Fietsexamens langs Brugse verkeerseducatieve routes (VERO’s)

Jaarlijks organiseert de Preventiedienst, met ondersteuning van de Lokale Politie en met de hulp van vele tientallen vrijwilligers en ouders, individuele fietsexamens voor bijna 1.200 laatstejaarsleerlingen uit zowel het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs. 

Brugse leerlijn fietsen in het verkeer

Deze fietsexamens zijn het eindpunt van een eigen 'Brugse leerlijn fietsen in het verkeer' die aansluit bij een bestaand aanbod leren fietsen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.  Daarin zijn onder meer de afname van het loopfietsbrevet in de kleuterschool en fietsbrevet brons en zilver tot het vierde leerjaar voorzien.

Vijf ankerpunten

Brugge voorziet 'vijf ankerpunten' voor de derde graad van het basisonderwijs met bovenop nog een uitbreiding voor de leerlingen van het eerste middelbaar.

Ankerpunten vijfde leerjaar

In het vijfde leerjaar willen we vooral inzetten op voldoende theoretische kennis van de wegcode.  Net zoals bij een rijexamen voor auto's moeten de leerlingen vooraf eerst een theoretische test rond kennis van de wegcode afleggen.

  • Ankerpunt één: de Preventiedienst beloont alle scholen die deelnemen aan de Grote Verkeerstoets en stimuleert klassen om nog hoger te scoren dan het Vlaams gemiddelde met een label 'Brugse Verkeersklas'.  Drie van deze klassen komen in aanmerking voor een gratis klasuitstap.
  • Ankerpunt twee: uiteraard moet de fiets helemaal in orde zijn en daarvoor organiseren Preventiedienst en Lokale Politie jaarlijks voor de leerlingen van de hoogste jaren centrale preventieve fietscontroles op acht locaties.
  • Ankerpunt drie: voor alle Brugse vijfde klassen organiseren Preventiedienst en Transport en Logistiek Vlaanderen jaarlijks in het voorjaar centrale infosessies Dode Hoek met vrachtwagen op vier locaties.

Ankerpunten zesde leerjaar

Eens in het zesde leerjaar wordt gericht gewerkt naar het individuele fietsexamen langs één van de zeven permanent bewegwijzerde Brugse VERO's.

  • Ankerpunt vier: vooraf kunnen alle zesde leerjaren gratis VR-brillen met app VRkeer en fietsstuurtjes ontlenen waarmee ze virtueel leren fietsen doorheen diverse verkeerssituaties.  Brugge was hierin pionier voor diverse andere steden, deed als eerste stad al try-outs in 2021 rond het inzetten ervan in acht proefscholen én bezit ondertussen al 20 van deze VR-brillen om te ontlenen in koffers van vier stuks.  Meer info over dit Brugse aanbod zie je in volgend filmpje van Karrewiet. Alle Brugse basisscholen of klassen uit de eerste graad BUSO kunnen één of twee gratis koffers VRkeer ontlenen via deze link.
  • Ankerpunt vijf: op het einde van de basisschool worden de leerlingen voorbereid op een individueel fietsexamen in het echte verkeer.  Daarvoor ontwikkelde Stad Brugge in de voorbije vier jaren een groot arsenaal aan hulpmiddelen voor zowel leerkrachten, leerlingen maar ook voor ouders.  Zo zijn er van iedere VERO onder meer een didactische brochure, klaspresentaties, filmpje en zelftest voor de leerlingen voorzien.

Tevens ontwikkelde de Preventiedienst, vanuit de actuele noden die zij opving uit de Brugse scholen, een ruim ondersteuningsnetwerk voor de scholen die hun leerlingen oefenkansen willen bieden om te leren fietsen in het echte verkeer.  Zo kunnen al heel wat klassen beroep doen op studenten HOWEST en een tiental vrijwilligers die voor deze taak door Preventiedienst Brugge opgeleid werden.

Uitbreiding ankerpunt eerste middelbaar

Nadat de leerlingen voldoende individueel kunnen fietsen in het verkeer, is het, zeker bij de start van het secundair onderwijs, aangeraden om hen ook te leren fietsen in kleine groepjes.  

  • Ankerpunt zes: Preventiedienst Brugge voorziet voor de secundaire scholen gratis online lesmateriaal en filmpjes.  Leerkrachten die hun scholieren willen voorbereiden op de test FietSOmeter (fietsen in groepjes, info hierover even verderop) kunnen hiervoor een gratis opleiding volgen.  

Het Brugse individuele fietsexamen op het einde van de basisschool

Hoe verloopt zo'n fietsexamen in Brugge?  Wat doen de vrijwilligers precies?  Hoe ervaarden de leerlingen dit zelf?

Om een duidelijk antwoord te geven op deze vragen, namen we in 2021 een filmpje op:

Misschien heb jij na het zien van dit filmpje ook wel zin om onze grote ploeg enthousiaste vrijwilligers mee (gratis) te versterken.  Vanaf maart 2023 doen we opnieuw een oproep naar vrijwilligers die een of meerdere halve dagen langs een van deze VERO's als observator willen komen post vatten.  Interesse?  Inschrijven kan door vóór de paasvakantie (1 april) een mail te sturen naar mia.vanhuffel@brugge.be

Hieronder een overzicht met alle data en locaties waar in 2024 deze fietsexamens zullen plaats vinden:

locatie VERO datum 1 datum 2 datum 3 datum 4
Assebroek wo vm 24 april do vm 25 april do nm 25 april vr vm 26 april
St-Andries do vm 2 mei do nm 2 mei vr vm 3 mei  
St-Michiels do vm 16 mei do nm 16 mei    
St-Pieters vr vm 17 mei      
St-Kruis wo vm 22 mei do vm 23 mei do nm 23 mei vr vm 24 mei
Ezelpoortkwartier do vm 30 mei      
Christus-Koning vr vm 31 mei      

 

De 'Brugse FietSOmeter' voor het 1ste jaar secundair: leren fietsen in groepjes.

Om een idee te krijgen van hoe zo'n test FietSOmeter in het eerste jaar secundair onderwijs verloopt, namen we eind 2020 een filmpje op:

De Preventiedienst organiseerde reeds eerder een nascholing voor leerkrachten die rond FietSOmeter aan de slag willen gaan.  Scholen kunnen gratis van het lesmateriaal gebruik maken.  De bewegwijzerde Brugse VERO's kunnen als oefenparcours worden gebruikt.

Contactinformatie

Contactpersonen