Terras en uitstallingen (los) - vergunning

 

Voor het maken van losse terrassen en uitstallingen heb je een vergunning nodig.

 • Los terras: plaatsen van losse stoelen en tafels op openbaar domein als uitbreiding van een horecazaak
 • Uitstallingen: groenten, fruit (kruidenierszaken), bloemen en planten (bloemenwinkels),postkaartmolens (kranten- en souvenirwinkels), sierboompjes (winkels) en menu-bord (horeca)

Procedure

 • Je doet je aanvraag online (knop online aanvragen) ofwel per brief.

 • Informatie vragen kan steeds per mail: dienst.vergunningen@brugge.be

 

De Stad beoordeelt elke vraag afzonderlijk en houdt hierbij rekening met:

 • de beschikbare openbare ruimte
 • vermijden van hinder voor de weggebruiker
 • respect voor de erkenning van Brugge als Unesco Werelderfgoed.
 • advies wordt steeds opgevraagd aan betrokken diensten

Een terrasvergunning vraagt u bij voorkeur 1 maand vóór de gewenste in gebruikname. 

Neemt u een zaak met terras over, dan dient opnieuw een aanvraag ingediend te worden. 

Bij stopzetting van uw terrasuitbating / uitbating zaak, verwittigt u de dienst zo spoedig mogelijk zodat de dienst Fiscaliteit op de hoogte gebracht kan worden.

Meebrengen

Foto's van de gevraagde plaats + eventueel een getekend plannetje zijn een must.

Uitzonderingen

Afzonderlijke panelen, sandwichborden, schildersezels, mobielen, ballons, dispensers, tuinfakkels en –kaarsen, tapijten…. worden niet toegelaten op het openbaar domein.

Voor opstelling van bevloering, windschermen of zonnetenten heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Je kan een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) aanvragen bij  de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer dd. 29 april 1997)
 • Belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing
 • Politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg (G.R. 24.09.1985, G.R. 29.04.2003 en G.R. 29.05.2012 en G.R. 28.01.2014).
 • Reglement gebruik openbare weg door opstelling van losse terrassen
 • Gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen

Contactinformatie