Stad Brugge verkoopt uniek pand in hartje binnenstad.

1
sep
2018

Het te renoveren historisch pand (voormalig administratief gebouw), gekend onder de naam "Hof Sebrechts", gelegen te 8000 Brugge, Beenhouwersstraat 22-26, geeft aan de achterzijde uit op het stadspark 'Professor Sebrechts'.

Het pand op en met grond heeft een oppervlakte volgens meting van 1.628,24 m².

voorgevel met toegangshekken tot Professor Sebrechtspark

Beenhouwersstraat 26: Voormalige kliniek, gebouwd op initiatief van professor-dokter Joseph Sebrechts (1885-1948), anno 1928 - paalt met haar gevel ongeveer 17,5 m aan de Beenhouwersstraat.

Beenhouwersstraat 24: Voormalige woning, beschermd monument, beschermingsbesluit van 23-04-1992, gebouwd op initiatief van de familie Joseph van Severen, kort na 1762 - paalt met haar gevel 14,50 m aan de Beenhouwersstraat. 

Beenhouwersstraat 22: Bijgebouwtje (voormalig koetshuis), paalt met haar gevel 10,5 m aan de straat.

Dit onbetwist pand met klasse wordt verkocht met restauratieverplichting. De bouwaanvraag dient te worden aangevraagd binnen het eerste jaar van de verkoop. De renovatie moet geheel voltooid zijn binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het verkrijgen van een bouwvergunning.

Bestemmingsmogelijkheden:

-    Beenhouwersstraat 24, het beschermde huis Sebrechts, waarbij als randvoorwaarde is gesteld dat gelijkvloers en eerste verdieping één geheel blijven, dringt zich als hoofdbestemming voor het hoofdgebouw in de eerste plaats een woonbestemming op, al dan niet gekoppeld aan bv. een private praktijk/kantoren/gastenkamers van/voor de toekomstige bewoners als nevenbestemming 
Hierdoor kan de configuratie en decoratieve inrichting van het huis opnieuw volop tot zijn recht worden gebracht.
De zolders van het 18
de-eeuwse huis Sebrechts, die momenteel ook toegankelijk zijn vanuit nr. 26 kunnen eventueel betrokken worden bij een afzonderlijke herbestemming van het pand nr. 26.

-    Beenhouwersstraat 26, de recentere gebouwdelen, kunnen, gelet op het karakter van het pand zelf en het woonkarakter van de Beenhouwersstraat, eveneens best als hoofdbestemming een woonbestemming krijgen.

Ondanks de twee bouwlagen van het hoofdvolume leent het pand zich gezien zijn oppervlakte, omvang en volume voor eventuele opsplitsing in meerdere woonentiteiten (conform art. 29) of inrichting voor cohousing, of benut voor wonen met als nevenbestemming gastenkamers.

Het is pand is wellicht te klein van omvang om op rendabele manier in te richten i.f.v. zorgwonen of serviceflats. 

De gelijkvloerse verdieping kan als nevenbestemming ook altijd een afzonderlijke commerciële functie, kantoorfunctie, vrij beroep krijgen.

Er mag aan dit pand geen hotelbestemming worden gegeven, gelet op het gevoerde beleid van hotelstop en vakantiewoningenstop.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden kunnen worden nagelezen in de bijlagen.

Het gebouw werd in 2002 voor een beperkt deel (dakconstructie en gevels) gerenoveerd.

Dit onroerend goed is bij het kadaster gekend in de 4e afdeling Brugge, sectie D, 1761 A P0000.

Comfort: alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig (water, gas, elektriciteit).
OVAM (blanco, geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit).

Prijs: € 1.250.000,00

Verlaagd tarief registratie beschermde monumenten en interessante premies https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/ of via notaris Heike Laloo.

Kandidaten die een bod uitbrengen voor 4 september 2020, 17 u. én de nodige waarborg bij de notaris stellen, worden uitgenodigd om op maandag 7 september 2020 om 9 u. aanwezig te zijn in de Aktenkamer van het Stadhuis voor de verkoopzitting.

(Aktenkamer Stadhuis, ingang via het A.C. 't Brugse Vrije, Burg 11 te 8000 Brugge. Zich 10 min. voordien aanmelden bij de Dienst Eigendommen.)

Neem contact met notaris Heike Laloo, Sint-Baafsstraat 16 te 8200 Brugge - t 050 39 38 56 - notaris@notaris-laloo.be over de verkoopvoorwaarden en wijze van verkoop. Op eenvoudig verzoek ontvangen kandidaat-kopers een bundel met het ontwerp van de onderhandse verkoopovereenkomst, inclusief bijlagen en kopie van het opmetingsplan.

Via deze link brengt u een virtueel bezoek brengen aan het pand: http://www.immovisit.com/zt/vtwvnbeenhouwer22_26/ 

Voor een afspraak tot bezichtiging kan u terecht bij de dienst Eigendommen - t 050 44 86 27 - eigendommen@brugge.be.

 voorgevel   zicht achtergevels bijgebouwtjes

zicht achtergevels bijgebouw en huisnummer 24