Openstaande vacatures

Brugge is een dynamische en historische stad met grote uitstraling. Brugge kijkt volop naar de toekomst en zoekt nieuw talent om deze toekomst mee vorm te geven.

Werk jij met ons mee en draag je volgende waarden hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect?

Bij Stad Brugge kom je in dienst na een selectieprocedure.

Iedereen die voldoet aan de vacaturevoorwaarden, kan deelnemen.
Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. 

Externe vacatures:

1. Technisch medewerker (elektricien of elektromecanicien) bij de dienst Elektromechanica (CONTRACTUEEL - niveau C1-C3) > deadline 26 maart 2017

2. Boekhouder bij de dienst Financiën (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3) > deadline 26 maart 2017

3. Coördinator "Toekomst van Brugge" (CONTRACTUEEL - niveau A4a-A4b) > deadline 9 april 2017

4. Hoofdredder bij de Sportdienst (CONTRACTUEEL - niveau D4-D5) > deadline 9 april 2017

5. Bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a) > deadline 9 april 2017

6. Hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week (CONTRACTUEEL - niveau E) > deadline 9 april 2017


1. Technisch medewerker (elektricien of elektromecanicien) bij de dienst Elektromechanica (CONTRACTUEEL - niveau C1-C3)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds technisch medewerker bij de dienst Elektromechanica in de specialisatie elektricien of elektromecanicien (niveau C1-C3).

 JOUW FUNCTIE

 • Volgens jouw specialisatie (elektricien of elektromecanicien) sta je in voor het  onderhoud van de elektrische en/of mechanische installaties binnen het stadspatrimonium.
 • Je bouwt installaties op volgens plan, of helpt mee aan de uitbreiding hiervan.
 • Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de dienst, indien nodig ook buiten de diensturen of via de wachtdienst.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs én je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je hebt een goede vakkennis van elektrische en/of mechanische installaties en materiaal voor gebouwen. Je kunt plannen lezen en rapporteren aan collega’s en/of oversten.
 • Je koppelt zin voor verantwoordelijkheid aan een probleemoplossende ingesteldheid en de nodige aandacht voor veiligheid.
 • Je bent bereid om je te verplaatsen binnen de regio Brugge.
 • Je bent correct in de omgang, zowel met medewerkers, oversten als klanten.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau C1: 1.901,72 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma voor elektricien
Klik hier voor het selectieprogramma voor elektromecanicien.
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 26 maart 2017 jouw motivatiebrief, cv, kopie van het gevraagde diploma en van jouw rijbewijs B per mail via selecties@brugge.be of per post aan Personeel & Organisatie/rekrutering, Riddersstraat 12, 8000 Brugge.

Vermeld duidelijk voor welke specialisatie je solliciteert: elektricien of elektromecanicien.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van de gevraagde documenten worden NIET in aanmerking genomen.


2. Boekhouder bij de dienst Financiën (CONTRACTUEEL - niveau B1-B3)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds boekhouder bij de dienst Financiën (niveau B1-B3).

JOUW FUNCTIE

 • Je verwerkt gegevens & verrichtingen binnen de financiële administratie van Stad Brugge.
 • Je draagt bij aan de opmaak van de jaarrekening en andere financiële rapporteringen.

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een van de volgende bachelordiploma's:
  • bedrijfsmanagement - afstudeerrichtingen 'accountancy - fiscaliteit' en 'financiën- en verzekeringswezen'
  • handelswetenschappen - afstudeerrichting 'accountancy - fiscaliteit'
  • toegepaste economische wetenschappen
  • of een vroeger behaald diploma dat hiermee wordt gelijkgesteld
 • Je hebt een goede kennis van de BTW-wetgeving.
 • Met je parate kennis en teamgerichte ingesteldheid draag je bij tot een vlotte en kwaliteitsvolle werking van de dienst Financiën.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau B1: 2.389,80 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 26 maart 2017 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van het gevraagde diploma per mail via selecties@brugge.be of per post aan Personeel & Organisatie/rekrutering, Riddersstraat 12, 8000 Brugge.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van de gevraagde documenten worden NIET in aanmerking genomen.


3. Coördinator "Toekomst van Brugge" (CONTRACTUEEL - niveau A4a-A4b)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds coördinator "Toekomst van Brugge" op niveau A4a-A4b.

JOUW FUNCTIE

 • Je neemt de rol over van coördinator in het lopende participatieproject ‘De Toekomst van Brugge’.
 • Samen met de betrokken diensten & externe actoren werk je in een open partnerschap concrete projecten uit.
 • Je bewaakt het neutraal eigenaarschap & bakent prioriteiten af.
 • Je coördineert de externe communicatie en zorgt ervoor dat alle administratieve en financiële verplichtingen correct verlopen.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma én minstens 2 jaar ervaring in het coördineren van projecten die relevant zijn voor de uitoefening van de functie
 • Je hebt ervaring in het samenstellen en (bege)leiden van gespreks- en werkgroepen.
 • Je bent een organisatietalent met de nodige  sociale vaardigheden en een enthousiaste en open geest.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A4a, met verrekening van max. 2 jaar relevante ervaring uit de privé: 3.800,72  euro .

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma aan selectiekantoor Search & Selection, Koning Albertlaan 79, 9000 Gent – gent@searchselection.com.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn  van een cv (mét opgave van gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


4. Hoofdredder bij de Sportdienst (CONTRACTUEEL - niveau D4-D5)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds hoofdredder bij de Sportdienst op niveau D4-D5

JOUW FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve & technische planning & organisatie van het zwembad en de zeebadendienst.
 • Je leidt, motiveert en evalueert een team van redders in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Je volgt de administratie op zoals het bijhouden van registers & vakantiefiches, de maandelijkse afrekeningen kassa, toezicht financiële handelingen, enz.
 • Je staat in voor onderhoud van het zwembad en, indien nodig, ook voor reddersopdrachten en hulp bij evenementen.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt het diploma Hoger Redder.
 • Je hebt kennis van reddings- en reanimatietechnieken, EHBO, Vlarem wetgeving, legionella problematiek en de technische werking van een zwembad.
 • Je bent een sterke organisator en stuurt medewerkers vlot aan met de nodige discipline maar ook met oog voor coaching.
 • Je bent communicatief vaardig en neemt doordachte doch kordate beslissingen, ook onder druk.
 • Je bent fysiek geschikt en kan werken in een zeer flexibel uurrooster.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse tewerkstelling op niveau D4-D5: 2.310,51 euro (geïndexeerd).

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief,  cv én een kopie van jouw diploma Hoger Redder. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


5. Bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek (CONTRACTUEEL - niveau A1a-A2a)

Stad Brugge organiseert een selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een voltijds bibliothecaris ICT bij de Openbare Bibliotheek op niveau A1a-A2a.

JOUW FUNCTIE

 • Je staat in voor de operationele opvolging van de informatica-activiteiten van de bibliotheek en het functionele beheer van de ICT-toepassingen.
 • Je ontwikkelt en beheert digitale projecten, zowel m.b.t. openbare bibliotheekwerking, digitaal erfgoed als interne organisatie, en bent betrokken bij het algemeen beleid van de bibliotheek.
 • Je onderhoudt contact met andere bibliotheken, leveranciers en externe partners op het vlak van ICT en netwerken.

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een masterdiploma en hebt minstens twee jaar relevante ervaring als verantwoordelijke van ICT-projecten.
 • Je kan autonoom plannen, coördineren en besluiten nemen op lange termijn en zet tijd, mensen, materiaal en financiële middelen efficiënt en doelmatig in.
 • Je kan oude vertrouwde denkpatronen inruilen voor nieuwe pistes op maat van het probleem.
 • Je bent communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling), klant- en teamgericht en reageert steeds adequaat, ook in probleemsituaties of onder tijds- en publieksdruk.

ONS AANBOD

Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Bruto maandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A1a-A2a, met verrekening van max. 2 jaar relevante ervaring uit de privé: 3.192,33 euro.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE 

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrief, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma. Dit kan per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv (met opgave van de gevraagde ervaring) én een kopie van het gevraagde diploma, worden niet in aanmerking genomen.


6. Hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week (CONTRACTUEEL - niveau E)

Stad Brugge organiseert een selectie voor de aanwerving en de aanleg van een contractuele werfreserve voor hulparbeid(st)er schoonmaak 19 of 38 uur/week op niveau E.

JOUW FUNCTIE

 • Je werkt met tijdelijke contracten als vlinder op verschillende plaatsen.
 • Je werkt 19 of 38 u/week, hoofdzakelijk buiten de kantooruren, dus voor 9 uur en na 16 uur.
 • Je houdt de gebouwen (binnenruimtes, sanitair en buitenruimtes)  proper zodat de gebruikers kunnen werken in een nette en hygiënische omgeving.
 • Je kan ingeschakeld worden als keukenhulp voor het bereiden/bedelen van maaltijden in de refter.
 • Je beheert voorraden.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt aandacht voor netheid en hygiëne.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent flexibel en neemt een dienstverlenende en publieksvriendelijke houding aan.
 • Je bent fysiek geschikt voor de functie en je kan je zelfstandig verplaatsen binnen de regio.

ONS AANBOD 

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur op niveau E. Bruto maandsalaris voor een voltijdse betrekking van 38 uur per week: 1.811,50 euro.
 • Een contract van onbepaalde duur is op termijn mogelijk als er een plaats vrijkomt, maar is geen garantie.
 • Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt.
 • Loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend).
 • Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na 1 jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …).
 • Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Klik hier voor een gedetailleerde functieomschrijving.
Klik hier voor het selectieprogramma
Klik hier voor het bericht.

Meer informatie zoals je nettosalaris kun je opvragen bij Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

INTERESSE

Bezorg ons uiterlijk 9 april 2017 jouw motivatiebrie en, cv (met gedetailleerde toelichting van de gevraagde ervaring) per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van Personeel & Organisatie, Riddersstraat 12, 8000 Brugge – selecties@brugge.be.

OPGELET : Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van een cv worden niet in aanmerking genomen.

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie