Verblijfsdocument niet-Belg

Een elektronisch verblijfsdocument laat niet-Belgen toe om in België te verblijven. Deze kaart is beschikbaar voor alle niet-Belgen ouder dan 12 jaar.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.


Een verblijfskaart voor kinderen

Een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar kan een papieren verblijfskaart verkrijgen. Dit is niet verplicht, maar sterk aanbevolen als het kind mee op reis gaat. Een kinderkaart heeft een maximale duur van 2 jaar – de duur kan korter zijn als de ouder van het kindje een kaart heeft van beperkte duur.

De verschillende soorten verblijfskaarten

 • A-kaart: beperkt verblijf
 • B-kaart: onbeperkt verblijf - 5 jaar geldig
 • C-kaart: Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • D-kaart: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • K-kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen - vestiging - 10 jaar geldig
 • L-kaart: verblijfskaart voor EG-langdurig ingezetene
 • EU-kaart: verklaring van inschrijving
 • EU+-kaart: document ter staving van duurzaam verblijf
 • F-kaart: familielid EU art. 10 RL 2004/38/EG - 5 jaar geldig
 • F+-kaart: familielid EU art 10 RL 2004/38/EG - 10 jaar geldig
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • M-kaart : verblijfsdocument voor burger van Verenigd Koninkrijk (of familielid) onder terugtrekkingsakkoord -  5 jaar geldig
 • M-kaart duurzaam verblijf : idem M-kaart maar duurzaam verblijf - 10 jaar geldig
 • N-kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

 

Voorwaarden

 • Je meldt je persoonlijk aan.
 • Je bent ingeschreven in Brugge.
 • Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een verblijfsdocument.
 • Voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar:
  • De ouder van wie het kindje afhangt, moet officieel ingeschreven zijn en een verblijfskaart hebben.
  • Het kind moet ook steeds aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • De kaart voor het kind wordt dan onmiddellijk aangemaakt en meegegeven.

Procedure

 1. Je ontvangt een uitnodigingsbrief (5+ jaren kaarten) of komt zelf langs (tijdelijke kaart) voor hernieuwen/aanvragen van een elektronische verblijfskaart. Voor de vernieuwing van een kinderkaart wordt geen uitnodiging gestuurd.
 2. Een 3-tal weken na de aanvraag krijg je de PIN- en PUKcodes via de post toegestuurd. Dit betekent dat je je verblijfskaart kan ophalen.
 3. Breng je oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 49, bijlage 8ter, bijlage 8quater bis, bijlage 12) mee. De ophaling gebeurt aan de onthaalbalie.

Maak een afspraak

Meebrengen

Aanvragen verblijfsdocument (op afspraak)

 • Je uitnodigingsbrief
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud):
  • Vereiste afmetingen 35 mm x 45 mm
  • Neutrale gezichtsexpressie (niet fronsen of lachen) en geen zichtbare tanden
  • Heldere effen achtergrond
  • Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om medische of godsdienstige redenen.
  • Indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, hebben wij ENKEL in het Huis van de Bruggeling een pasfotocabine. Meld je 15 minuten voor je afspraak aan gezien het mogelijk is dat het apparaat defect is of reeds in gebruik is.

 • Voor een kinderkaart hebben we de adresgegevens nodig van iemand die in geval van nood kan worden gecontacteerd (vb. vrienden, buren, andere familie in België, …).

Ophalen verblijfsdocument 

 • PIN- en PUKcodes
 • Oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 8ter, bijlage 8bis, bijlage 49, bijlage 12)

Bedrag

 • Normale procedure:
  • Biometrische kaart (A,B,C,D,K,L en H-kaart) : 21,30 euro 
  • EU en EU+ kaart, F en F+,M en N-kaart: 20,80euro 
 • Spoedprocedure : 114,30 euro
 • Kinderkaart 1,25 euro

Uitzonderingen

 • De F-kaart kan niet worden verlengd. Een aanvraag voor duurzaam verblijf voor de afgifte van een F+ kaart kun je indienen vanaf 6 maanden vóór de vervaldatum van de kaart. Maak hiervoor een afspraak ‘Verblijfsdocument’.
 • Voor de verlenging van de A-kaart is steeds de goedkeuring van de Dienst Vreemdelingenzaken vereist. Maak 45 dagen voor de vervaldatum van je kaart een afspraak voor ‘Verblijfsdocument ' en kom langs met de vereiste documenten.

 • Vanaf 3 maanden voor de 12e verjaardag kun je een elektronische verblijfskaart aanvragen.  De activatie van de kaart is pas mogelijk vanaf de 12e verjaardag.

Regelgeving

Vreemdelingenwetgeving

Contactinformatie