Wettelijke samenwoning - Belgen

Online attest aanvragen

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan voor mannen, vrouwen met of zonder verwantschap. Daardoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden. Jullie hoeven bij aangifte nog niet op hetzelfde adres te wonen. Breng nadien jullie adreswijziging zo snel mogelijk in orde.

Voorwaarden

 • Meerderjarig zijn
 • Handelingsbekwaam zijn
 • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit. Heeft één van jullie niet de Belgische nationaliteit, maak dan een afspraak voor ‘Wettelijke samenwoning– niet-Belg’ of klik hier.

Procedure

 • Aanvraag wettelijke samenwoning
 1. Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling of ga naar één van de deelgemeentehuizen.
 2. Beide personen moeten zich persoonlijk aanbieden met hun identiteitskaart.
 3. De verklaring wettelijke samenwoning wordt onmiddellijk opgemaakt nadat je kennis hebt genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoning. 
 • Beëindiging van wettelijke samenwoning

Je kunt ook een wettelijke samenwoning beëindigen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 1. Dit kan gebeuren
  • met onderlinge toestemming,
  • door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
   De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.
 2. De wettelijke samenwoning houdt ook op bij :
  • huwelijk van één van de partijen
  • overlijden van één van de partijen 
 3. De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

Meebrengen

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart.
 • Verbreken verklaring met akkoord van beide partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart.
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn/haar identiteitskaart.

Bedrag

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: Gratis
 • Verbreking met onderlinge instemming: Gratis
 • Eénzijdige verbreking: € 182,50

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek art. 1475-1479, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 (B.S. 12.01.1999)

Contactinformatie