Vaste terrasconstructie

Voor een vaste terrasconstructie moet je een bouwaanvraag indienen bij de dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). 

Een terras wordt als vast beschouwd wanneer het constructies omvat waarvoor binnen de Vlaamse of eigen stedelijke  regelgeving een stedenbouwkundige vergunning vereist is (bevloering, wanden, schermen,…)

Hier kun je een geschikt invulformulier downloaden

Hier vind je het reglement over de inname van het openbaar domein door middel van vaste terrasconstructies bij horecazaken