Uitbraak vogelgriep: Stad Brugge roept burgers op om dode dieren niet zelf op te ruimen

7
jul
2022

Er vindt momenteel een uitbraak van vogelgriep H5N1 plaats die vooral zeevogels langs de Belgische en Nederlandse kust treft. Hoewel de vogelgriep slechts zeer sporadisch op mensen over gaat, raadt Stad Brugge de burgers af om zelf dode dieren aan te raken of te vervoeren. Wie op het openbaar domein een ziek of dood dier spot, meldt dit bij voorkeur aan het Huis van de Bruggeling via 050 44 8000. De stadsdiensten zorgen daarna voor opruiming in de veiligst mogelijke omstandigheden.

Veiligheidsmaatregelen

Het FAVV, Sciensano en ANB waarschuwen voor de risico’s naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep H5N1 bij zeevogels.

De vogelgriep gaat slechts zeer sporadisch over van dier op mens. Toch willen we dit zoveel als mogelijk vermijden om geen nieuwe mutaties mogelijk te maken. Om in alle veiligheid dode dieren op te ruimen zijn een dubbel paar handschoenen en een mondmasker aangewezen. De kadavers dienen vervoerd te worden in een dubbele zak en in een afgesloten box of aanhangwagen.

Aangezien burgers normaal gezien niet over de nodige beschermingsmiddelen beschikken, wil de Stad zelf instaan voor de opruiming van dieren op het openbaar domein. Wie een dood dier spot, kan dit telefonisch signaleren aan de stad via 050 44 8000. Buiten de serviceuren/in weekend kun je terecht op 050 44 80 83. 

Burgers mogen niet zelf met zieke (wilde) vogels naar het VOC gaan vanuit kustgemeenten (waaronder dus Brugge).

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Krijg je thuis met sterfte of ziekte te maken onder je kippen of andere gedomesticeerde dieren, dan vraagt de stad om deze dieren zelf op te ruimen, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden …) zorgen sowieso best  voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dit kunnen ze doen door:

  • Het pluimvee op te hokken of af te schermen  door middel van netten ( is sinds 15 mei 2022 niet meer verplicht maar wordt nog steeds aangeraden)
  • Het pluimvee binnen te voederen  ( is nog steeds verplicht)
  • Het drenken van pluimvee mag sinds 15 mei terug buiten gebeuren maar ook hier is het aan te raden van dit nog binnen of onder netten te doen

Richtlijnen naar hondenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten. Honden moeten zeker niet binnen blijven maar het is wel aangeraden om de honden aan de leiband uit te laten zodat ze geen dode besmette kadavers zouden aanvreten of opeten.

Contactinformatie