Vaccineren: contact en info

Vaccinatielijn t 050 44 8000

Mail vaccinatie@brugge.be

Medische vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum kunnen hun gegevens doorgeven via https://planningvacc.habovzw.be/

Andere vrijwilligers (administratie, steward,...) mogen hun gegevens bezorgen via https://www.helpdehelpers.be/