Openstaande vacatures

Brugge is een dynamische en historische stad met grote uitstraling. Brugge kijkt volop naar de toekomst en zoekt nieuw talent om deze toekomst mee vorm te geven.

Werk jij met ons mee en draag je volgende waarden hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect?

Bij Stad Brugge kom je in dienst na een selectieprocedure.

Iedereen die voldoet aan de vacaturevoorwaarden, kan deelnemen.
Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. 

1. Deskundige Opdrachtencentrale bij de dienst Algemene Zaken (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3) > deadline 10 september 2017

2. Toezichthouder Milieu bij de dienst Leefmilieu (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3) > deadline 10 september 2017


 

1. Deskundige Opdrachtencentrale bij de dienst Algemene Zaken (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds deskundige Opdrachtencentrale op niveau B1-B3.

JOUW FUNCTIE

 • Je bent coach en adviesverlener op het vlak van aankoopdossiers en overheidsopdrachten, zowel voor de centrale als decentrale dienstverlening van de Opdrachtencentrale.
 • Je biedt ondersteuning, bewaakt processen en brengt deze in kaart, zet samenwerkingsverbanden op en voert ook zelf opdrachten uit.

JOUW PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma in het vakgebied rechten, economie of overheidsmanagement- en beleid.
 • Je hebt kennis van o.a. overheidsopdrachten,3P, privaat aannemingsrecht en reglementering PPS of je maakt je dit snel eigen.  
 • Je bent een zelfstandig adviseur die actief samenwerkingen aangaat buiten de eigen dienst.
 • Je draagt volgende waarden hoog in het vaandel en zet ze om in de praktijk: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect.

ONS AANBOD

 • Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.
 • Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau B1: 2.437,58 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma.
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE?

Bezorg uiterlijk 10 september 2017 jouw motivatiebrief, cv én kopie van het gevraagde diploma per mail via selecties@brugge.be of per post aan Personeel & Organisatie/cel rekrutering, Riddersstraat 12, 8000 Brugge. 

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een CV en een kopie van het gevraagde diploma worden NIET in aanmerking genomen.2. Toezichthouder Milieu bij de dienst Leefmilieu (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds toezichthouder Milieu op niveau B1-B3.

JOUW FUNCTIE

 • Je neemt de decretale functie op van toezichthouder en geeft mee uitvoering aan het gewestelijke, provinciale en lokale milieuhandhavingsbeleid.
 • Je ziet toe op de naleving van de milieureglementering, zowel reactief als proactief.
 • Je voert controles uit, gaat na of gepast gevolg wordt gegeven aan de vaststellingen, volgt de administratie op en rapporteert hierover.
 • Je informeert de burger/ondernemer over de regelgeving, communiceert ook moeilijke boodschappen en stimuleert naleefgedrag.

JOUW PROFIEL

 • Je beschikt over een bachelor diploma en een rijbewijs B.
 • Bij aanstelling is het decretaal verplicht de opleiding voor ‘Lokaal Toezichthouder’ te volgen en deze binnen een periode van 2 jaar na aanstelling succesvol te beëindigen.
 • Je hebt een grondige technisch milieukennis (wetgeving, vergunningen, metingen, enz.) en een brede belangstelling voor milieu- en stedenbouwkundige materies.
 • Je hebt een goede informaticakennis in functie van verwerking van gegevens en rapportering.
 • Je werkt zelfstandig, adviserend en probleemoplossend met oog voor een goede samenwerking.

ONS AANBOD

 • Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.
 • Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau B1: 2.437,58 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE?

Bezorg ons uiterlijk 10 september 2017 jouw motivatiebrief en cv samen met een kopie van het gevraagde diploma én een kopie van jouw rijbewijs B. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen een schriftelijke thuisopdracht thuisgestuurd, op 22 september en dienen deze ten laatste terug te bezorgen op 24 september 2017. Indien geslaagd, zijn er vervolgens nog een psychotechnische en een mondelinge proef voorzien op nog nader te bepalen data.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een CV, kopie van het gevraagde diploma en kopie van het rijbewijs B worden NIET in aanmerking genomen.


Deel deze pagina

Contactinformatie