Openstaande vacatures

Brugge is een dynamische en historische stad met grote uitstraling. Brugge kijkt volop naar de toekomst en zoekt nieuw talent om deze toekomst mee vorm te geven.

Werk jij met ons mee en draag je volgende waarden hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect?

Bij Stad Brugge kom je in dienst na een selectieprocedure.

Iedereen die voldoet aan de vacaturevoorwaarden, kan deelnemen.
Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. 

Externe vacatures:

1. Coördinator Europese Projecten (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a) > deadline 14 mei 2017

2. Technisch expert HVAC bij Patrimoniumbeheer - cel ontwerp Elektromechanica (CONTRACTUEEL  - niveau A1a-A2a) > deadline 14 mei 2017

3. Museumassistent (erfgoedbewaker, kassier en verkoopsassistent) (CONTRACTUEEL - niveau D1-D3) > deadline 29 mei 2017

4. Autovoerder (technisch assistent) Onkruidbestrijding bij de dienst Openbaar domein (CONTRACTUEEL - niveau D1-D3) > deadline 29 mei 2017


 

1. Coördinator Europese Projecten (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a) 

JOUW FUNCTIE

 • Je bouwt een Europees netwerk en diverse samenwerkingsverbanden uit om zo actief op zoek te gaan naar Europese subsidiëring voor stedelijke projecten en projecten in de Brugse regio.
 • Je ondersteunt en begeleidt stadsdiensten en externe partners vanaf het projectidee tot aan de implementatie ervan.
 • Je zorgt voor een kwaliteitsvolle werking van de Europese Cel.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt minstens 2 jaar aantoonbare ervaring in het coördineren van Europese Projecten binnen een openbaar bestuur.
 • Je hebt voldoende kennis en inzicht om een visie te ontwikkelen over nieuwe Europese projecten.
 • Je bent een dynamische netwerker en onderhandelaar met leidinggevende capaciteiten.
 • Andere kernwoorden: nauwgezet, ambitieus, overtuigend, ondernemend en sterk in overleg.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,  fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A1a met 2 jaar ervaring: 3.192,33 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE?

Bezorg ons uiterlijk 14 mei 2017 jouw motivatiebrief en cv mét gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring per mail via selecties@brugge.be of per post aan Personeel & Organisatie/cel rekrutering, Riddersstraat 12, 8000 Brugge. 

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een CV waarin de gevraagde ervaring wordt aangetoond, worden NIET in aanmerking genomen.


2. Technisch expert HVAC bij Patrimoniumbeheer/cel ontwerp Elektromechanica (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a) 

JOUW FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor de klimatisatie/HVAC-installaties van het stadspatrimonium, van onderhoud tot vernieuwing.
 • Je zorgt voor een optimale toestand van de technische installaties, maakt ramingen op aan de hand van voorstudies en -onderzoeken alsook plannen en bestekken voor uitbesteding aan derden.
 • Je garandeert een kwalitatieve uitvoering van de werken conform vastgelegd budget en termijn door nauwgezette werfopvolging en toezicht.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen – elektromechanica én een rijbewijs B
 • Je hebt een grondige technische kennis van klimatisering/HVAC en goede kennis van elektrische eendraadschema’s en situatieplannen.
 • Je kent de veiligheidsvoorschriften en wetgevingen ter zake, in het bijzonder AREI, Codex welzijn op het werk, gasinstallaties, EPB.
 • Je bezit analytisch inzicht en bent oplossings- en klantgericht.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,  fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A1a: 2.986,17 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE?

Bezorg ons uiterlijk 14 mei 2017 jouw motivatiebrief, cv (mét gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma per mail via selecties@brugge.be of per post aan Personeel & Organisatie/cel rekrutering, Riddersstraat 12, 8000 Brugge. 

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een kopie van het gevraagde diploma én een CV waarin de gevraagde ervaring wordt aangetoond, worden NIET in aanmerking genomen.


 

3. Museumassistent (erfgoedbewaker, kassier en verkoopsassistent) bij Musea Brugge (niveau D1-D3)

JOUW FUNCTIE

Je bent multi-inzetbaar en neemt afwisselend een of meerdere van volgende rollen op:

 • Als erfgoedbewaker sta je in voor het toezicht op de veiligheid van de museumobjecten, het gebouw en de bezoekers.
 • Als kassier sta je in voor de ticketverkoop, verstrek je audiogidsen en bezorg je informatie aan de bezoekers.
 • Als verkoopsassistent sta je in voor de verkoop van merchandising en sta je in voor een vlotte werking van de museumshops.

