Vereenvoudiging en vernieuwing voor Brugs terrasreglement

10
Sep
2019

Het college van burgemeester en schepenen gaf op maandag 9 september 2019 zijn goedkeuring voor het nieuwe terrasreglement.

Voorheen waren er twee aparte reglementen (één voor losse en één voor vaste horecaterrassen), nu is dit vereenvoudigd tot één regelement voor alle terrassen.

Het aanpassen van het terrasreglement is één van de punten die in het beleidsprogramma 2019-2024 opgenomen is.

Punt 285 van het beleidsprogramma: We maken een visie en bijhorend terrasreglement per plein in de historische binnenstad. De termijnen voor de toelating van de terrassen kunnen worden uitgebreid met één maand, indien dit gekoppeld wordt aan eenvormigheid. Buiten de beschermde stadsgezichten mogen de terrassen het hele jaar blijven staan, mits eenvormigheid. De terrastaks in de deelgemeenten wordt gehalveerd.

Burgemeester Dirk De fauw: “Objectieve gegevens tonen dat er de laatste 14 dagen van december het meest volk is in de stad. Het is dan ook best om de vaste terrassen in deze periode te laten staan. We koppelen dat ook aan de vakantieperiodes: met afbraak onmiddellijk na de Kerstvakantie, opbouw net voor de Paasvakantie.

De vraag om ruimere losse terrassen te hebben op bijvoorbeeld De Markt werd door de mensen van de horeca zelf beperkt tot 2 rijen”.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen:

VROEGER

NU

Twee aparte reglementen:

een reglement betreffende losse horecaterrassen en een reglement betreffende vaste horecaterrassen

Eén reglement:

geldig voor zowel de losse als de vaste terrassen

Opsomming van de artikels zonder onderverdeling in rubrieken

Onderverdeling in rubrieken om het reglement overzichtelijker te maken:

  • Losse en vaste terrassen
  • Aanvraag
  • Vergunning
  • Uitbatingsperiode
  • Inrichting van het terras
  • Onderhoud van het terras
  • Handhaving
  • Belasting

Geen onderscheid wat betreft de ligging van het terras.

Onderscheid tussen “terrassen buiten beschermd stadszicht” en “terrassen binnen beschermd stadszicht” :

Buiten beschermd stadszicht mogen vaste terrassen het hele jaar door geplaatst worden (bv. Estaminet)

Binnen beschermd stadszicht moeten de vaste terrassen afgebroken worden op de 1e maandag na de kerstvakantie en terug opgebouwd worden op de donderdag en vrijdag voor de paasvakantie (bv. terrassen op de Markt)

Zomerperiode: 15 maart – 15 november

Er wordt niet meer gesproken van zomerperiode, maar van PERIODE 1: vanaf 1e zaterdag paasvakantie t/m laatste zondag kerstvakantie

Winterperiode: 16 november – 14 maart

Er wordt niet meer gesproken van winterperiode, maar van PERIODE 2: vanaf 1e maandag na de kerstvakantie tot de laatste vrijdag voor de paasvakantie

Opp. winterterras: maximaal 1,50m diep tegen de gevel / één enkele rij losse tafels en stoelen / buiten de openingstijden van de openbare weg verwijderen

Opp. terras periode 2: maximaal 4m diep tegen de gevel / twee rijen tafels met 4 stoelen per tafel / (niet meer te verwijderen van de openbare weg)

Een terrasvergunning wordt enkel verleend als het desbetreffende pand een horecabestemming heeft, maar dit stond niet vermeld in het reglement.

Extra artikel (artikel 5):

Er wordt opgenomen dat een terrasvergunning enkel kan verleend worden aan een uitbater van een horecazaak gevestigd in een pand met een toegelaten horecabestemming.