Verblijfsdocument niet-Belg

Een elektronisch verblijfsdocument laat niet-Belgen toe om in België te verblijven. Deze kaart is beschikbaar voor alle niet-Belgen ouder dan 12 jaar.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.


Een verblijfskaart voor kinderen

Een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar kan een papieren verblijfskaart verkrijgen. Dit is niet verplicht, maar sterk aanbevolen als het kind mee op reis gaat. Een kinderkaart heeft een maximale duur van 2 jaar – de duur kan korter zijn als de ouder van het kindje een kaart heeft van beperkte duur.

De verschillende soorten verblijfskaarten

 • A-kaart: beperkt verblijf
 • B-kaart: onbeperkt verblijf - 5 jaar geldig
 • C-kaart: Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • D-kaart: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • K-kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen - vestiging - 10 jaar geldig
 • L-kaart: verblijfskaart voor EG-langdurig ingezetene
 • EU-kaart: verklaring van inschrijving
 • EU+-kaart: document ter staving van duurzaam verblijf
 • F-kaart: familielid EU art. 10 RL 2004/38/EG - 5 jaar geldig
 • F+-kaart: familielid EU art 10 RL 2004/38/EG - 10 jaar geldig
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • M-kaart: verblijfsdocument voor burger van Verenigd Koninkrijk (of familielid) onder terugtrekkingsakkoord -  5 jaar geldig
 • M-kaart duurzaam verblijf: idem M-kaart maar duurzaam verblijf - 10 jaar geldig
 • N-kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 

Voorwaarden

 • Je meldt je persoonlijk aan.
 • Je bent ingeschreven in Brugge.
 • Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een verblijfsdocument.
 • Voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar:
  • De ouder die verantwoordelijk is voor het kind, moet officieel ingeschreven zijn en een verblijfskaart hebben.
  • Het kind moet ook steeds aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • De kaart voor het kind wordt dan onmiddellijk aangemaakt en meegegeven.

Procedure

 1. Je ontvangt een uitnodigingsbrief (voor 5+-jaarkaarten) of komt zelf langs (tijdelijke kaart) om een elektronische verblijfskaart aan te vragen of te hernieuwen. Voor de vernieuwing van een kinderkaart wordt geen uitnodiging gestuurd. Je maakt altijd een afspraak om je verblijfskaart aan te vragen of te vernieuwen.

 2. Een drietal weken na de aanvraag krijg je de pin- en pukcodes via de post toegestuurd. Daarmee kan je je verblijfskaart komen ophalen. Hiervoor heb je 3 maand tijd. Na deze periode wordt de kaart onherroepelijk vernietigd.

 3. Breng je oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 49, bijlage 50, bijlage 8ter, bijlage 8quater, bijlage 12, bijlage 56, attest van immatriculatie) mee. Je haalt je nieuwe verblijfsdocument op aan de onthaalbalie. Een afspraak maken wordt sterk aanbevolen. 

Maak een afspraak

Meebrengen

Aanvragen verblijfsdocument (op afspraak)

 • Je uitnodigingsbrief
 • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.
 • Voor een kinderkaart geef je de adresgegevens op van iemand die in geval van nood gecontacteerd kan worden (bijvoorbeeld vrienden, buren, andere familie in België …).

Ophalen verblijfsdocument 

 • pin- en pukcodes
 • oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 8ter, bijlage 8bis, bijlage 49, bijlage 12, attest van immatriculatie)

Bedrag

 • Normale procedure:
  • Biometrische kaart (A,B,C,D-,K,L en H-kaart) : 21,30 euro 
  • EU- en EU+-kaart, F en F+,M en N-kaart: 20,80 euro 
 • Spoedprocedure: 114,30 euro
 • Kinderkaart: 1,25 euro

Uitzonderingen

 • De F-kaart kan niet worden verlengd. Een aanvraag voor duurzaam verblijf voor de afgifte van een F+- kaart kun je ten vroegste indienen vanaf 6 maanden vóór de vervaldatum van de kaart. Maak hiervoor een afspraak ‘Verblijfsdocument’. We geven je meer uitleg op de afspraak over uw specifiek dossier.
 • De verlenging van de A-kaart kan enkel na goedkeuring van de dienst Vreemdelingenzaken. Maak 45 dagen vóór de vervaldatum van je kaart een afspraak voor ‘Verblijfsdocument ' en kom langs met de vereiste documenten.

 • Vanaf 3 maanden vóór de 12e verjaardag van een kind kun je een elektronische verblijfskaart aanvragen.  De kaart wordt pas geactiveerd vanaf de 12e verjaardag.

Regelgeving

Vreemdelingenwetgeving.

Contactinformatie