Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. 

Veroordelingen die er zijn, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 3 modellen:

  • model 1 volgens art. 595 Sv: is het standaardgetuigschrift dat u kan gebruiken voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • model 2 volgens art. 596.1: gereglementeerde activiteiten, heeft u nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.
  • model 3 volgens art. 596.2: heeft u nodig voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.(= VROEGERE MODEL 2)

Voorwaarden

Je kan een uittreksel persoonlijk aanvragen of door voorlegging van een volmacht voor iemand die ingeschreven is in de gemeente. 

Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.

Alleen Bruggelingen kunnen een uittreksel vragen.

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen bij dienst Bevolking - Strafregister
(Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge) of in het Huis van de Bruggeling.

OPGELET: Vanaf 1 juli 2018 sluit het fysieke Strafregister in de Lodewijk Coiseaukaai. Je kunt vanaf dan hiervoor ook terecht in de gemeenteafdelingen (behalve Zwankendamme) en uiteraard ook in het Huis van de Bruggeling.

Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester.  

Je kan het document aanvragen 

  • online via de rode knop bovenaan de pagina - je kan het laten opsturen
  • in het Huis van de Bruggeling 
  • in de verschillende gemeenteafdelingen (dan wordt het opgestuurd)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.

Bedrag

gratis

Regelgeving

FOD JUSTITIE – centraal strafregister

  • Artikels 595, 596.1, 596.2 wetboek van Strafvordering
  • Ministeriële omzendbrief nr 204 BS 10.06.2013 – Centraal Strafregister

Deel deze pagina