Parkeerverbod / inname openbaar domein aanvragen voor verhuis, containers, leveringen...

Een vergunning hiervoor kun je aanvragen bij Politie Brugge - Dienst Verkeersbelemmeringen.

Op hun website kun je de nodige documenten downloaden.

Contactinformatie