Uittreksel uit het strafregister

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. 

Veroordelingen die er zijn, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 4 modellen van uittreksels uit het strafregister

 • Model 593: het model dat wordt afgeleverd na een vraag aan de gemeente door de politie in het kader van een moraliteitsonderzoek of door burgers voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten.
 • Model 595 is het basismodel dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 •  Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten (externe website)) Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective,... of voor het verkrijgen van een wapen-of visvergunning.

 •  Model 596.2 ('minderjarigenmodel‘) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel persoonlijk aanvragen of door voorlegging van een volmacht voor iemand die ingeschreven is in de gemeente. 

Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.

Alleen Bruggelingen kunnen een uittreksel vragen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

- als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
- of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Adres: Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel Telefoon: 02 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be
website:  
http://justitie.belgium.be

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen in het Huis van de Bruggeling en in de gemeenteafdelingen (behalve Zwankendamme)

Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester.  

Je kan het document aanvragen 

 • via de rode knop "online aanvragen" bovenaan de pagina 
 • aan de balie van het Huis van de Bruggeling 
 • in de verschillende gemeenteafdelingen (behalve Zwankendamme)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
Telefoon: 02 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Website: http://justitie.belgium.be

Regelgeving

FOD JUSTITIE – centraal strafregister

 • Artikels 595, 596.1, 596.2 wetboek van Strafvordering
 • Ministeriële omzendbrief nr 204 BS 10.06.2013 – Centraal Strafregister