Veelgestelde vragen over verkiezingen

In 2024 vinden net als in het hele land ook in Brugge verschillende verkiezingen plaats.

Op deze pagina bundelt de stad alle nuttige info over deze hoogmis van de democratie.

In 2024 vinden in ons land verschillende verkiezingen plaats:

 

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen:

  • is iedereen die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, verplicht om te stemmen;
  • mogen jongeren die op de dag van de verkiezingen tussen 16 en 18 jaar zijn, stemmen voor de Europese verkiezingen, maar dat is niet verplicht (enkel stemrecht dus).

 

Voor de lokale en provinciale verkiezingen geldt er stemrecht, maar geen stemplicht. Iedereen die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, mag dus stemmen, maar is niet verplicht om dat te doen.

Voor alle verkiezingen gelden de algemene voorwaarden

  • Je bent Belg.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Brugge.
  • Je hebt stemrecht (je bent niet uitgesloten of geschorst).

 

Bekijk de specifieke voorwaarden voor

Belgen tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Deze vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ben je verplicht om te gaan stemmen.

In specifieke situaties kan je stemmen met een volmacht. Op de website van de Vlaamse overheid vind je richtlijnen over hoe je een volmacht geeft.

Alle inwoners vanaf 18 jaar krijgen een oproepingsbrief van de stad, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. In de oproepingsbrief vind je wanneer je in welk stembureau moet zijn.

Dit breng je mee:

Oproepingsbrief kwijt of niet ontvangen?

Je kan in de week voor de verkiezingen een kopie van je persoonlijke oproepingsbrief aanvragen in het Huis van de Bruggeling.

Zo goed als iedereen kan in principe opgeroepen worden om bij de verkiezingen een rol als voorzitter of bijzitter op te nemen in een tel- of stembureau.

Wat dit precies inhoudt, lees je op de website van de Vlaamse overheid.

Je kunt je ook zelf kandidaat stellen als voorzitter of bijzitter in een stem- of telbureau.  

Op 9 juni 2024 zijn de stembureaus met elektronisch stemmen open van 8.00 tot 16.00 uur. De telbureaus vatten hun functie aan om 15.00 uur tot het einde van de telverrichtingen. 
Om vrijwilliger te kunnen zijn ben je 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen, ben je stemgerechtigd en zal je niet verhuizen vóór 9 juni 2024.  

Als je aan deze voorwaarden voldoet en je vrijwilliger bent, stuur dan een mailtje naar verkiezingen@brugge.be om je kandidaat te stellen.  Laat hierin ook weten of je in een stem- of telbureau wil helpen.   Na onderzoek kan je dan mogelijk aanduid worden als voorzitter of als bijzitter. 
Je kandidatuur is welkom en zinvol zodat de verkiezingen optimaal kunnen verlopen.