Vernieuwing en vergroening van kusttrambedding Zeebrugge zorgt voor bijkomende mobiliteitsoplossingen

25
aug
2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze ochtend drie ingrepen goed, die gekoppeld zijn aan de vernieuwing van de kusttrambedding ter hoogte van Zeebrugge-dorp.

“De geplande vernieuwing en vergroening (inzaaien in gras) van de kusttrambedding door het dorp schept mogelijkheden om bestaande knelpunten op te lossen. Het is goed om te horen dat De Lijn en haar voogdijminister Lydia Peeters oor hebben gehad naar de verzuchtingen van zowel het stadsbestuur als van de inwoners van Zeebrugge.
Ik wil dan ook namens het stadsbestuur mijn dank uitspreken voor het werk van de minister. Met een groene trambedding zal het uitzicht van Zeebrugge-dorp aantrekkelijker ogen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Concreet gaat het om volgende ingrepen:

Uitrusting van bestaande oversteek t.h.v. Heiststraat/Tijdokstraat als gevleugeld zebrapad: zo zullen vrachtwagens op ruimere afstand van de eigenlijke oversteek stoppen waardoor er minder kans is dat een voetganger zich in de dode hoek vooraan bij een vrachtwagen bevindt. Samen met vzw Licht en Liefde wordt ook onderzocht of blindengeleiding hier opportuun is.

Optimalisatie kusttramhalte Zeebrugge Kerk: de perrons aan de kusttramhalte ter hoogte van Zeebrugge Kerk worden asymmetrisch aangelegd, zodat de doorstroming voor al het verkeer vlotter kan verlopen.

Nieuwe voetgangersoversteek ter hoogte van het Sint-Donaaspark: naar analogie met de oversteek ter hoogte van de Heiststraat komt er een oversteek met zebrapad en middeneiland. Ook hier wordt samen met vzw Licht en Liefde de integratie van blindengeleiding onderzocht.