Verkeerseducatief materiaal middelbaar onderwijs

Hier vind je een overzicht van verkeerseducatief materiaal (brochures, boeken, spelletjes,...) voor het middelbaar onderwijs.

Voor meer informatie of om te ontlenen, neem contact op met de Unit verkeerspreventie van de politie

Contactinformatie

Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

 

1ste en 2de middelbaar (1ste graad)

3de en 4de middelbaar (2de graad)

5de en 6de middelbaar (3de graad)

 
Educatief materiaal  1ste en 2de middelbaar (1ste graad)

 

Fietsen een feest

Handleiding bij de videofilm "fietsen, een feest". Verkeersregels, belangrijkste verkeersborden, ... 

Brochure

7 stuks

Fietsen een feest

Film over verkeersregels, belangrijkste verkeersborden, ... 

DVD

2 stuks

Verkeerscoaches - Bakens aan de schoolpoort

In 2003 startte het Educatief Centrum van de Gentse politie het project 'verkeerscoaches' op. Het idee groeide omdat er gezocht werd naar een manier om de omgeving rond de schoolpoort verkeersveiliger te maken en de leerlingen van het secundair onderwijs daarbij te betrekken.  Met dit project bereikt de politiezone veiligere schoolomgevingen en een positieve samenwerking met scholen.  Jongeren en politie die als team optreden, het werkt!  De CD-rom bevat ook een kort filmpje 'verkeerscoaches aan het woord'

Borchure + CD-rom

1 stuk

Leerlingen aan het stuur

Het leerlingen werkboek - Leerlingen aan het stuur, ook jouw droom? - Stap voor stap - inspirerende voorbeeldprojecten - Feiten om je in vast te bijten - relatie tot de eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Contacts

Brochure

1 stuk

Zelfevaluatiedocument

Verkeers- en mobiliteitseducatie  in de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

Brochure

1 stuk

Het educatief schoolvervoerplan

Het is de bedoeling om de omgeving van de school gelegen langs een gewestweg te herinrichten om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd en verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of in carpool te bevorderen.

Brochure + CD-rom

1 stuk

Met het openbaar vervoer op stadsverkenning

Een excursie aardrijkskunde 'structuur van een stad' voor de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

Brochure + CD-rom

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 10

Verkeersoefening nr. 10 Oefening + oplossing voor leerkracht.  De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement.  Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 9

Verkeersoefening nr. 9 Oefening + oplossing voor leerkracht.  De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement.  Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

De verkeersborden

Visualisatie en uitleg van de verkeersborden. Gevaar, verbod, stilstaan en parkeren, zonale geldigheid, voorrang, gebod, aanwijzing

Poster

30 stuks

Flits - werkmap

In deze werkmap bieden we aan verschillende instanties die met jongeren werken (onderwijs, jongerenorganisaties, jeugdbeweging, jeugdraden, jeugdhuizen) handvaten en tips in hun zoektocht om met jongeren zinvol en pedagogisch verantwoord verder te bouwen aan atitudevorming mbt verkeer en mobiliteit.

Werkmap

1 stuk

Flits - DVD

Theatervoorstelling

DVD

1 stuk

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Ook bij u in de klas? 10 lespakketten verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. De secundaire school heeft steeds meer te maken met verkeer en vervoer. Deze lespakketten willen hierbij een hulp zijn en reiken concrete mogelijkheden aan om verkeers- en mobiliteitseducatie in het onderwijs te integreren.

Lespakket

2 stuks

Met alle voeten op de grond

Realisatie van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs.

Brochure

1 stuk

Snelheid Veiligheids-gordel

Dit document biedt de leerkrachten de mogelijkheid om, in het kader van hun programma, een aantal lessen aan verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid te wijden.

Lessenreeks

2 stuks

Snelheid Veiligheids-gordel CD-rom

Deze CD bevat de interviews die in het hoofdstuk "Frans" van de gelijknamige brochure uiteengezet worden

CD-rom

1 stuk

Val op Veilig

 

Didactische informatienota - secundair onderwijs.  Met de poster "Val op veilig" en deze begeleidende didactisch-informatieve nota, willen we de leerkrachten uitnodigen om het thema "zien en gezien worden in het verkeer" in de lessen uit te werken. 

Didactiche nota + posters

10 stuks

Verkeers- en mobiliteitseducatie ook in uw klas?

8 lespakketten voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Elk lespakket bestaat uit een korte lesfiche met de eindtermen, de vakintegratie, de lesduur, het werkmateriaal.  Het is een werkwijze voor behandeling in de les met concrete vragen, oplossingen en tips.  Er zijn ook kopieerbladen met concrete werkteksten, schema's, enquêteformulieren die je op de cd-rom vindt.  Concrete tabellen vind je niet op de cd-rom, maar op de websites die bij de betreffende lessen vermeld staan, dit om de actualiteit ervan te verzekeren.

