Uittreksel erfrechtverklaring

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd.

Om deze gelden vrij te maken is een erfrechtverklaring, attest van erfopvolging of een akte van bekendheid nodig. Sommige diensten (zoals mutualiteit, verzekering, pensioenfonds,....) vragen na het overlijden naar deze verklaring.

Sinds 29 mei 2009 is er in het Burgerlijk Wetboek een wijziging gekomen met betrekking tot het deblokkeren van banktegoeden in het kader van overlijdens.

Dit kan enkel op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Sedert de inwerktreding van de nieuwe wetgeving zijn "de verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering van bankrekeningen.

Meer info :

Registratiekantoor

KAMgebouw - achterkant Station
t 0257 806 60

rzsj.registratie.brugge@minfin.fed.be