Uitbreiding kerstmarkt 2021: nu ook op 't Zand

1
apr
2021

Dit jaar vindt de kerstmarkt in Brugge plaats op drie locaties. Stad Brugge staat in voor een nieuw ontwerp van de kerstmarkt. Samen met het Brugs Handelcentrum zal de Stad meer inzetten op sfeer en vernieuwing en er zal ook meer aandacht besteed worden aan het kindvriendelijke en het ambachtelijke.
Wintergloed, met daarin de kerstmarkt, heeft plaats van 26 november 2021 tot 9 januari 2022. 

De kerstmarkt vindt dit jaar niet alleen een plek op de Markt en het Simon Stevinplein maar ook op ’t Zand. Op de strook ter hoogte van het Concertgebouw komen er maximum twintig kramen, voornamelijk gericht op gezinnen met kinderen.

De Markt krijgt maximum zevenendertig kramen waarvan er maximum zes sterke drank zullen verkopen.

Het Simon Stevinplein krijgt maximum twintig kramen, maximum twee ervan mogen sterke drank verkopen. De producten die hier zullen worden aangeboden zijn ambachtelijk, artisanaal of bevorderen de korte keten. Het totaal aantal kramen op de kerstmarkt wijzigt dus niet, er wordt wel voor meer spreiding gezorgd. Zowel op het Simon Stevinplein als op ’t Zand kan nog een paardenmolen of carrousel worden geplaatst.

Winterbeleving passend bij DNA van de stad

Burgemeester Dirk De fauw: “We hopen om kerst terug op de traditionele manier te kunnen beleven zonder dat corona roet in het eten gooit. We durven al uitkijken naar winterse gezelligheid en sfeer in de Brugse straten. Aangezien we een kwalitatief programma willen aanbieden voor deze bijzondere periode van het jaar, beslisten we in 2019 al om de Brugse winter in een nieuw jasje te steken. De bestaande en nieuwe initiatieven passen in het beleidsplan 2019-2024 dat duurzaam, warm, ondernemend, vernieuwend en verbindend wil zijn. De uitbreiding van de kerstmarkt naar ’t Zand zal hierbij een mooie aanvulling zijn.”

Schepen van Toerisme Philip Pierins: “In functie van een optimale bezoekersbeleving en draagkracht zal het wintergebeuren gespreid worden in tijd en ruimte. Sinds 2019 worden alle nieuwe initiatieven getoetst aan het winterkompas dat een aantal criteria opsomt waaraan winterevenementen moeten voldoen.

Nog kandidaten gezocht

Door de kerstmarkt te spreiden in tijd (buiten de weekends) en in ruimte (buiten de as Markt-Steenstraat), voldoen we aan die vooropgestelde criteria. Brugge wil zo inzetten op een winterbeleving die past bij het DNA van de stad en die rekening houdt met kwaliteit, zowel voor de bewoner als voor de bezoeker.”

Het Brugs Handelscentrum is nog op zoek naar kandidaten om een kraam uit te baten op de kerstmarkt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@brugshandelscentrum.be