Universiteit Derde Leeftijd (UDL)

De Universiteit voor de Derde Leeftijd Brugge (UDL) is een vereniging voor senioren die als doel heeft haar leden een brede algemene en sociaal-culturele vorming aan te bieden.

Om deze doelstelling te realiseren, programmeert de UDL in eerste instantie een reeks voordrachten, gegeven door sprekers uit de universitaire, culturele, sociale, politieke of journalistieke wereld.

Het aanbod omvat diverse domeinen zoals kunst, ethiek, filosofie, muziek, film, geschiedenis, actuele thema’s en maatschappelijke stromingen, positieve en geesteswetenschappen, economie, geneeskunde, technologische evoluties, bedrijfswereld, media, derde wereld, ...

Maandagnamiddag van oktober tot eind maart

Deze voordrachten vinden telkens plaats op een maandagmiddag van 14.30 u. tot 16 u., gespreid van oktober tot einde maart.

Naast deze voordrachten is er een filmforum, begeleide lectuur in een denkatelier en worden ook meer uitgebreide vormingssessies, bedrijfsbezoeken, uitstappen, wandelingen en reizen georganiseerd.

UDL-Brugge en haar bestuur wil vooral een permanent venster openen op de wereld van nu en morgen. Via haar programma biedt UDL-Brugge de leden uiteraard ook kansen tot boeiende en aangename sociale contacten in een familiale sfeer.

Het jaarprogramma verschijnt elk jaar in augustus (deel 1) en december (deel 2).

De voorzitter van de UDL Brugge is Patrick Deruwe en de ondervoorzitter is Hugo Brabant.

UDL-Brugge vzw - UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD vzw
Barrièrestraat 25  8200 Brugge
0700 248 047 
RPR Gent, afdeling Brugge
https://udlbrugge.be/

Secretariaat UDL-Brugge
Telefoon: 050 39 35 20
Bij voorkeur per mail naar udl.secretariaat@gmail.com