Lespakket + CD-rom

1 stuk

Op de Stoep - didactische poster

Centraal op deze wandplaat staan de stoep en het gebruik ervan.  Observatie en bespreking van de verschillende elementen op de tekening zijn de aanzet om te leren:  - Wat is stoep en wat is rijbaan - hoe men de stoep gebruikt - stoeprand=stoprand - welke andere verkeersdeelnemers men op de stoep kan ontmoeten - welke verkeersdeelnemers er op de rijbaan rijden.

Posters

15 stuks

Om over te steken - didactische poster

Op deze poster werd de oversteekstrategie voor kinderen tot haar essentie herleid.  Observatie en bespreking van de verschillende fasen om veilig over te steken, verruimd met bijkomende uitleg en tips zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig kunnen oversteken.  Praktijkoefeningen op de speelplaats en op straat leren hen hoe ze daadwerkelijk oversteken en maken hen "oversteekvaardig".

Posters

6 stuks

Fietser, pas op je tellen! - didactische poster

Door een verkeerssituatie te analyseren en te voorzien wat kan gebeuren, kan een fietser risicosituaties of ongevallen voorkomen (preventieve rijstijl).  Bedoeling is dat de kinderen de risicio's in de tekening opsporen, voorzien wat kan gebeuren en hoe de fietser kan reageren om een ongeval te voorkomen.  Deze wandplaat toont verscheidene gevaren waarmee een fietser kan geconfronteerd worden.

Posters

38 stuks

Links afslaan op een kruispunt - didactische poster

Op deze wandplaat worden twee manieren om links af te slaan op een kruispunt aanschouwerlijk voorgesteld.  Observatie en bespreking van beide manieren en van de verschillende fasen binnen elke manier zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig links afslaan.  Praktijkoefeningen op de speelplaats vullen de poster aan.  Het laat de kinderen toe om het links afslaan eerst te oefenen in een veilig milieu.  OP een rustig kruispunt in de buurt kunnen deze vaardigheden in het reële verkeer geoefend worden.

Posters

43 stuks

Het verkeer… dat zijn wij!

Ons verkeer zit grondig in de knoop.  En dat op meer dan één manier…  Wat is er aan de hand?  Hoe kunnen we aan oplossingen werken?  Deze video is bedoeld om samen met jongeren de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te verkennen.  Een open vorm met vraagstelling laat ruimte voor discussie in de klas.  De eigentijdse stijl en een niet-belerende benadering zijn op maat van de doelgroep.

DVD

1 stuk

Speed I - Cd-rom

Dit is een speels programma over verkeer en mobiliteit voor jongeren van de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.  Deze CD-rom is niet bedoeld als voorbereiding op het behalen van een  rijbewijs.  Maar wil je op een plezierige wijze meer weten over verkeer en mobiliteit dan is dit programma voor jou een aanrader. 

CD-rom

3 stuks

Speed I - Handleiding

Dit is een speels programma over verkeer en mobiliteit voor jongeren van de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.  Deze CD-rom is niet bedoeld als voorbereiding op het behalen van een  rijbewijs.  Maar wil je op een plezierige wijze meer weten over verkeer en mobiliteit, dan is dit programma voor jou een aanrader

Handleiding

3 stuks

Mobirom

Deze Cd-rom is een interactief mobiliteitsspel.  Ergens in onze stad bevindt zich een startpunt.  Vanaf hier moet je langs twee tussenstops het eindpunt bereiken.  Daarbij moet je zoveel als mogelijk goede antwoorden op de vragen geven.  Om je in de stad te verplaatsen, kan je verschillende vervoersmogelijkheden kiezen, en, als je wil, ook overstappen.

CD-rom

1 stuk

Verkeerssleutels

Opleidingssessies over verkeersveiligheid. 

Lespakket

1 stuk

Carpool - Samen veilig en milieuvriendelijk naar school!

Ouders, grootouders, leerkrachten… stellen lege plaatsen in hun auto ter beschikkin van kinderen uit de buurt die naar dezelfde school gaan.  Ze spreken af om de verplaatsingen met de wagen naar en van school samen te maken.  

Brochure

1 stuk

Je school in beweging

Ideeën voor veilig en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school.  Met deze brochure worden ideeën en voorbeelden gegeven voor concrete projecten en intiatieven rond verkeer en mobiliteit.

