Vernieuwing Steenbruggebrug


Situering 

De Brugse regio vormt een grote uitdaging voor de binnenvaart. Water bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de streek, maar water dwars door de stad is niet altijd evident. Mobiliteitsbehoeften veranderen, ook op onze waterwegen. Daarom werkten De Vlaamse Waterweg nv, stad Brugge, gemeente Oostkamp, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn aan een toekomstvisie voor de Steenbruggebrug die de behoeften van binnenvaart en wegverkeer verzoent.

De huidige, beweegbare Steenbruggebrug is dringend aan vervanging toe. Niet alleen vanwege de verouderde staat waarin ze zich bevindt, maar ook vanwege de mobiliteitsuitdagingen waarmee we vandaag te kampen hebben: file op de weg vergroot de nood aan groener en grootschaliger vrachtverkeer via het water.

Aanpassingen aan de binnenvaartinfrastructuur – zoals de twee nieuwe bruggen en de aanpassing van de kanaalbocht – dienen zich dan ook aan. Het is bovendien de ideale gelegenheid om ook de omgeving in een grondig vernieuwd jasje te steken. Het volledige project wordt medegefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp.

Vast en hoog

De nieuwe Steenbruggebrug voor het wegverkeer laat zich kenmerken door twee kernwoorden: vast en hoog. Het vaste aspect is belangrijk, want enkel zo behoren te lange wachttijden voor bestuurders en lijnbussen, aan de huidige beweegbare brug, tot het verleden. Het hoge aspect is dan weer essentieel om de scheepvaart ruimte te geven om te kunnen passeren zonder het wegverkeer te hinderen. Een winwinsituatie voor buurt en binnenvaart dus.

Beweegbare fietsbrug

Naast de brug voor het wegverkeer komt er ook een tweede exemplaar : volledig autovrij! Deze fietsbrug zal vlak en beweegbaar zijn, zodat zachte weggebruikers zonder puffen naar de overkant kunnen trappen of wandelen. Tevens kan de brug opzij gedraaid worden om grote binnenschepen tot drie containerlagen doorgang te verlenen. Wie haast heeft, kan per fiets oversteken via de hoge, vaste wegbrug.

Aandacht voor mobiliteit

Ook andere mobiliteitsverbeteringen zijn voorzien. Zo zal het kanaal Gent-Oostende een stukje opschuiven richting de Baron Ruzettelaan. Hierdoor wordt een flauwere (en daardoor veiligere) kanaalbocht gecreëerd voor de scheepvaart.
De huidige S-bocht is immers te krap, wat een moeilijk manoeuvre van de schippers vereist. Met de aanleg van een vaste brug zal het stilleggen van het wegverkeer om schepen te laten passeren eindelijk voorbij zijn. De belangrijke verbindingsweg (N50) tussen Brugge en Oostkamp kan zo fulltime in gebruik blijven.


Openbaar onderzoek

De Vlaamse Waterweg nv diende een wijzigingsverzoek in i.f.v. enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Wijzigingen

  • Aanpassingen aan het kruispuntenontwerp van de beide kruispunten en het buffer- en infiltratieverhaal.
    Zo wordt er een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat.
  • Ook worden enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

Inzage

Hierdoor loopt een nieuw openbaar onderzoek van 28 april 2023 t.e.m. 27 mei 2023. Je kan de plannen en de documenten van de omgevingsvergunningsaanvraag en het wijzigingsverzoek tijdens het openbaar onderzoek digitaal raadplegen op het omgevingsloket en de plannen tijdens de openingsuren ook inkijken in het Huis van de Bruggeling.

Wil je zeker zijn van een plaats aan een inzagecomputer of heb je graag begeleiding bij het raadplegen van het dossier, maak dan een afspraak aan het loket van de dienst Omgevingsvergunningen in de Oostmeers. Kies voor ‘inzage plannen – omgevingsvergunning’, locatie Oostmeers 17.

 


Timing

Voorlopig heeft dit nieuw openbaar onderzoek geen impact op de timing. De Vlaamse Waterweg nv voorziet de start van de eerste werken op het terrein midden 2023. Dit gaat over werken zonder (grote) impact op de doorstroming van de N50.


Meer info


Vragen

seineschelde@vlaamsewaterweg.be