Evenement in open lucht - vergunning

Organiseer je een activiteit of evenement op het openbaar domein/in open lucht dan heb je een vergunning nodig.

Ook voor evenementen of manifestaties met een openbaar karakter op privé domein heb je een vergunning nodig.

Zodra je een officiële aanvraag wenst te doen, dan dient dit te altijd te gebeuren via het onlineformulier.

OPGELET: Vanaf 1 juli moet u het CERM (Covid Event Risk Model) invullen. Dit is een matrix die event organisatoren moet helpen om een event COVID-proof te maken. Wie een event wil organiseren, moet de matrix invullen, om dan een kleurencode te krijgen met aanbevelingen. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan.

Alle info: https://www.covideventriskmodel.be/assets/docs/protocol-nl.pdf en op de officiële website https://www.covideventriskmodel.be/

Van de ingevulde matrix kan een pdf document gedownload worden die u verplicht meestuurt met uw aanvraag.

Heb je eerst wat info nodig alvorens je een aanvraag kunt invullen? Mail dan naar vrijetijd.vergunningen@brugge.be

Om schade aan groenzones te vermijden is het bij op- en afbouw van uw event verplicht om rijplaten te gebruiken. U kunt gratis rijplaten (2m lengte) ontlenen bij de uitleendienst in de Laconiastraat 16. Contact: uitleendienst@brugge.be  t 050 45 92 50.

Procedure

Je dient minstens 1 maand vooraf een aanvraag in te dienen via de knop 'online aanvragen' op deze pagina. Indien je het niet online doet, dien je een afspraak te maken. Extra info kun je krijgen via vrijetijd.vergunningen@brugge.be

De Stad licht je in over de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag

Belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.

Elektriciteitsverbruik wordt verrekend aan het gangbaar tarief.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.