Verblijfsdocument niet-Belg

Een elektronisch verblijfsdocument laat niet-Belgen toe om in België te verblijven. Deze kaart is beschikbaar voor alle niet-Belgen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is deze kaart niet verplicht.

Bekijk de verschillende soorten verblijfskaarten

Voorwaarden

 • Kom zelf persoonlijk langs op de afspraak.
 • Je bent ingeschreven in Brugge.
 • Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een verblijfsdocument.
 • Voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar:
  • Deze kaart is maximaal 3 jaar geldig of eindigt vroeger wanneer de verblijfskaart van de ouder vervalt.
  • De ouder die verantwoordelijk is voor het kind, moet officieel ingeschreven zijn en een verblijfskaart hebben.
  • Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Procedure

Verblijfsdocument aanvragen

 1. Maak een afspraak om langs te komen om een (tijdelijke) elektronische verblijfskaart aan te vragen.
 2. Een medewerker noteert je gegevens en laat de kaart aanmaken.
 3. Betaal je kaart.
 4. De kaart wordt aangemaakt.
  Je krijgt deze kaart niet meteen mee.
 5. Een drietal weken na de aanvraag krijg je de pin- en pukcodes via de post toegestuurd.
 6. Haal met je PIN- en PUKcodes je kaart op in het Huis van de Bruggeling.
  Hiervoor heb je 3 maand tijd. Na deze periode wordt de kaart vernietigd.

Verblijfsdocument hernieuwen

 1. Je ontvangt een uitnodigingsbrief (voor 5+-jaarkaarten) om je kaart te hernieuwen.
 2. Maak een afspraak om een elektronische verblijfskaart te hernieuwen.
 3. Een medewerker noteert je gegevens en laat de kaart aanmaken.
 4. Betaal je kaart.
 5. De kaart wordt aangemaakt.
  Je krijgt deze kaart niet meteen mee.
 6. Een drietal weken na de aanvraag krijg je de pin- en pukcodes via de post toegestuurd.
 7. Haal met je PIN- en PUKcodes je kaart op in het Huis van de Bruggeling. Hiervoor heb je 3 maand tijd. Na deze periode wordt de kaart vernietigd.
 8. Breng bij het ophalen je oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 49, bijlage 50, bijlage 8ter, bijlage 8quater, bijlage 12, bijlage 56, attest van immatriculatie) mee.  

Verblijfsdocument voor kinderen jongeren dan 12 jaar

 1. Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling.
  Voor de vernieuwing van een kinderkaart wordt niet altijd een uitnodiging gestuurd. 
 2. Kom samen met het kind langs op de afspraak.
 3. Een medewerker noteert je gegevens en laat de kaart aanmaken.
 4. Betaal de kaart.
  Betaal bij voorkeur met bancontact.
 5. De kaart wordt aangemaakt. 
  Je krijgt deze kaart niet meteen mee.
 6. Een drietal weken na de aanvraag krijg je de pin- en pukcodes via de post toegestuurd.
 7. Haal met je PIN- en PUKcodes je kaart op in het Huis van de Bruggeling.
  Hiervoor heb je 3 maand tijd. Na deze periode wordt de kaart vernietigd.

Meebrengen

Aanvragen verblijfsdocument (op afspraak)

 • Je uitnodigingsbrief.
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
  Laat vooraf een pasfoto nemen bij een lokale fotograaf of maak gebruik van de pasfotocabine in het Huis van de Bruggeling. In juni is het vaak druk aan de fotocabine, kom 30 minuten vroeger.

Ophalen verblijfsdocument 

 • PIN- en PUKcodes.
 • Oude kaart of het vervangend document (bijlage 15, bijlage 8ter, bijlage 8bis, bijlage 49, bijlage 12, attest van immatriculatie).

Bedrag

Verblijfsdocument

 • Normale procedure:
  • A,B,K,L en H-kaart : € 22,10.
  • EU- en EU+-kaart, F en F+,M en N-kaart: € 21,60.
 • Spoedprocedure: € 118,90.

Verblijfsdocument voor kinderen

 • Normale procedure
  • A,B,K,L: € 10,70
  • EU- en EU+-kaart, F en F+,M en N-kaart: € 7,70 euro
 • Spoedprocedure
  • A,B,K,L: € 116,40
  • EU- en EU+-kaart, F en F+,M en N-kaart: € 105,00 euro

Uitzonderingen

 • De F-kaart kan niet worden verlengd. Een aanvraag voor duurzaam verblijf voor de afgifte van een F+- kaart kun je ten vroegste indienen vanaf 6 maanden vóór de vervaldatum van de kaart. Maak hiervoor een afspraak ‘Verblijfsdocument’. We geven je meer uitleg op de afspraak over uw specifiek dossier.
 • De verlenging van de A-kaart kan enkel na goedkeuring van de dienst Vreemdelingenzaken. Maak 45 dagen vóór de vervaldatum van je kaart een afspraak voor ‘Verblijfsdocument ' en kom langs met de vereiste documenten.

Regelgeving

Vreemdelingenwetgeving.

Welke soorten verblijfsdocumenten bestaan er?

 • A-kaart: beperkt verblijf
 • B-kaart: onbeperkt verblijf - 5 jaar geldig
 • C-kaart: Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • D-kaart: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • K-kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen - vestiging - 10 jaar geldig
 • L-kaart: verblijfskaart voor EG-langdurig ingezetene
 • EU-kaart: verklaring van inschrijving
 • EU+-kaart: document ter staving van duurzaam verblijf
 • F-kaart: familielid EU art. 10 RL 2004/38/EG - 5 jaar geldig
 • F+-kaart: familielid EU art 10 RL 2004/38/EG - 10 jaar geldig
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • M-kaart: verblijfsdocument voor burger van Verenigd Koninkrijk (of familielid) onder terugtrekkingsakkoord -  5 jaar geldig
 • M-kaart duurzaam verblijf: idem M-kaart maar duurzaam verblijf - 10 jaar geldig
 • N-kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Contactinformatie