Brochure

1 stuk 

Het schoolvervoerplan

Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school?  Met het schoolvervoerplan kan de school te voet, met de fiets of met openbaar vervoer naar school gaan stimuleren.  

Brochure

1 stuk

 Verkeersveiligheid gaat ook mij aan!

Dit boekje geeft je wat raad en informatie over verkeersveiligheid.  Hoe verplaats je je in het verkeer.  Te voet, met de fiets, met de auto.  Waarmee moet je rekening houden, waarop moet je letten.

Lespakket

1 stuk 

 Verkeer(s)wijzer module voor de begeleider

De jongeren bewust maken van de risico's in het verkeer, als voetganger, (brom)fietser, gebruiker van het openbaar vervoer, passagier of bestuurder van een auto. Een gevoel van persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid bijbrengen om zich op een verantwoorde manier te verplaatsen.  De jongeren aanmoedigen alternatieve vervoermiddelen te gebruiken met het oog op een mobiliteitsbewustzijn op lange termijn...

Brochure

2 stuks 

 Verkeer(s)wijzer over je sleutelrol in het verkeer

Hoe ver ga je? Over brommen en snorren. In een auto zitten mensen. Samen in de auto: knus, avontuurlijk of gevaarlijk. Iemand bob gezien?Drugs en verkeer: een explosief brouwsel!

Lespakket 

26 stuks 

 Road Skills

Het mobiliteitsspel voor jeugdbewegingen. Het spel test je vaardigheden. Het spel laat je nadenken over de verschillende verplaatsingsmogelijkheden en veiligheid op de openbare weg. Spelmomenten rond de dode hoek, de straat oversteken, zichtbaarheid in het verkeer... Het komt allemaal aan bod op een ludieke manier. Alles wat je nodig hebt, is een ruim lokaal, een open geest en twee uur tijd.

Spel

1 stuk

Behendigheidsparcours

Parcours voor fietsers. Als fietser leren omgaan met hindernissen.

Parcours

1 stuk

Dode hoek koffer

Heel vaak gebeuren er dodehoekongevallen met vrachtwagens. Aan de hand van deze koffer leert men hoe je veilig kan fietsen/stappen in de buurt van de vrachtwagen. 

Koffer

3 stuks

Fietsdiefstalspel

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Fietsdiefstalspel spelbord

 

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Verkeerspark Verkeersborden, verkeerslichten, kegeltjes,… Die kunnen uitgezet worden om zo een parcours op de weg na te maken. Zo kunnen de jongeren de verkeersregels oefenen.

Spel

1 stuk

 

Educatief materiaal  3de en 4de middelbaar (2de graad)

 

Verkeerscoaches - Bakens aan de schoolpoort

In 2003 startte het Educatief Centrum van de Gentse politie het project 'verkeerscoaches' op. Het idee groeide omdat er gezocht werd naar een manier om de omgeving rond de schoolpoort verkeersveiliger te maken en de leerlingen van het secundair onderwijs daarbij te betrekken. Met dit project bereikt de politiezone veiligere schoolomgevingen en een positieve samenwerking met scholen. Jongeren en politie die als team optreden, het werkt! De CD-rom bevat ook een kort filmpje 'verkeerscoaches aan het woord'

Borchure + CD-rom

1 stuk

Leerlingen aan het stuur

Het leerlingen werkboek - Leerlingen aan het stuur, ook jouw droom? - Stap voor stap - inspirerende voorbeeldprojecten - Feiten om je in vast te bijten - relatie tot de eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Contacts

Brochure

1 stuk

Zelfevaluatiedocument

Verkeers- en mobiliteitseducatie  in de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

Brochure

1 stuk

Het educatief schoolvervoerplan

Het is de bedoeling om de omgeving van de school gelegen langs een gewestweg te herinrichten om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd en verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of in carpool te bevorderen.

Brochure + CD-rom

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 10

Verkeersoefening nr. 10 Oefening + oplossing voor leerkracht. De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement. Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 9

Verkeersoefening nr. 9 Oefening + oplossing voor leerkracht. De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement. Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

De verkeersborden

Visualisatie en uitleg van de verkeersborden. Gevaar, verbod, stilstaan en parkeren, zonale geldigheid, voorrang, gebod, aanwijzing

Poster

30 stuks

Flits - werkmap

In deze werkmap bieden we aan verschillende instanties die met jongeren werken (onderwijs, jongerenorganisaties, jeugdbeweging, jeugdraden, jeugdhuizen) handvaten en tips in hun zoektocht om met jongeren zinvol en pedagogisch verantwoord verder te bouwen aan atitudevorming mbt verkeer en mobiliteit.

