Terras en uitstallingen (los) - vergunning

AANVRAGEN TERRAS

Voor het plaatsen van een los terras en/of uitstallingen heb je een vergunning nodig.

 • Los terras: plaatsen van losse stoelen en tafels op openbaar domein als uitbreiding van een horecazaak
 • Uitstallingen: groenten, fruit (enkel bij kruidenierszaken), bloemen en planten (enkel bij bloemenwinkels), postkaartmolens (enkel bij kranten- en souvenirwinkels), sierboompjes (winkels/horeca) en menu-bord (horeca)

Bijkomende info:

 • Een terrasvergunning vraagt u bij voorkeur 1 maand vóór de gewenste in gebruikname. 
 • Neemt u een zaak met terras over, dan dient opnieuw een aanvraag ingediend te worden. 
 • Bij stopzetting van uw terrasuitbating / uitbating zaak, verwittigt u de dienst zo spoedig mogelijk zodat de dienst Fiscaliteit op de hoogte gebracht kan worden.

Meer info via https://www.brugge.be/horecaterrassen-reglement-dd-23-november-2020

Tijdelijke terrasuitbreiding ikv Coronamaatregelen 

De terrasuitbreiding die vorig jaar in het kader van de coronamaatregelen werd toegestaan, blijft geldig tot 9 januari 2022.  

Voorwaarden

Uw pand heeft een horecabestemming.

Procedure

 • Je doet je aanvraag online (knop online aanvragen)

 • Informatie vragen kan steeds per mail: vrijetijd.vergunningen@brugge.be

De Stad beoordeelt elke vraag afzonderlijk en houdt hierbij rekening met:

 • de beschikbare openbare ruimte
 • vermijden van hinder voor de weggebruiker
 • respect voor de erkenning van Brugge als Unesco Werelderfgoed.
 • advies wordt steeds opgevraagd aan betrokken diensten

Een terrasvergunning vraagt u bij voorkeur 1 maand vóór de gewenste in gebruikname. 

Neemt u een zaak met terras over, dan dient opnieuw een aanvraag ingediend te worden. 

Bij stopzetting van uw terrasuitbating / uitbating zaak, verwittigt u de dienst zo spoedig mogelijk zodat de dienst Fiscaliteit op de hoogte gebracht kan worden.

Meebrengen

Foto's van de gevraagde plaats + eventueel een getekend plannetje zijn een must en stuurt u mee met het online aanvraagformulier

Uitzonderingen

Afzonderlijke panelen, sandwichborden, schildersezels, mobielen, ballons, dispensers, tuinfakkels en –kaarsen, tapijten…. worden niet toegelaten op het openbaar domein.

Voor opstelling van bevloering, windschermen of zonnetenten aan de gevel, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Je kan een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen bij  de Dienst Ruimtelijke Ordening. https://www.brugge.be/omgevingsvergunning

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer dd. 29 april 1997)
 • Belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing
 • Politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg (G.R. 24.09.1985, G.R. 29.04.2003 en G.R. 29.05.2012 en G.R. 28.01.2014).
 • Reglement gebruik openbare weg door opstelling van losse terrassen
 • Gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen

Contactinformatie

Contactpersonen