Verblijfsdocument niet-Belg

Een elektronisch verblijfsdocument laat niet-Belgen toe om in België te verblijven.  Deze kaart is beschikbaar voor alle niet-Belgen ouder dan 12 jaar.

Een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar kan een papieren verblijfskaart verkrijgen.  Dit is niet verplicht maar sterk aanbevolen indien het kind op reis meegaat. Een kinderkaart heeft een maximale duur van 2 jaar – de duur kan korter zijn indien de ouder van het kindje een kaart heeft met beperkte duur.

Dit zijn de verschillende elektronische kaarten:

A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf
B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - 5 jaar geldig
C-kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen
D-kaart: verblijfskaart voor EG-langdurig ingezetene
E-kaart: verklaring van inschrijving
E+-kaart: document ter staving van duurzaam verblijf
F-kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F+-kaart: duurzaam verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

Voorwaarden

 • je bent ingeschreven in Brugge
 • je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een verblijfsdocument
 • voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar: de ouder van wie het kindje afhangt moet nog rechtmatig ingeschreven zijn en een verblijfskaart hebben, het kind moet steeds aanwezig zijn bij de aanvraag. De kaart voor het kind wordt onmiddellijk aangemaakt en mee gegeven.

Procedure

Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor hernieuwen/aanvragen van een elektronische verblijfskaart.

Voor de vernieuwing van een kinderkaart wordt geen uitnodiging gestuurd.

Een 3-tal weken na de aanvraag krijg je de pin- en pukcode via de post toegestuurd. Dit betekent dat je je verblijfskaart kan afhalen.

Om de verblijfskaart op te halen moet je GEEN afspraak maken. Breng je oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 49, bijlage 8, bijlage 8bis, bijlage 12) mee. De ophaling gebeurt aan de onthaalbalie.

 

Meebrengen

Je meldt je persoonlijk aan!

Bij aanvraag

 • Je uitnodigingsbrief
 • normale procedure: 18,60 euro (biometrische kaart: 21,70 euro)
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud, indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15 minuten voor je afspraak aan) :
  • vereiste afmetingen 35 mm x 45 mm
  • neutrale gezichtsexpressie (niet fronsen of lachen) en geen zichtbare tanden
  • heldere effen achtergrond
  • het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om medische of godsdienstige redenen
 • zeer dringende procedure: 101,10 euro
 • kinderkaart: 1,25 euro
 • voor een kinderkaart hebben we de adresgegevens nodig van iemand die in geval van nood kan gecontacteerd worden (vb. vrienden, buren, andere familie in België, …)

Bij afhalen

 • de enveloppe met pin- en pukcode
 • je oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 8, bijlage 8bis, bijlage 49, bijlage 12)

Bedrag

 • 18,60 euro (biometrische kaart: 21,70 euro)
 • zeer dringende procedure: 101,10 euro
 • kinderkaart: 1,25 euro

Uitzonderingen

De F-kaart kan niet verlengd worden.

Een aanvraag voor duurzaam verblijf voor de afgifte van een F+ kaart kan je indienen vanaf 6 maanden vóór de vervaldatum van de kaart. Maak hiervoor een afspraak ‘verblijfsdocument’.

Voor de verlenging van de A-kaart is steeds de goedkeuring van Dienst Vreemdelingenzaken vereist. Maak een afspraak 45 dagen voor de vervaldatum van je kaart voor ‘verblijfsdocument ' en kom langs met de vereiste documenten.

Vanaf 3 maanden voor de 12e verjaardag kan je een elektronische verblijfskaart aanvragen.  De activatie van de kaart is pas mogelijk van de 12e verjaardag.

Regelgeving

Dienst Vreemdelingenzaken DVZ (vreemdelingen wetgeving)

Contactinformatie