Openstaande vacatures

Brugge is een dynamische en historische stad met grote uitstraling. Brugge kijkt volop naar de toekomst en zoekt nieuw talent om deze toekomst mee vorm te geven.

Werk jij met ons mee en draag je volgende waarden hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect?

Bij Stad Brugge kom je in dienst na een selectieprocedure.

Iedereen die voldoet aan de vacaturevoorwaarden, kan deelnemen.
Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. 

Externe vacatures:

1. Coördinator "Toekomst van Brugge" (CONTRACTUEEL - niveau A4a-A4b) > deadline 9 april 2017

2. Hoofdredder bij de Sportdienst (CONTRACTUEEL - niveau D4-D5) > deadline 9 april 2017

3. Bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a) > deadline 9 april 2017

4. Hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week (CONTRACTUEEL - niveau E) > deadline 9 april 2017

5. (Kleuter)onderwijzers (ASV) Stedelijk Onderwijs Brugge (WERFRESERVE 2017-2018) > deadline 28 april 2017


1. Coördinator "Toekomst van Brugge" (CONTRACTUEEL - niveau A4a-A4b)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds coördinator "Toekomst van Brugge" op niveau A4a-A4b.

JOUW FUNCTIE

 • Je neemt de rol over van coördinator in het lopende participatieproject ‘De Toekomst van Brugge’.
 • Samen met de betrokken diensten & externe actoren werk je in een open partnerschap concrete projecten uit.
 • Je bewaakt het neutraal eigenaarschap & bakent prioriteiten af.
 • Je coördineert de externe communicatie en zorgt ervoor dat alle administratieve en financiële verplichtingen correct verlopen.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma én minstens 2 jaar ervaring in het coördineren van projecten die relevant zijn voor de uitoefening van de functie
 • Je hebt ervaring in het samenstellen en (bege)leiden van gespreks- en werkgroepen.
 • Je bent een organisatietalent met de nodige  sociale vaardigheden en een enthousiaste en open geest.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A4a, met verrekening van max. 2 jaar relevante ervaring uit de privé: 3.800,72  euro .

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma aan selectiekantoor Search & Selection, Koning Albertlaan 79, 9000 Gent – gent@searchselection.com.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn  van een cv (mét opgave van gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


2. Hoofdredder bij de Sportdienst (CONTRACTUEEL - niveau D4-D5)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds hoofdredder bij de Sportdienst op niveau D4-D5

JOUW FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve & technische planning & organisatie van het zwembad en de zeebadendienst.
 • Je leidt, motiveert en evalueert een team van redders in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Je volgt de administratie op zoals het bijhouden van registers & vakantiefiches, de maandelijkse afrekeningen kassa, toezicht financiële handelingen, enz.
 • Je staat in voor onderhoud van het zwembad en, indien nodig, ook voor reddersopdrachten en hulp bij evenementen.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt het diploma Hoger Redder.
 • Je hebt kennis van reddings- en reanimatietechnieken, EHBO, Vlarem wetgeving, legionella problematiek en de technische werking van een zwembad.
 • Je bent een sterke organisator en stuurt medewerkers vlot aan met de nodige discipline maar ook met oog voor coaching.
 • Je bent communicatief vaardig en neemt doordachte doch kordate beslissingen, ook onder druk.
 • Je bent fysiek geschikt en kan werken in een zeer flexibel uurrooster.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse tewerkstelling op niveau D4-D5: 2.310,51 euro (geïndexeerd).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief,  cv én een kopie van jouw diploma Hoger Redder. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


3. Bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek op niveau A1a-A2a.

JOUW FUNCTIE

 • Je staat in voor de operationele opvolging van de informatica-activiteiten van de bibliotheek en het functionele beheer van de ICT-toepassingen.
 • Je ontwikkelt en beheert digitale projecten, zowel m.b.t. openbare bibliotheekwerking, digitaal erfgoed als interne organisatie, en bent betrokken bij het algemeen beleid van de bibliotheek.
 • Je onderhoudt contact met andere bibliotheken, leveranciers en externe partners op het vlak van ICT en netwerken.

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een masterdiploma en hebt minstens twee jaar relevante ervaring als verantwoordelijke van ICT-projecten.
 • Je kan autonoom plannen, coördineren en besluiten nemen op lange termijn en zet tijd, mensen, materiaal en financiële middelen efficiënt en doelmatig in.
 • Je kan oude vertrouwde denkpatronen inruilen voor nieuwe pistes op maat van het probleem.
 • Je bent communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling), klant- en teamgericht en reageert steeds adequaat, ook in probleemsituaties of onder tijds- en publieksdruk.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A1a-A2a, met verrekening van max. 2 jaar relevante ervaring uit de privé: 3.192,33 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE 

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv (met opgave van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


4. Hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week (CONTRACTUEEL - niveau E)

Stad Brugge organiseert een selectie voor de aanwerving en de aanleg van een contractuele werfreserve voor hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week op niveau E.

JOUW FUNCTIE

 • Je werkt met tijdelijke contracten als vlinder op verschillende plaatsen.
 • Je werkt 19 of 38 u/week, hoofdzakelijk buiten de kantooruren, dus voor 9 uur en na 16 uur.
 • Je houdt de gebouwen (binnenruimtes, sanitair en buitenruimtes)  proper zodat de gebruikers kunnen werken in een nette en hygiënische omgeving.
 • Je kan ingeschakeld worden als keukenhulp voor het bereiden/bedelen van maaltijden in de refter.
 • Je beheert voorraden.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt aandacht voor netheid en hygiëne.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent flexibel en neemt een dienstverlenende en publieksvriendelijke houding aan.
 • Je bent fysiek geschikt voor de functie en je kan je zelfstandig verplaatsen binnen de regio.

ONS AANBOD 

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur op niveau E. Bruto maandsalaris voor een voltijdse betrekking van 38 uur per week: 1.811,50 euro.
 • Een contract van onbepaalde duur is op termijn mogelijk als er een plaats vrijkomt, maar is geen garantie.
 • Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt.
 • Loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend).
 • Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …).
 • Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrie en, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv worden niet in aanmerking genomen.


5. (Kleuter)onderwijzers (ASV) Stedelijk Onderwijs Brugge (WERFRESERVE 2017-2018)

Stedelijk Onderwijs Brugge legt een werfreserve aan voor kleuteronderwijzers, onderwijzers en onderwijzers ASV voor het schooljaar 2017-2018.

Interesse?  Kandidaturen moeten uiterlijk 28 april 2017 verzonden worden.

Klik hier voor verdere informatie over de procedure en de voorwaarden.
Klik hier voor het standaard CV.

Voor meer inlichtingen kun je ook steeds terecht bij de stedelijke dienst Onderwijs, AC Walwein, Walweinstraat 20, 8000 Brugge, dienst.onderwijs@brugge.be, t 050 44 83 81.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie