Attest van hoofdverblijfplaats

Vraag je attest van hoofdverblijfplaats aan via het e-loket.

Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

 • Heb je geen computer of internet?
  Kom zonder afspraak naar het Huis van de Bruggeling. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.

Voorwaarden

 • Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.
 • De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.
 • Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.
 • Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan iemand buiten jezelf wordt verondersteld dat dit attest van een burger door de wet noodzakelijk is voor het voortzetten van een wettelijke procedure (in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten).

Procedure

 • Je vraagt een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde)
  • Online
  • Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing ‘Mijn Dossier’ van de Federale Overheid.
 • Je vraagt een attest voor een derde
  • Na controle wordt het uittreksel per post opgestuurd naar de aanvrager.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfsdocument

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Hoe afschrift/uittreksel voor het buitenland aanvragen ?

 • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
 • Buiten Europese Unie:  Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Contactinformatie