Werkmap

1 stuk

Flits - DVD

Theatervoorstelling

DVD

1 stuk

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Ook bij u in de klas? 10 lespakketten verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. De secundaire school heeft steeds meer te maken met verkeer en vervoer. Deze lespakketten willen hierbij hulp zijn en reiken concrete mogelijkheden aan om verkeers- en mobiliteitseducatie in het onderwijs te integreren.

Lespakket

2 stuks

Met alle voeten op de grond

Realisatie van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs.

Brochure

1 stuk

Snelheid Veiligheids-gordel

Dit document biedt de leerkrachten de mogelijkheid om, in het kader van hun programma, een aantal lessen aan verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid te wijden.

Lessenreeks

2 stuks

Snelheid Veiligheids-gordel CD-rom

Deze CD bevat de interviews die in het hoofdstuk "Frans" van de gelijknamige brochure uiteengezet worden

CD-rom

1 stuk

Val op Veilig

 

Didactische informatienota - secundair onderwijs.  Met de poster "Val op veilig" en deze begeleidende didactisch-informatieve nota, willen we de leerkrachten uitnodigen om het thema "zien en gezien worden in het verkeer" in de lessen uit te werken. 

Didactiche nota + posters

10 stuks

Verkeers- en mobiliteitseducatie ook in uw klas?

8 lespakketten voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Elk lespakket bestaat uit een korte lesfiche met de eindtermen, de vakintegratie, de lesduur, het werkmateriaal. Het is een werkwijze voor behandeling in de les met concrete vragen, oplossingen en tips. Er zijn ook kopieerbladen met concrete werkteksten, schema's, enquêteformulieren die je op de cd-rom vindt. Concrete tabellen vind je niet op de cd-rom, maar op de websites die bij de betreffende lessen vermeld staan, dit om de actualiteit ervan te verzekeren.

Lespakket + CD-rom

1 stuk

Op de Stoep - didactische poster

Centraal op deze wandplaat staan de stoep en het gebruik ervan. Observatie en bespreking van de verschillende elementen op de tekening zijn de aanzet om te leren:  - Wat is stoep en wat is rijbaan - hoe men de stoep gebruikt - stoeprand=stoprand - welke andere verkeersdeelnemers men op de stoep kan ontmoeten - welke verkeersdeelnemers er op de rijbaan rijden.

Posters

15 stuks

Om over te steken - didactische poster

Op deze poster werd de oversteekstrategie voor kinderen tot haar essentie herleid. Observatie en bespreking van de verschillende fasen om veilig over te steken, verruimd met bijkomende uitleg en tips zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig kunnen oversteken.  Praktijkoefeningen op de speelplaats en op straat leren hen hoe ze daadwerkelijk oversteken en maken hen "oversteekvaardig".

Posters

6 stuks

Fietser, pas op je tellen! - didactische poster

Door een verkeerssituatie te analyseren en te voorzien wat kan gebeuren, kan een fietser risicosituaties of ongevallen voorkomen (preventieve rijstijl).  Bedoeling is dat de kinderen de risicio's in de tekening opsporen, voorzien wat kan gebeuren en hoe de fietser kan reageren om een ongeval te voorkomen. Deze wandplaat toont verscheidene gevaren waarmee een fietser kan geconfronteerd worden.

Posters

38 stuks

Links afslaan op een kruispunt - didactische poster

Op deze wandplaat worden twee manieren om links af te slaan op een kruispunt aanschouwerlijk voorgesteld. Observatie en bespreking van beide manieren en van de verschillende fasen binnen elke manier zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig links afslaan.  Praktijkoefeningen op de speelplaats vullen de poster aan.  Het laat de kinderen toe om het links afslaan eerst te oefenen in een veilig milieu.  OP een rustig kruispunt in de buurt kunnen deze vaardigheden in het reële verkeer geoefend worden.

Posters

43 stuks

Het verkeer… dat zijn wij!

Ons verkeer zit grondig in de knoop. En dat op meer dan één manier… Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we aan oplossingen werken? Deze video is bedoeld om samen met jongeren de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te verkennen. Een open vorm met vraagstelling laat ruimte voor discussie in de klas. De eigentijdse stijl en een niet-belerende benadering zijn op maat van de doelgroep.

DVD

1 stuk

Speed I - Cd-rom

Dit is een speels programma over verkeer en mobiliteit voor jongeren van de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs. Deze CD-rom is niet bedoeld als voorbereiding op het behalen van een  rijbewijs. Wil je op een plezierige wijze meer weten over verkeer en mobiliteit, dan is dit programma voor jou een aanrader. 

