Vakbondsacties zorgen voor hinder bij afvalophaling

22
nov
2022

Vandaag (dinsdag 22 november) zal de afvalophaling in Brugge hinder ondervinden door de algemene 24-urenstaking van de vakbondsorganisaties.

Meer bepaald zal de voorziene ophaling van PMD en papier/karton in Sint-Andries niet worden uitgevoerd.
Ook de ophaling van grofvuil in het centrum en Assebroek gaan niet door.
Het groenafval in Sint-Pieters wordt vandaag wél opgehaald.

De ophaling van papier/karton en PMD in Sint-Andries wordt niet ingehaald – alle papier/karton en PMD moet daar terug worden binnen genomen en kan opnieuw worden aangeboden bij de volgende ophaling op dinsdag 6 december.

De ophalingen op afroep van grofvuil in het centrum en Assebroek zullen worden uitgevoerd op 30 november (IVBO brengt de aanvragers van een grofvuilophaling via e-mail op de hoogte).