verLICHT je buurt met buurtcheques en schrijfactie

20
nov
2020

In navolging van enkele andere steden in België en Zweden plaatsten ook in Brugge al vele mensen  een lichtje achter hun raam of haalden ze de kerstverlichting dit jaar extra vroeg van zolder om hun voortuin of gevel te verlichten. Deze actie wil het stadsbestuur nu ook extra kracht bijzetten.

“De Brugse Vrijwilligerscentrale, Vierkant tegen Eenzaamheid en Brugge Solidair! roepen alle Bruggelingen met de actie ‘VerLICHT je buurt’ op om de voorzijde van de eigen woning, haag, boom, voortuin extra te gaan verlichten.

Hiertoe kunnen de Bruggelingen financiële steun aanvragen: als ze in de eigen buurt hiervoor de handen in elkaar slaan met enkele buren, dan kunnen ze beroep doen op een buurtcheque tot maximum 200 euro voor aankopen van lichtjes, raamkrijt om de ramen te versieren, tuinkaarsen, kerstversiering voor in de straat…De acties is een succes. Op vandaag hebben al 63 straten ingetekend", vertelt schepen van Preventie en Samenleven Mathijs Goderis.

Hoe deze buurtcheque aanvragen?

Voor deze speciale buurtcheque volstaat het om een e-mail te sturen naar brecht.vancauwenberghe@brugge.be 
met je locatie, je idee en als titel ‘ver-LICHT je buurt’.

Buurtcheque besteden bij lokale handelaars

We vragen wel om die buurtcheque zo veel mogelijk te besteden bij de lokale handelaars, die in deze tijden zeker ook wat ‘verlichting’ verdienen”, legt schepen Mathijs Goderis uit.

“We vragen de Bruggelingen om in het bijzonder op het startmoment van Wintergloed, vrijdag 27 november om 18.00 uur, zéker de lichtjes aan te schakelen om zo een warme (licht)gloed over heel Brugge te laten verschijnen. Het thema van Wintergloed is ook verbinding, er bestaat dus geen mooiere gelegenheid om overal in Brugge te verbinden met licht en warmte”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

Schrijfactie uitwerken

“Het project ‘VerLICHT je buurt’ bestaat enerzijds uit het letterlijk verlichten van de straat en buurt, maar anderzijds is er ook een figuurlijk luikje aan verbonden. Vanuit verschillende hoeken bereikt ons de boodschap dat mensen wel een positieve boodschap kunnen gebruiken.

Daar willen we aan tegemoet komen door het aanbieden van gratis postkaartjes waarop men een boodschap van verLICHTing kan neerpennen en bezorgen aan wie hier nood aan heeft. De Dienstencentra gaan alvast ook met de kaartjes aan de slag. Net als het CAW vanuit het justitieel welzijnswerk.

Maar iedereen kan een schrijfactie uitwerken voor een eigen gekozen groep. De kaartjes kan men gratis afhalen in de Vrijwilligerscentrale, Hoofdgebouw OCMW, Hoogstraat 9 en de verschillende filialen van Openbare Bibliotheek Brugge”, aldus OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

Contactinformatie

Contactpersonen