CD-rom

3 stuks

Speed I - Handleiding

Dit is een speels programma over verkeer en mobiliteit voor jongeren van de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.  Deze CD-rom is niet bedoeld als voorbereiding op het behalen van een  rijbewijs.  Wil je op een plezierige wijze meer weten over verkeer en mobiliteit, dan is dit programma voor jou een aanrader!

Handleiding

3 stuks

Mobirom

Deze Cd-rom is een interactief mobiliteitsspel.  Ergens in onze stad bevindt zich een startpunt.  Vanaf hier moet je langs twee tussenstops het eindpunt bereiken. Daarbij moet je zoveel als mogelijk goede antwoorden op de vragen geven.  Om je in de stad te verplaatsen, kan je verschillende vervoersmogelijkheden kiezen, en, als je wil, ook overstappen.

CD-rom

1 stuk

Verkeerssleutels

Opleidingssessies over verkeersveiligheid. 

Lespakket

1 stuk

Carpool - Samen veilig en milieuvriendelijk naar school!

Ouders, grootouders, leerkrachten… stellen lege plaatsen in hun auto ter beschikking van kinderen uit de buurt die naar dezelfde school gaan. Ze spreken af om de verplaatsingen met de wagen naar en van school samen te maken.  

Brochure

1 stuk

Je school in beweging

Ideeën voor veilig en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school. Met deze brochure worden ideeën en voorbeelden gegeven voor concrete projecten en intiatieven rond verkeer en mobiliteit.

Brochure

1 stuk 

Het schoolvervoerplan

Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school? Met het schoolvervoerplan kan de school te voet, met de fiets of met openbaar vervoer naar school gaan stimuleren.  

Brochure

1 stuk

 Verkeersveiligheid gaat ook mij aan!

Dit boekje geeft je wat raad en informatie over verkeersveiligheid. Hoe verplaats je je in het verkeer.  Te voet, met de fiets, met de auto.  Waarmee moet je rekening houden, waarop moet je letten.

Lespakket

1 stuk 

 Verkeer(s)wijzer module voor de begeleider

De jongeren bewust maken van de risico's in het verkeer, als voetganger, (brom)fietser, gebruiker van het openbaar vervoer, passagier of bestuurder van een auto. Een gevoel van persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid bijbrengen om zich op een verantwoorde manier te verplaatsen.  De jongeren aanmoedigen alternatieve vervoermiddelen te gebruiken met het oog op een mobiliteitsbewustzijn op lange termijn...

Brochure

2 stuks 

 Verkeer(s)wijzer over je sleutelrol in het verkeer

Hoe ver ga je? Over brommen en snorren.  In een auto zitten mensen. Samen in de auto: knus, avontuurlijk of gevaarlijk. Iemand bob gezien? Drugs en verkeer: een explosief brouwsel!

Lespakket 

26 stuks 

 Road Skills

Het mobiliteitsspel voor jeugdbewegingen. Het spel test je vaardigheden. Het spel laat je nadenken ove rje verschillende verplaatsingsmogelijkheden en veiligheid op de openbare weg. Spelmomenten rond de dode hoek, de straat oversteken, zichtbaarheid in het verkeer... het komt allemaal aan bod op een ludieke manier.  Alles wat je nodig hebt, is een ruim lokaal, een open geest en twee uur tijd

Spel

1 stuk

Behendigheidsparcours

Parcours voor fietsers.  Als fietser leren omgaan met hindernissen.

Parcours

1 stuk

Dode hoek koffer

Heel vaak gebeuren er dodehoekongevallen met vrachtwagens. Aan de hand van deze koffer leert men hoe je veilig kan fietsen/stappen in de buurt van de vrachtwagen. 

Koffer

3 stuks

Fietsdiefstalspel

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Fietsdiefstalspel spelbord

 

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Verkeerspark

Verkeersborden, verkeerslichten, kegeltjes,… Die kunnen uitgezet worden om zo een parcours op de weg na te maken. Zo kunnen de jongeren de verkeersregels oefenen

Spel

1 stuk

 Wetenschapsfiche Gordel

De leerlingen kunnen met behulp van technische en wetenschappelijke informatie en berekeningen het nut van de gordel illustreren en ongeldige argumenten tegen gordelgebruik weerleggen.

Fiches

1 stuk

 Snelheid

De leerlingen kunnen op basis van concrete wetenschappelijke feiten inzicht geven in de risico's van overdreven snelheid. 

Fiches

1 stuk 

 Beheers je verkeer

Pedagogisch dossier voor leerkrachten. Risico's nemen: een dagelijkse realiteit. Risico's nemen in het verkeer is niet cool of stoer. Een ongeval kan mij ook overkomen. Een ongeval heeft meestal meer dan een oorzaak. Tips om ongevallen te vermijden.

Brochure

5 stuks 

 Beheers je verkeer - DVD

Over verstandig omgaan met risico's in het verkeer.  Een verkeerseducatief pakket voor leerkrachten van de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

DVD

1 stuk 

 Verkeerssleutels

Opleidingssessies over verkeersveiligheid. 

 Lespakket

1 stuk

 Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Dit document wil leerkrachten de nodige informatie geven over de verbanden tussen verkeersveiligheid en fysica.

Handleiding

1 stuk

 Verkeer en mobiliteit

Educatief actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie.   Eerste en tweede graad: veilig schoolbegin, zichtbaarheid, als passagier, op uitstap.  Derde graad: rijden onder invloed, mobiliteit, jong geleerd oud gedaan, risicogedrag, auto

Lesfiches

1 stuk 

 

Educatief materiaal  5de en 6de middelbaar (3de graad)

 

Op automatische piloot

Een werkboek over auto en mobiliteit voor de derde graad T.S.O. en B.S.O.

Werkboekje

1 stuk

Brommen en grommen

Bestaat uit 3 delen.  Deel 1: Het meest uitgewerkte deel omvat stellingen of statements waarmee  we jongeren vaak zien komen aandraven.  Een tweede deel bestaat uit kaartjes met daarop enkel een norm of waarde. Het derde deel gaat de meer creatieve tour op . Men mag zelf een neiuwe wegcode maken op basis van nieuwe, uitgevonden verkeersborden. Ook ludieke en meer spottende ideeën onthullen hoe men over verkeer en zijn eigen verkeersgedrag denkt en kunnen daardoor een interessante aanleiding geven tot discussie.

Brochure

1 stuk

De taal van het gaspedaal

Hier wil men aantonen wat er gebeurt als men rijdt met een te hoge, een onaangepaste snelheid: toename van het risico op een ongeval, verhoging van de botskracht en bijgevolg van de ernst van de letsels voor de betrokkenen bij een ongeval.

Brochure

5 stuks

Verkeersmanieren - Video en Cd-rom

Deze video/Cd-rom is bedoeld als werkinstrument.  De beelden vragen bijgevolg een verdere verwerking. De bijbehorende brochure geeft voor elk deel suggesties voor aansluitende educatieve activiteiten.

Video CD-rom

1 stuk

Verkeersmanieren - Brochure

Deze brochure hoort bij de video/Cd-rom "verkeersmanieren". Hierin vindt men informatie over (a)sociaal verkeersgedrag en suggesties voor educatieve activiteiten met jongeren vanaf 16 jaar, direct inspelend op de videofilm.

Brochure

1 stuk

 Wetenschapsfiche Gordel

De leerlingen kunnen met behulp van technische en wetenschappelijke informatie en berekeningen het nut van de gordel illustreren en ongeldige argumenten tegen gordelgebruik weerleggen.

Fiches

1 stuk

 Snelheid

De leerlingen kunnen op basis van concrete wetenschappelijke feiten inzicht geven in de risico's van overdreven snelheid. 

Fiches

1 stuk 

Verkeerscoaches - Bakens aan de schoolpoort

In 2003 startte het Educatief Centrum van de Gentse politie het project 'verkeerscoaches' op. Het idee groeide omdat er gezocht werd naar een manier om de omgeving rond de schoolpoort verkeersveiliger te maken en de leerlingen van het secundair onderwijs daarbij te betrekken.  Met dit project bereikt de politiezone veiligere schoolomgevingen en een positieve samenwerking met scholen.  Jongeren en politie die als team optreden, het werkt!  De CD-rom bevat ook een kort filmpje 'verkeerscoaches aan het woord'

Borchure + CD-rom

1 stuk

Leerlingen aan het stuur

Het leerlingen werkboek - Leerlingen aan het stuur, ook jouw droom? - Stap voor stap - inspirerende voorbeeldprojecten - Feiten om je in vast te bijten - relatie tot de eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Contacts

Brochure

1 stuk

Zelfevaluatiedocument

Verkeers- en mobiliteitseducatie  in de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

Brochure

1 stuk

Het educatief schoolvervoerplan

Het is de bedoeling om de omgeving van de school gelegen langs een gewestweg te herinrichten om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd en verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of in carpool te bevorderen.

Brochure + CD-rom

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 10

Verkeersoefening nr. 10 Oefening + oplossing voor leerkracht. De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement. Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

Veilig of gevaarlijk nr. 9

Verkeersoefening nr. 9 Oefening + oplossing voor leerkracht. De meeste toelichtingen hebben betrekking op het verkeersreglement. Andere betreffen tips voor preventief fietsen. 

Oefening + oplossing voor de leerkracht

1 stuk

De verkeersborden

Visualisatie en uitleg van de verkeersborden. Gevaar, verbod, stilstaan en parkeren, zonale geldigheid, voorrang, gebod, aanwijzing

Poster

30 stuks

Flits - werkmap

In deze werkmap bieden we aan verschillende instanties die met jongeren werken (onderwijs, jongerenorganisaties, jeugdbeweging, jeugdraden, jeugdhuizen) handvaten en tips in hun zoektoch om met jongeren zinvol en pedagogisch verantwoord verder te bouwen aan atitudevorming mbt verkeer en mobiliteit.

Werkmap

1 stuk

Flits - DVD

Theatervoorstelling

DVD

1 stuk

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Ook bij u in de klas? 10 lespakketten verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. De secundaire school heeft steeds meer te maken met verkeer en vervoer. Deze lespakketten willen hierbij hulp zijn en reiken concrete mogelijkheden aan om verkeers- en mobiliteitseducatie in het onderwijs te integreren.

Lespakket

2 stuks

Met alle voeten op de grond

Realisatie van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs.

Brochure

1 stuk

Snelheid Veiligheids-gordel

Dit document biedt de leerkrachten de mogelijkheid om, in het kader van hun programma, een aantal lessen aan verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid te wijden.

Lessenreeks

2 stuks

Snelheid Veiligheids-gordel CD-rom

Deze CD bevat de interviews die in het hoofdstuk "Frans" van de gelijknamige brochure uiteengezet worden

CD-rom

1 stuk

Val op Veilig

 

Didactische informatienota - secundair onderwijs.  Met de poster "Val op veilig" en deze begeleidende didactisch-informatieve nota, willen we de leerkrachten uitnodigen om het thema "zien en gezien worden in het verkeer" in de lessen uit te werken. 

Didactiche nota + posters

10 stuks

Verkeers- en mobiliteitseducatie ook in uw klas?

8 lespakketten voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Elk lespakket bestaat uit een korte lesfiche met de eindtermen, de vakintegratie, de lesduur, het werkmateriaal. Het is een werkwijze voor behandeling in de les met concrete vragen, oplossingen en tips. Er zijn ook kopieerbladen met concrete werkteksten, schema's, enquêteformulieren die je op de cd-rom vindt. Concrete tabellen vind je niet op de cd-rom, maar op de websites die bij de betreffende lessen vermeld staan, dit om de actualiteit ervan te verzekeren.

Lespakket + CD-rom

1 stuk

Op de Stoep - didactische poster

Centraal op deze wandplaat staan de stoep en het gebruik ervan. Observatie en bespreking van de verschillende elementen op de tekening zijn de aanzet om te leren:  - Wat is stoep en wat is rijbaan - hoe men de stoep gebruikt - stoeprand=stoprand - welke andere verkeersdeelnemers men op de stoep kan ontmoeten - welke verkeersdeelnemers er op de rijbaan rijden.

Posters

15 stuks

Om over te steken - didactische poster

Op deze poster werd de oversteekstrategie voor kinderen tot haar essentie herleid. Observatie en bespreking van de verschillende fasen om veilig over te steken, verruimd met bijkomende uitleg en tips zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig kunnen oversteken.  Praktijkoefeningen op de speelplaats en op straat leren hen hoe ze daadwerkelijk oversteken en maken hen "oversteekvaardig".

Posters

6 stuks

Fietser, pas op je tellen! - didactische poster

Door een verkeerssituatie te analyseren en te voorzien wat kan gebeuren, kan een fietser risicosituaties of ongevallen voorkomen (preventieve rijstijl). Bedoeling is dat de kinderen de risicio's in de tekening opsporen, voorzien wat kan gebeuren en hoe de fietser kan reageren om een ongeval te voorkomen. Deze wandplaat toont verscheidene gevaren waarmee een fietser kan geconfronteerd worden.

Posters

38 stuks

Links afslaan op een kruispunt - didactische poster

Op deze wandplaat worden twee manieren om links af te slaan op een kruispunt aanschouwerlijk voorgesteld. Observatie en bespreking van beide manieren en van de verschillende fasen binnen elke manier zijn een aanzet om de kinderen in de klas aan te brengen hoe ze veilig links afslaan.  Praktijkoefeningen op de speelplaats vullen de poster aan. Het laat de kinderen toe om het links afslaan eerst te oefenen in een veilig milieu. Op een rustig kruispunt in de buurt kunnen deze vaardigheden in het reële verkeer geoefend worden.

Posters

43 stuks

Het verkeer… dat zijn wij!

