Uittreksel uit het strafregister

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. Veroordelingen die er zijn, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 4 modellen van uittreksels uit het strafregister:

 • Model 593: het model dat wordt afgeleverd na een vraag aan de gemeente door de politie in het kader van een moraliteitsonderzoek of door burgers voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten.

 • Model 595 is het basismodel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten (externe website)) Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective,... of voor het verkrijgen van een wapen-of visvergunning.

 • Model 596.2 ('minderjarigenmodel‘) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. 

Vanaf 15/04 staat er een QR-code op het document die je kan inscannen (of de pagina bezoeken).  Je wordt automatisch doorgestuurd naar het elektronisch bestand en kan beide documenten vergelijken/authentiseren (geldigheid is nog steeds 3 maand).

Voorwaarden

 • Je kan een uittreksel persoonlijk aanvragen of door voorlegging van een volmacht voor iemand die ingeschreven is in de gemeente. 
 • Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.
 • Alleen Bruggelingen kunnen een uittreksel vragen.

Procedure

 • Je kan het document online aanvragen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:
  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven).
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).
  • Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel 
Telefoon: 02 542 65 11
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Website: http://justitie.belgium.be

 • Hoe afschrift/uittreksel voor het buitenland aanvragen?
  • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd. Dit kan enkel voor een blanco uittreksel. Het mag ook niet opgesteld worden om te gebruiken in het Franstalig gedeelte van België. 

   Opmerking : de vertaalhulp is geen wettelijk document en kan enkel samen met het originele afgeleverd worden. Als de instantie die het vraagt, een origineel document wilt, dan zal een beëdigde vertaler ingeschakeld moeten worden.

  • Buiten Europese Unie: Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Regelgeving

FOD JUSTITIE – Centraal Strafregister

 • Artikels 595, 596.1, 596.2 wetboek van Strafvordering
 • Ministeriële omzendbrief nr 204 BS 10.06.2013 – Centraal Strafregister