Parkeerverbod / inname openbaar domein aanvragen voor verhuis, containers, leveringen...

Wanneer je een verhuis plant, een grote levering verwacht of grote werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, kan het nodig zijn dat je parkeerruimte en/of een stuk van het openbaar domein inneemt. 

Dit mag je niet zomaar doen, je moet hiervoor een vergunning aanvragen. 

 

Procedure

Contactinformatie