Uitbreiding werkuren Beurssite

23
jun
2020

MBG, de aannemer die instaat voor de realisatie van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw, krijgt de toelating om zijn werkuren uit te breiden. Hij mag actief zijn op de werf vanaf 6.00 uur ’s morgens in plaats vanaf 7.00 uur, en dit met ingang vanaf 22 juni tot en met 19 september a.s. Er wordt extra aandacht besteed om de geluidshinder te beperken.

Waarom:

Dit bouwproject moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met de opgelegde Corona-maatregelen. Door het verhogen van het aantal arbeiders op de werf, is de aannemer verplicht om in shifts te werken en de toeleveringen van bouwmaterialen meer over de werkdag te spreiden, wil hij de maatregelen respecteren. Stel dat er zwaar verkeer in die vroege ochtenduren noodzakelijk zou zijn vanaf de Vrijdagmarkt richting Hauwerstraat, dan probeert de aannemer om dit verkeer zo vroeg mogelijk te organiseren, tussen 06.00 en 07.45 uur.

Nog dit:

Binnenkort volgt informatie over de geplande werkzaamheden in juli en augustus, met name over de montage van de staalstructuur van het beursgedeelte.

In september starten in principe de rioleringswerken.

De activiteiten op werf blijven tijdens het bouwverlof verder doorlopen.