Attest van hoofdverblijfplaats

Door de maatregelen rond Covid-19 kan er voor deze dienstverlening voorlopig nog geen afspraak ingeboekt worden. Vraag je attest van hoofdverblijfplaats aan via het e-loket.

Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

Voorwaarden

 • Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.
 • De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.
 • Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.
 • Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan iemand buiten jezelf wordt verondersteld dat dit attest van een burger door de wet noodzakelijk is voor het voortzetten van een wettelijke procedure (in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten).

Procedure

 1. Je vraagt een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde):
  1. Doe de aanvraag:
   • Online, via de knop boven en onderaan deze pagina.
   • Schriftelijk
   • Via mail
  2. Na controle van de identiteit krijg je het attest.
  3. Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing ‘Mijn Dossier’ van de Federale Overheid.
 2. Je kan het ook afhalen voor een derde: dan breng je een volmacht mee ondertekend door die derde EN ook zijn/haar elektronische identiteitskaart.
 3. Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan derden
  1. De aanvraag doe je afzonderlijk en schriftelijk (via brief, of mail).
  2. Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt, is niet mogelijk behalve als het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld: dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034 ter van het G.W.).
  3. Het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfsdocument

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Hoe afschrift/uittreksel voor het buitenland aanvragen ?

 • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
 • Buiten Europese Unie:  Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren