Exploitatie

3
dec
2019

Begin augustus 2019 startten de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum.  Nu de werkzaamheden voor het gebouw aangevat zijn – en mooi op schema zitten - is het belangrijk om keuzes te maken voor de latere exploitatie van het nieuwe gebouw dat vermoedelijk in januari 2022 in gebruik genomen wordt.

De Stad zal de exploitatie van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in eigen beheer uitvoeren. Dit in een structuur waarin eigen knowhow en expertise maximaal kunnen worden ingezet.

Burgemeester Dirk De fauw: "Hierbij neemt de Stad ook het beheer van het congresgedeelte in eigen handen (naast het beursgedeelte) en doet daarvoor maximaal een beroep op interne diensten of aan de stad verbonden organisaties. Hiervoor wordt de werking van de ‘vzw Meeting in Bruggegeheroriënteerd met het oog op de exploitatie van het beurs- en congresgebouw. Let wel, het is niet de bedoeling om in concurrentie te treden met het Concertgebouw Brugge vzw en vice versa.”

Sarah Cornand aangesteld als directeur

In het kader van deze heroriëntering wordt de naam van de ‘vzw Meeting in Brugge’ gewijzigd naar ‘vzw Beurs- en Congresgebouw Brugge’. Vanaf 1 januari 2020 wordt Sarah Cornand waarnemend aangesteld als 'directeur Beurs-, Meeting- en Congrescentrum'. Ook Julie Lievens, momenteel werkzaam in vzw Meeting in Brugge, zal mee de overstap maken naar de nieuwe vzw.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het takenpakket bestaat uit verschillende facetten. Zo staan ze onder meer in voor het uitbouwen van een adequate personeelsbezetting voor de uitbating, het opmaken van een duidelijk businessplan, voorbereiden van de noodzakelijke aankopen die nodig zijn in functie van de exploitatie en inrichting, opmaak van een marketingplan en het prioritair uitwerken van een voorstel voor samenstelling van de Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering.”  

Stuurgroep met partners en experten

Er wordt ook een stuurgroep opgericht onder politieke leiding van burgemeester Dirk De fauw en met schepenen Mercedes Van Volcem en Philip Pierins als overige politieke vertegenwoordigers. Deze stuurgroep zal, naast een aantal betrokken stadsdiensten, bestaan uit een aantal prominente partners, stakeholders en externe experten. Zij zullen de transitie en de verdere stappen mee begeleiden.

Schepen van Toerisme Philip Pierins: “De werking van vzw Meeting in Brugge blijft bestaan, maar wordt ingekanteld in Toerisme Brugge, afdeling ‘business en events’. Er is in de oplossing dus een garantie naar continuïteit voor de stadsbrede MICE-werking van het congresbureau.Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum zal in de toekomst, net als de andere evenementenlocaties en hotels in Brugge, mee worden genomen in de stadsbrede promotie van de bestemming.”

Contactinformatie

Contactpersonen