Vergunning terras en uitstallingen

Aanvragen terras - uitstallingen

Voor het plaatsen van een los terras en/of uitstallingen heb je een vergunning nodig.

Los terras

Plaatsen van losse stoelen en tafels op openbaar domein als uitbreiding van een horecazaak.

Keuze uitbating in periode 1 ofwel het ganse jaar door (periode 1 + 2):

Terras periode 1 (vanaf de 1e zaterdag van de paasvakantie tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie)

 • Vaste terrasconstructies, binnen beschermd stadszicht, mogen opnieuw opgebouwd worden op donderdag en vrijdag voor de paasvakantie.

Terras periode 2 (vanaf de 1e maandag na de kerstvakantie tot en met de laatste vrijdag voor de paasvakantie)

 • Vaste terrasconstructies, binnen beschermd stadszicht, (zoals Markt, Burg, Rozenhoedkaai, Huidenvettersplein, Vismarkt en Jan van Eyckplein en Wijngaardplein) moeten afgebroken worden op de eerste maandag na de kerstvakantie.
 • Vaste terrasconstructies, buiten beschermd stadszicht, moeten niet afgebroken worden en mogen het hele jaar door geplaatst en uitgebaat worden.
 • Alle pleinterrassen moeten verwijderd worden.
 • Er mogen enkel losse tafels en stoelen geplaatst worden met een terrasdiepte van maximaal 4m, dit waar mogelijk en conform de vergunning, bestaande uit twee rijen met vier stoelen per tafel, tegen de gevel van de zaak en niet breder dan de gevel.

Uitstallingen

Enkel volgende uitstallingen zijn toegelaten, mits vergunning:

 • groenten en fruit aan kruidenierszaken
 • bloemen en planten aan bloemenwinkels
 • postkaartmolens aan souvenir- en krantenwinkels  (max. 2 stuks)

Volgende uitstallingen kunnen kosteloos geplaatst worden, mits vergunning:

 • sierboompjes aan winkels en horecazaken (max. 0,5m diep - links en rechts van de ingang)
 • menubord aan horecazaak  (evenwijdig met de gevel,  leunend tegen terrasomheining of gevel)

Nooit toegelaten:

 • afzonderlijke borden/panelen met reclame van producten, zoals mosselen, wafels, ...
 • openstaande sandwichborden
 • schildersezels
 • ballonnen
 • dispensers
 • tuinfakkels en kaarsen
 • tapijten
 • biertonnen
 • beelden
 • enz. ...

Voorwaarden

Terras

Je pand heeft een horecabestemming.

Uitstallingen

Beschikbare openbare ruimte, met voldoende doorgang voor het voetgangersverkeer.

Procedure

 1. Je dient je aanvraag online in.
  Het liefst 3 maand voor aanvang.
 2. Informatie vragen kan steeds per mail via vrijetijd.vergunningen@brugge.be
 3. De Stad beoordeelt elke vraag afzonderlijk en houdt hierbij rekening met:
  1. de beschikbare openbare ruimte
  2. vermijden van hinder voor alle weggebruikers
  3. respect voor de erkenning van Brugge als Unesco Werelderfgoed.
  4. advies wordt steeds opgevraagd aan betrokken diensten (intern en extern)
 4. Bij stopzetting van uw terrasuitbating/ uitbating zaak, verwittig je dienst Organiseren via vrijetijd.vergunningen@brugge.be
  Zoniet loopt de terrastaks door.

Meer info in het reglement op de terrassen.

Meebrengen

Foto's van de gevraagde plaats en een (hand-)getekend plannetje zijn noodzakelijk voor het advies op je aanvraag en voeg jeBe toe aan het online aanvraagformulier

Uitzonderingen

Voor opstelling van bevloering als vaste terrasconstructie, windschermen of zonnetenten vastgemaakt aan de gevel, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Je kan een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen via https://www.brugge.be/omgevingsvergunning.

Contactinformatie

Contactpersonen