Krachtlijn 1: meten en weten

Bij de eerste krachtlijn willen we een zicht krijgen op de problematiek in Brugge: hoeveel mensen leven in eenzaamheid? Wat is hun profiel? Welke oorzaken kunnen we onderscheiden? Deze vragen leverden deze vier actiepunten op:

 

1. Een beter beeld krijgen op debuurten en bewoners die kwetsbaar
zijn voor eenzaamheid of isolement
 
2. Aftoetsen actieplan bij ervaringsdeskundigen
 
3. Denkoefening rond ‘Wat is eenzaamheid?’ i.s.m. ervaringsdeskundigen
 
4. Eén centraal meldpunt om eenzaamheid

Contactinformatie

Contactpersonen