In het kader van een verkoop of overdracht van een eigendom, kan je bepaalde vastgoed- of bodeminfo moeten voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om plannen, een uittreksel uit het vergunningenregister, aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen of milieu-informatie. Op deze pagina ontdek je hoe je deze info kan aanvragen.

Procedure

Wie vanuit de uitoefening van zijn of haar job - bijvoorbeeld als notaris of vastgoedmakelaar - op zoek is naar vastgoedinfo, kan hievoor terecht bij het e-loket vastgoedinfo. Een aanvraag doe je er per perceel.

Hoe werkt het e-loket vastgoedinfo?

Registreren als gebruiker

Medewerkers beheren en aanvragen opvolgen

Vastgoedinfo aanvragen

Hoe vastgoedinfo als particulier aanvragen?

Ook als particulier kan je vastgoedinfo opvragen in het kader van de verkoop van een eigendom. Dit kan echter niet via het e-loket vastgoed. Als particulier stuur je je aanvraag via e-mail naar omgeving.vastgoedinfo@brugge.be  
Voeg bij je aanvraag zeker een kopie van het kadastraal perceelplan en een uittreksel van de kadastrale legger.

Meebrengen

Bij de aanvraag voeg je

  • uittreksel uit de kadastrale legger
  • kopie kadastraal perceelplan

 

Bedrag

Voor het verstrekken van deze vastgoedinfo is een bedrag van 30 euro per perceel verschuldigd.

De (globale) factuur wordt opgestuurd nadat je de vastgoedinformatie hebt ontvangen. Op voorhand betalen hoeft dus niet.