Urban mining - goed voor het milieu

26
jun
2017

Stad Brugge engageert zich samen met een aantal andere steden om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied met minstens 20 procent terug te dringen. Daarnaast stelde het stadsbestuur een ambitieus klimaatplan op. De doelstelling van dit plan is om tegen 2020 op het hele grondgebied niet alleen 20% minder CO2 uit te stoten, maar ook 20% minder energie te verbruiken en 20% meer energie halen uit hernieuwbare bronnen. Het ultieme doel is om in 2050 van Brugge een klimaat-neutrale stad te maken.

Om al deze doelstellingen te bereiken, worden voortdurend acties ondernomen. Zo is er in het klimaatplan sprake van het maximaal hergebruik van materialen om de kringloop te sluiten.

Het pilootproject ‘urban mining’ moet daartoe bijdragen. Urban mining wordt gezien als de manier om deze metalen te winnen en opnieuw te gebruiken. De spullen om ons heen zitten immers vol schaarse metalen en grondstoffen.

Door deze stadsmijn te exploiteren kunnen we mee de basis leggen voor een succesvolle circulaire economie.

In elektro-afval is de concentratie aan waardevolle metalen en mineralen tot 50 keer groter dan in de ertsen uit de mijnen. Het volstaat bijvoorbeeld om circa 1 ton mobiele telefoons te ontmantelen om er 300 gram goud uit te puren. Zo goed als 100% van de gebruikte metalen in die telefoons kan daarbij worden teruggewonnen. Inmiddels is het goedkoper om metalen te winnen uit urban mining dan uit klassieke mijnbouw: recyclage vereist vandaag al aanzienlijk minder energie per geproduceerde kilo metaal dan de zogeheten primaire productie.

Afgedankt elektro uit bedrijven wordt normaal gezien niet door Recupel ingezameld. Recupel zet nu samen met Stad Brugge haar schouders onder dit pilootproject waarbij ze één of twee keer per jaar een gratis inzameling ‘bij bedrijven aan huis’ zal organiseren. De bedrijven kunnen zich inschrijven via de website van Recupel. Een eerste ophaalronde is gepland in september 2017.

Transform 3 is een platform rond klimaatneutrale economie en werkt hier volop aan mee. Dankzij de samenwerking met Recupel wordt dit pilootproject ook uitgebreid naar de burgers, met de inzameling van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en kapotte lampen.

Begin alvast met opruimen en drop je AEEA en kapotte lampen in de Transform3 energiebox op één van de volgende plaatsen:

  • Feest in ’t Park (op zaterdag 24 juni in het Minnewaterpark)
  • het URB-EGG-café (dat op zaterdag 1 juli opengaat op de site tussen het Stationsplein en de Boeveriepoort)
  • Vama Veche (zondag 2 juli in het Astridpark)
  • Bomboclat Festival (van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juli op het strand van Zeebrugge)
  • Sur Plas (op zaterdag 29 juli aan de Sint-Pietersplas)
  • (H)eerlijk Brugge (op zondag 27 augustus op verschillende locaties in Brugge)
  • Uitwijken Brugge (in september)
  • klimaatweek van Sint-Leo Hemelsdaele (van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober).

De ingezamelde goederen worden achteraf aan Recupel bezorgd voor verdere verwerking. 

De energiebox is ook een energie-informatiepunt waar Bruggelingen hun energievragen kunnen stellen.

 

 

Deel deze pagina