Wettelijk samenwonen - Niet-Belgen

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan voor mannen, vrouwen met of zonder verwantschap. Daardoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Meerderjarig zijn
 • Handelingsbekwaam zijn
 • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
 • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Procedure

 • Aanvraag wettelijke samenwoning
  • Voor een niet-Europese burger kan de wettelijke samenwoning pas afgesloten worden na onderzoek van de dienst ofwel na advies door het Parket van Brugge.
 • Beëindiging wettelijke samenwoning
  • Dit kan gebeuren
   • met onderlinge toestemming,
   • door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
    De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.
  • De wettelijke samenwoning houdt ook op bij :
   • huwelijk van één van de partijen.
   • overlijden van één van de partijen.
  • Let op! De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

Meebrengen

Minstens één persoon heeft niet de Belgische nationaliteit.

 • Bij een opmaak verklaring wettelijke samenwoning:
 1. Beide personen bieden zich aan met hun identiteits- en/of verblijfskaart. 
 2. Niet-Belgen brengen mee: bewijs ongehuwd en indien echtgescheiden ook echtscheidingsakte met apostille en/of legalisatie, max. 1 jaar oud. Dit document moet in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler in België.
 • Verbreken verklaring met akkoord van beide partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteits- en/of verblijfskaart.
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn identiteits- en/of verblijfskaart.

Bedrag

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: Gratis
 • Verbreking met onderlinge instemming: Gratis
 • Eénzijdige verbreking: 182,50 euro

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Contactinformatie