In het kader van een verkoop of overdracht van een eigendom of onroerend goed, kan je bepaalde vastgoed- of bodeminfo nodig hebben. Deze vastgoedinformatie kan je aanvragen bij Stad Brugge voor percelen die gelegen zijn op grondgebied Brugge.

Stad Brugge werkt vanaf 9 oktober 2023 met het nieuwe Vastgoedinformatieplatform voor notarissen en vastgoedmakelaars. 

Vastgoedinfo aanvragen als notaris of vastgoedmakelaar

Voor de vastgoedmakelaar of notaris gebeuren aanvragen voor vastgoedinfo via het Vastgoedinformatieplatform. Er zijn daarvoor geïntegreerde toepassingen met het Vastgoedinformatieplatform beschikbaar om een aanvraag te lanceren.

  • Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal,
  • voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat.

De uittreksels die vóór 9 oktober werden aangevraagd en afgeleverd via het E-loket van de stad, blijven wel beschikbaar op de persoonlijke pagina van uw kantoor

Vastgoedinfo als particulier, overheidsinstantie… aanvragen

Ook als particulier, overheidsinstantie of andere aanvrager (landmeter-expert, architect …) kan je vastgoedinfo opvragen in het kader van de verkoop van een eigendom. Vanaf 9 oktober stuur je de aanvraag via e-mail naar omgeving.vastgoedinfo@brugge.be  
Voeg bij je aanvraag een kopie van het kadastraal perceelplan en een uittreksel van de kadastrale legger.

Vanaf januari 2024 zullen alle aanvragers via het vastgoedinformatieplatform kunnen aanvragen doen.

Bedrag

Voor het verstrekken van deze vastgoedinfo betaal je een bedrag van 30 euro per perceel.

De factuur wordt opgestuurd nadat je de vastgoedinformatie hebt ontvangen. Op voorhand betalen hoeft dus niet.