Verloren fiets opzoeken bij de Fietsendienst

Jaarlijks worden in Brugge ongeveer een 1.000-tal achtergelaten fietsen opgehaald.  Deze fietsen worden 3 maanden bewaard door de Fietsendienst.

Als het over een gemerkte fiets gaat, dan wordt de rechtmatige eigenaar daarvan op de hoogte gebracht.

Als je niet gemerkte fiets werd gestolen, dan kan je langsgaan bij de Fietsendienst tijdens de openingsuren.  Bij de Fietsendienst krijg je inzage in het fotobestand van de teruggevonden fietsen op grondgebied Brugge, wie weet vind je je fiets er wel terug.

Voorwaarden

Enkel slachtoffers van fietsdiefstal die daarvan aangifte deden (bij politie of via policeonweb) kunnen het fotobestand inkijken.

Je krijgt de fiets enkel terug nadat je een bewijs van eigendom voorlegt. Dat is onder andere:

  • attest van klachtneerlegging/proces verbaal (PV) met een gedetailleerde omschrijving van de fiets
  • aankoopfactuur
  • foto van de fiets
  • sleutel van de fiets
  • ...

Meebrengen

  • attest van klachtneerlegging/proces verbaal (PV) met een gedetailleerde omschrijving van de fiets
  • aankoopfactuur
  • foto van de fiets
  • sleutel van de fiets
  • identiteitskaart

Bedrag

Gratis

gevonden fietsen

Contactinformatie