Uitbreiding bibliotheek Sint-Andries

Algemeen:

Totale kostprijs: 1.120.000 € btw. inb.

Architecten bureau: Studio Farris Architects 

Studiebureau technieken: Boydens 

Stabiliteitsbureau: Planet Engineering 

Hoofdaannemer: Bouw en Renovatie 

Veiligheidscoördinatie: VEIKMO

 

De ontwerpopdracht van de renovatie en uitbreiding van de bibliotheek werd in maart 2012 toegewezen aan Studio Farris Architects uit Antwerpen. Hiermee heeft het bestuur gekozen voor een ontwerpbureau dat bewust op zoek gaat naar harmonie tussen authenticiteit en innovatie, tussen functionaliteit en beleving en tussen ratio en gevoel.

Met respect voor de locatie, een weldoordacht gebruik van materialen en aandacht voor natuurlijke lichtinval hebben zij als team binnen dit ontwerp het potentieel van de ruimte weten te maximaliseren.

 

Het architectenbureau heeft aan de hand van een spel van volumes gezocht naar een synergie tussen hedendaagse architectuur en de 19e eeuwse architectuur van het hoofdgebouw. Het nieuwe volume is sterk aanwezig in het straatbeeld en geeft de bibliotheek zichtbaarheid en herkenbaarheid maar blijft in zijn speelse eenvoud ondergeschikt aan het statige Gemeentehuis.

De onophoudelijke zoektocht naar de juiste synergie tussen oud en nieuw spiegelt zich af in subtiele kenmerken.

Enerzijds is het lijnenspel op de gevel van het hoofdgebouw bepalend geweest voor de kroonlijsthoogte van het nieuwe volume anderzijds wordt er gekozen voor een gevelmateriaal dat sterk contrasteert ten opzichte van de witte bepleisterde gevel van het Gemeentehuis.

      

De typische ritmiek van de raampartijen van het hoofdgebouw wordt doorbroken en de gevel krijgt een eigentijdse uitstraling die aanleunt bij het extravert karakter van het project.

De dubieuze relatie tussen het zich onderscheiden en het zich verenigen met de bestaande context wordt door middel van een zorgvuldige detaillering en keuze van materialen benadrukt.

Naast het spel van volumes en materialen werd er tevens dankbaar gebruik gemaakt van het spel van licht.

Grote raampartijen, kleine perforaties, lichtkoepels,…de veelheid aan raamtypes werden op een weloverwogen manier ingepast en zorgen voor een veelheid aan natuurlijke lichtinval en sferen binnenin de bibliotheek. Daarmee komen we bij het introvert karakter van het ontwerp.

 

  

 

Ook in het interieur van de bibliotheek krijgen we subtiele referenties naar het hoofdgebouw. De overgangszone tussen de bestaande ruimten en het nieuwe gedeelte verwijst naar de verdraaiingshoek tussen het hoofdgebouw langs de Gistelsesteenweg en de nieuwbouw langs de Albert Serrynstraat. Verwijzingen naar de oorspronkelijke situatie en oriëntatie zijn terug te vinden in de uitlijning van de verlichtingsarmaturen aan het plafond en in het motief van de vloer.

Flexibiliteit, energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid vormen de pijlers van een duurzaam gebouw.

Ten gevolge van de uitgekiende variatie en oriëntatie van raampartijen wordt er maximaal gebruik gemaakt van zonnewarmte. Een maximale isolatie van wanden en daken, het gebruik van vloerverwarming en aandacht voor de positie van ramen heeft er toe geleid dat de technische installatie tot een minimum herleid werd.

Dergelijke architecturale ingrepen zorgen niet enkel voor een aangenaam binnenklimaat maar zorgen tevens voor een lage energiefactuur.

De leeshoeken, digitale werkplekken en ruimte voor activiteiten met klassen vormen de sleutel om dit filiaal opnieuw te laten fungeren als een wijkgerichte plek van ontmoeting, informatie en cultuur.