Verblijfsvisum - reisvisum

Soorten Visa

  • Verblijfsvisum

Woon je momenteel in het buitenland en wil je in België komen wonen, studeren, werken of België toeristisch bezoeken, dan kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit verblijf.
Deze visa worden niet uitgereikt door de stad, maar door de federale overheid.

Alle info vind je op de website van Buitenlandse Zaken/Vreemdelingenzaken.

  • Reisvisum

Visa worden afgeleverd door de Ambassade of het Consulaat van het
land waar men naartoe gaat.

Alleen visa in niet-Belgische paspoorten voor personen die tijdelijk in de Provincie West-Vlaanderen verblijven, kunnen worden afgeleverd na goedkeuring door de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken - Dienst Visa.

    • Een reisvisum kun je aanvragen bij: 

FOD Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
t 02 793 80 00 - f 02 274 66 91
Openingsuren: ma tot vr: 9 -12 uur en 13 - 16.30 uur
helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be

    • Een reisvisum wordt afgeleverd door:

FOD Binnenlandse Zaken
Federale dienst gouverneur West-Vlaanderen
Dienst Politionele Veiligheid - Paspoorten/Reisdocumenten/Visa
FAC Kamgebouw - 4e verdieping
Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
t 050 30 16 13 - f 050 30 16 00
Openingsuren: ma tot vr: 9 - 12 uur en in de namiddag op afspraak.