Vanaf woensdag 3 juni 2020 tonnagebeperking in Bossuytlaan en Vossensteert

14
mei
2020

Vanaf woensdag 3 juni 2020 geldt in de Bossuytlaan en de Vossensteert een tonnagebeperking. Dit betekent dat er vanaf dan – uitgezonderd plaatselijk verkeer – geen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton deze straten in mogen rijden.

Burgemeester Dirk De fauw: “We voeren deze maatregel in naar aanleiding van opmerkingen van bewoners over overlast door zwaar verkeer in de buurt.”

Om deze tonnagebeperking duidelijk te signaleren, zullen verkeersborden worden geplaatst aan het begin van de Generaal Lemanlaan en de Maalse Steenweg en op het kruispunt met de Sint-Kruisstraat.