Wettelijk samenwonen - Belgen

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen relatie of verwantschap hebt.

Als wettelijk samenwonenden bekom je een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden. Bij aangifte hoef je nog niet op hetzelfde adres te wonen. Breng nadien jullie adreswijziging zo snel mogelijk in orde.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

Procedure

Aanvraag wettelijke samenwoning

 1. Beide personen moeten zich persoonlijk aanbieden met hun identiteitskaart.

 2. De verklaring wettelijke samenwoning wordt onmiddellijk opgemaakt nadat je kennis hebt genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoning. 


Beëindiging van wettelijke samenwoning

Je kunt ook een wettelijke samenwoning beëindigen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 1. Dit kan gebeuren
  • met onderlinge toestemming,
  • door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
   De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.
 2. De wettelijke samenwoning houdt ook op bij :
  • huwelijk van één van de partijen
  • overlijden van één van de partijen
 3. De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

 

Aanvraag wettelijke samenwoning in extremis (online of in HvdB)

Als één van de partners in een koppel aan zijn/haar levenseinde en hierdoor niet meer mobiel is, kan men ook wettelijk samenwonen in extremis.

Welke stappen neem ik?

1/Aanvraag
Je doet je aanvraag ofwel online met dit webformulier, ofwel in het Huis van de Bruggeling. Breng hiervoor volgende dingen mee:

 • tweezijdige kopie van beide identiteitskaarten
 • doktersattest 
 • rijksregisternummer
 • telefoonnummer

2/Contact
De dienst Burgerzaken neemt contact op en legt een afspraak met jullie vast voor de ondertekening van het document. Jij en je partner ondertekenen samen de verklaring.

3/ Na ondertekening
De dienst Burgerzaken doet het nodige voor registratie. De verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgenomen in het rijksregister.

Meebrengen

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart.
 • Verbreken verklaring met akkoord van beide partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart.
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn/haar identiteitskaart.

Bedrag

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: Gratis
 • Verbreking met onderlinge instemming: Gratis
 • Eénzijdige verbreking: € 182,50

Regelgeving

Meer informatie over de voorwaarden, de verklaring van wettelijk samenwonen en de rechten en plichten kan u hier terugvinden.

Burgerlijk Wetboek art. 1475-1479, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 (B.S. 12.01.1999)

Contactinformatie