In hoofdtaak zal je ingezet worden als erfgoedbewaker op onze verschillende museumlocaties.

JOUW PROFIEL

 • Je werkt overdag, 38u/week in een 5-dagenstelsel, 1 op 2 weekends. We verwachten flexibiliteit bij evenementen.
 • Bijkomende specifieke functievereisten:

a)    voldoen aan de wettelijke bepalingen voor het uitoefenen van een beroep in een interne bewakingsdienst, met name houder zijn van een recent blanco uittreksel van het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden en een gunstig moraliteitsverslag zoals omschreven in de Wet tot regeling van de  private en bijzondere veiligheid (artikel 6);
b)    voldoen aan het ideaalprofiel voor het uitoefenen van een bewakingsfunctie (zie www.vigilis.be).

Opmerking: voor deze functie is een wettelijk gereglementeerd opleidingsparcours voorzien, dat de geslaagde kandidaten in een later stadium zullen moeten doorlopen.

Bruto maandsalaris op niveau D1 voor een voltijdse contractuele aanstelling: 1.867,54 euro (geïndexeerd).

Een informatiesessie is voorzien op 19 mei 2017 om 17 uur in de Vriendenzaal (eerste verdieping) van het Groeningemuseum, Dijver 12 in 8000 Brugge (ingang : via straat Groeninge). Iedereen die meer informatie wenst is welkom. Inschrijven is niet nodig.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,  fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

MEER INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving
Klik hier voor het selectieprogramma.  
Klik hier voor het bericht.

Het eerste onderdeel is een schriftelijke proef. Enkel de 40 best gerangschikte kandidaten die minimum 50% behalen zijn geslaagd voor de schriftelijke proef en worden toegelaten tot het mondeling.

INTERESSE?

Bezorg ons uiterlijk 29 mei 2017 jouw motivatiebrief en cv mét een recent blanco uittreksels van het strafregister per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.  

Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving, het selectieprogramma of je nettosalaris, vind je op www.brugge.be/vacatures of kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv en een blanco uittreksel van het strafregister worden niet in aanmerking genomen.


 

4. Autovoerder (technisch assistent) Onkruidbestrijding bij de dienst Openbaar domein (niveau D)

Voor de verdere uitbouw van het team dat binnen de cluster Openbaar Domein instaat voor het onkruidvrij houden van de verharde zones zijn we op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

Jouw functie

 • Je houdt verharde zones onkruidvrij en verwijdert indien nodig kiembed.
 • verzamelt Je gegevens op het terrein en communiceert die aan de ploegverantwoordelijke.
 • Je bestuurt, afhankelijk van de taak:
  • Veegwagen met opvangcapaciteit van 2 m³ (rijbewijs C), of
  • Veegwagen met opvangcapaciteit van 4 m³ (rijbewijs C), of
  • Multihog uitgerust met sensor-gestuurd kokend water systeem (rijbewijs C) of
  • Werktuigdrager uitgerust met hete lucht eenheid (rijbewijs B) of
  • Pick-up met kokend water systeem voor puntbehandelingen (rijbewijs B).

Jouw profiel

 • Je beschikt over een rijbewijs C.
 • Werkregime:
  • Je werkt 4 dagen per week en minimum 2 zaterdagen per maand
  • Je werkt gemiddeld 8:45 uur per dag (0:30 uur pauze niet inbegrepen).
  • Je kan, steeds in overleg met de ploegverantwoordelijke, jouw eigen werkregime kiezen (begintijd – eindtijd)
  • Je zorgt ervoor dat je op het einde van een referteperiode de afgesproken uren gewerkt hebt
  • Je plant je vrije dagen en verlof in overleg met de ploegverantwoordelijke.

Meer info

Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je contact opnemen met Stijn Van Hulle (050 32) 90 09 of Peter Volckaert (050 32)90 07.
Klik hier voor het bericht.

Bruto maandsalaris op niveau D1 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 1.867,54 euro.

 

Ons aanbod

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,  fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Interesse?

Bezorg ons uiterlijk 29 mei 2017 jouw motivatiebrief, cv én een kopie van je rijbewijs C. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv én kopie van je rijbewijs C worden niet in aanmerking genomen.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie