Vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar

Op zaterdag 15 januari 2022 gaat in het vaccinatiecentrum van Brugge het vaccineren van de 5 tot 11-jarigen van start. Alle uitnodigingsbrieven zijn al de deur uit. Wie binnenkort 5 jaar wordt, ontvangt pas na zijn/haar verjaardag een brief in de bus.

Kinderen zullen twee prikken krijgen met het kindervaccin van Pfizer. In tegenstelling tot de uitnodiging voor de volwassen, wordt voor de kindervaccinatie gewerkt met een uitnodiging zonder vooraf bepaalde datum.
Ouders kunnen dus zelf een datum en tijdstip vastleggen en kunnen zo ook indien gewenst broer of zus op hetzelfde moment inplannen.

Naast de brief kunnen ouders ook via www.myhealthviewer.be  de vaccinatiecode van hun kind achterhalen en zo een afspraak inboeken. Ouders kunnen ook contact opnemen met het callcenter (050 44 8000) om een afspraak in te boeken.

Open voor kinderen op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag

Het vaccinatiecentrum werkt steeds op afspraak en opent de deuren voor kinderen op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. Op die data is het centrum voorbehouden voor kinderen en voorzien we ook in een specifieke aanpak op kindermaat. Inmiddels is al voor bijna 35 procent van de Brugse 5 tot 11-jarigen een afspraak ingeboekt.

Ouders komen samen met hun kind langs of geven een toestemmingsbrief mee aan de persoon die het kind begeleidt (downloaden via
www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen  ). Breng ook steeds de KIDS-ID of ISI+ kaart van het kind mee.

Samen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder en moeilijker verspreiden. Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 én raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen!

Alle info over het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar is terug te vinden op

www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen