1. Signalisatie

Als je fuif of evenement het verkeer en geparkeerde auto’s kunnen hinderen, moet je dit duidelijk vermelden op je meldingsformulier. De politie brengt dan tijdig de nodige signalisatieborden en schragen aan. Eventueel wordt voorzien in extra toezicht.

Als organisator moet je op het einde van je fuif of evenement alle borden en schragen verwijderen van de rijweg. Het normale verkeer moet weer vrije doorgang krijgen.

Je plaatst de signalisatie-elementen (tegen een gevel) op de stoep. Ze mogen de voetgangers niet hinderen.

 2. Verkeersregelaars

De groep 'verkeersregelaars' of personen die het verkeer mogen stilleggen, bestaat uit:

 • seingevers
 • gemachtigde opzichters
 • wegkapiteins
 • groepsleiders

Allen mogen aanwijzingen geven om het verkeer stil te leggen op verkeerslichtvrije kruispunten. Op kruispunten met verkeerslichten hebben ze echter geen bevoegdheid. Ze mogen ook geen proces-verbaal opstellen maar wel aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie.

Volgens artikel 41.3.1. van de wegcode moeten de weggebruikers de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden:

1° ter vergemakkelijking van de beweging der legerkolonnes, door daartoe gemachtigde militairen;

2° om de veiligheid te verzekeren :

a) van culturele, sportieve en toeristische evenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers;

b) van de groepen fietsers en groepen motorfietsers, door wegkapiteins;

c) van de groepen voetgangers en groepen ruiters, door groepsleiders;

d) van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters;

e) van uitzonderlijke voertuigen, door de begeleiders en de verkeerscoördinators.

Verder heeft iedere verkeersregelaar zijn specifieke voorwaarden, bevoegdheden en uitrusting. Ze worden hieronder nader toegelicht.

 •  De seingever

Voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud
 • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen
 • gemachtigd door burgemeester (tijdelijke machtiging)

 Bevoegdheid:

   • begeleiden van wielerwedstrijden of sportieve evenementen

 Uitrusting:

   • op linkerarm armband met Belgische driekleur en tekst 'signaalgever' dragen
   • uitgerust met een verkeersbord C3

 

 •   De gemachtigde opzichter

Voorwaarden:

   • minimaal 18 jaar oud
   • opleiding (theorie en praktijk) verplicht bij wet

 Bevoegdheden:

   • ten dienste van specifieke doelgroepen (scholieren, jongeren, bejaarden en personen met een handicap)

 Uitrusting:

   • op linkerarm armband met Belgische driekleur en tekst 'signaalgever' dragen
   • Uitgerust met een verkeersbord C3

 

 • Wegkapiteins

Voorwaarden:

   • ten minste 21 jaar oud
   • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen

 Bevoegdheden:

   • Begeleiden van groep fietsers of motorrijders

 Uitrusting wegkapitein fietsers:

   • om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein'
   • uitgerust met een verkeersbord C3 plus een fluovestje

 

 • Groepsleiders

Voorwaarden:

   • geen minimumleeftijd vereist
   • geen opleiding vereist
   • geen machtiging, enkel leiden van de groep

 Bevoegdheden:

  • begeleiden van een groep ruiters of wandelaars

 Uitrusting:

 • uitgerust met een verkeersbord C3

 

3. Parking

Is je fuif of evenement van enige omvang, ga dan steeds na of er in de buurt voldoende reguliere parking voor auto’s aanwezig is. De omgeving zal hierbij uiteraard een rol spelen (binnenstad, landelijke locatie, vlakbij (ondergrondse) parking, enz.).
Kom je tot de conclusie dat er onvoldoende reguliere en verkeersconforme parking aanwezig is, voorzie dan zelf in extra parkeergelegenheid (bv. weide, parking warenhuis, locatie in haven of industriegebied, enz.)

4. Veilig en openbaar vervoer

Inzetten op veilig vervoer is belangrijk. Het voorkomt niet alleen verkeers- en parkeerproblemen, rijden onder invloed maar draagt ook bij aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van je evenement.

 •  Fietsen

Voorzie ook plaats voor fietsparking/movilo’s en vraag ze aan via de uitleendienst . Communiceer hierover naar je publiek, het moedigt fietsen aan en voorkomt rijden onder invloed met de wagen.
Voorkom dat fietsen worden gestald voor nooduitgangen of de aanrijroutes voor hulpdiensten blokkeren.

 •   Openbaar vervoer en taxi’s

Eveneens belangrijk voor het comfort en veiligheid van je bezoekers/deelnemers is de aanwezigheid van openbaar vervoer. Is er een trein en/of bushalte in de buurt dan kunnen bezoekers gebruik maken van het openbaar vervoer om tot op jouw fuif of evenement te raken. Ga ook na of terugkeer voldoende mogelijk is en voorzie in eventuele alternatieven (bv. shuttlediensten, afspraken met taxi’s, enz.)

Communiceer uren, telefoonnummers, dienstregelingen, enz. aan de uitgang(en). 

Daarnaast ga je ook best na of jouw fuif of evenement hinder kan veroorzaken voor het openbaar vervoer. Ook dat is belangrijk om mee te geven in je meldingsformulier zodat de nodige afspraken met de Lijn gemaakt kunnen worden.

 •  Carpoolen

Moedig carpoolen van deelnemers aan en/of stimuleer het aanduiden van een BOB. Bekijk daarnaast ook of het inleggen van bussen van en naar je evenement een optie is en bekijk de mogelijkheid van shuttlediensten voor vervoer in de nabije omgeving van het evenement. Tot slot kan de website https://busjedelen.nl/hoe-werkt-het/ een extra service bieden op vlak van mobiliteit.

 

Contactinformatie