Tweede Transparantie-ID voor Groep Brugge voor heldere communicatie over financieel beleid

20
sep
2021

Stad Brugge kreeg van Forum Ethibel voor de tweede keer een Transparantie-ID. Hiermee bevestigt de onafhankelijke organisatie nogmaals dat Stad Brugge op een transparante manier over haar financieel beleid communiceert en stappen wenst te zetten om haar financiën duurzamer te maken. Stad Brugge was vorig jaar de eerste Vlaamse stad die dit certificaat in handen kreeg: een signaal dat het bestuur gemotiveerd is tot goed financieel beheer en transparante communicatie hierover.

De samenwerking met Forum Ethibel voltrekt zich op het niveau van de Groep Brugge: Stad, OCMW en politie. Het Transparantie-ID volgt niet alleen de financiële beleggingen op, maar brengt ook het klimaatbeleid en sociale aspecten in kaart.

De inhoud van het tweede Transparantie-ID werd gebaseerd op de financiële gegevens van Stad Brugge, het OCMW en de politie en weerspiegelt de situatie op 30 september 2020.

“Dankzij deze momentopname en de jaarlijkse financiële audits die hier op volgen, kunnen we vergelijkingen maken en aantonen of en hoe het beleid duurzamer wordt. Algemene trends, specifieke accenten - zoals gerichte investeringskeuzes of beleggingsproducten – kunnen we op een transparante manier aan de Bruggeling duidelijk maken. We zien dit tweede certificaat als een herbevestiging van onze huidige aanpak en van onze ambitie om ook in de toekomst goed met onze financiën om te springen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Uit die momentopname blijkt dat Stad Brugge in 2020 5,02% van zijn middelen duurzaam belegt. De Stad heeft voornamelijk ingezet op veiligheid, leven in de stad, gezondheid en sport. Ook milieu en het klimaat vormen een rode draad in de beleidsdoelstellingen.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het coronavirus zorgde voor een inkomensverlies voor de Stad. Toch lanceerde de Stad heel wat steunmaatregelen voor de getroffen sectoren. In totaal kwam 6,6 miljoen euro vrij. Zo kwam er een Noodfonds Vrije Tijd, gefocust op de versnelling van jeugd, cultuur en sport na de crisis en werden fiscale en financiële maatregelen geïntroduceerd.”