Ons verkeer zit grondig in de knoop. En dat op meer dan één manier… Wat is er aan de hand?  Hoe kunnen we aan oplossingen werken? Deze video is bedoeld om samen met jongeren de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te verkennen. Een open vorm met vraagstelling laat ruimte voor discussie in de klas. De eigentijdse stijl en een niet-belerende benadering zijn op maat van de doelgroep.

DVD

1 stuk

Mobirom

Deze Cd-rom is een interactief mobiliteitsspel. Ergens in onze stad bevindt zich een startpunt. Vanaf hier moet je langs twee tussenstops het eindpunt bereiken. Daarbij moet je zoveel als mogelijk goede antwoorden op de vragen geven. Om je in de stad te verplaatsen, kan je verschillende vervoersmogelijkheden kiezen, en, als je wil, ook overstappen.

CD-rom

1 stuk

Verkeerssleutels

Opleidingssessies over verkeersveiligheid. 

Lespakket

1 stuk

Carpool - Samen veilig en milieuvriendelijk naar school!

Ouders, grootouders, leerkrachten… stellen lege plaatsen in hun auto ter beschikking van kinderen uit de buurt die naar dezelfde school gaan. Ze spreken af om de verplaatsingen met de wagen naar en van school samen te maken.  

Brochure

1 stuk

Je school in beweging

Ideeën voor veilig en milieuvriendelijke verplaatsingen naar school. Met deze brochure worden ideeën en voorbeelden gegeven voor concrete projecten en intiatieven rond verkeer en mobiliteit.

Brochure

1 stuk 

Het schoolvervoerplan

Hoe verhoog je zelfstandige en milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar school?  Met het schoolvervoerplan kan de school te voet, met de fiets of met openbaar vervoer naar school gaan stimuleren.  

Brochure

1 stuk

 Verkeersveiligheid gaat ook mij aan!

Dit boekje geeft je wat raad en informatie over verkeersveiligheid. Hoe verplaats je je in het verkeer.  Te voet, met de fiets, met de auto. Waarmee moet je rekening houden, waarop moet je letten.

Lespakket

1 stuk 

 Verkeer(s)wijzer module voor de begeleider

De jongeren bewust maken van de risico's in het verkeer, als voetganger, (brom)fietser, gebruiker van het openbaar vervoer, passagier of bestuurder van een auto. Een gevoel van persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid bijbrengen om zich op een verantwoorde manier te verplaatsen. De jongeren aanmoedigen alternatieve vervoermiddelen te gebruiken met het oog op een mobiliteitsbewustzijn op lange termijn...

Brochure

2 stuks 

 Verkeer(s)wijzer over je sleutelrol in het verkeer

Hoe ver ga je? Over brommen en snorren. In een auto zitten mensen. Samen in de auto: knus, avontuurlijk of gevaarlijk. Iemand bob gezien? Drugs en verkeer: een explosief brouwsel!

Lespakket 

26 stuks 

 Road Skills

Het mobiliteitsspel voor jeugdbewegingen. Het spel test je vaardigheden. Het spel laat je nadenken over de verschillende verplaatsingsmogelijkheden en veiligheid op de openbare weg. Spelmomenten rond de dode hoek, de straat oversteken, zichtbaarheid in het verkeer... Het komt allemaal aan bod op een ludieke manier. Alles wat je nodig hebt, is een ruim lokaal, een open geest en twee uur tijd

Spel

1 stuk

Behendigheidsparcours

Parcours voor fietsers. Als fietser leren omgaan met hindernissen.

Parcours

1 stuk

Dode hoek koffer

Heel vaak gebeuren er dode hoek ongevallen met vrachtwagens. Aan de hand van deze koffer leert men hoe je veilig kan fietsen/stappen in de buurt van de vrachtwagen. 

Koffer

3 stuks

Fietsdiefstalspel

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Fietsdiefstalspel spelbord

 

Spel rond fietsdiefstalpreventie

Spel

1 stuk

Verkeerspark

Verkeersborden, verkeerslichten, kegeltjes,… Die kunnen uitgezet worden om zo een parcours op de weg na te maken. Zo kunnen de jongeren de verkeersregels oefenen

Spel

1 stuk

 Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Dit document wil leerkrachten de nodige informatie geven over de verbanden tussen verkeersveiligheid en fysica.

Handleiding

1 stuk

 Verkeer en mobiliteit

Educatief actieplan verkeers- en mobiliteitseducatie.   Eerste en tweede graad: veilig schoolbegin, zichtbaarheid, als passagier, op uitstap. Derde graad: rijden onder invloed, mobiliteit, jong geleerd oud gedaan, risicogedrag, auto

Lesfiches

1 stuk