums, decors, spelers … Je vindt onder meer ook briefwisseling, persknipsels, fotoalbums en affiches in het archiefbestand terug.

 De ambachtsoorkonden

De oorkonden van de ambachten katapulteren ons verder terug in de tijd, namelijk de periode dertiende-achttiende eeuw. Ze vormen een afzonderlijk geheel ( Beknopte Inventaris Oud Archief Reeks 310), los van de andere archiefbestanden van de ambachten in het Stadsarchief Brugge. Het gaat over 1375 beschreven nummers (er zijn ook nog circa 200 onbeschreven nummers). Ze hebben betrekking op verschillende ambachten en gilden. Inhoudelijk gaat het onder meer over ambachtsreglementering en processen. De beschrijvingen ervan zijn van de hand van doctor Luc Janssens. 

Contactinformatie