Krachtlijn 3: modereren en coördineren

Welke actoren zijn er nu al actief in de strijd tegen eenzaamheid? Wie zijn deze actoren en kennen ze elkaar? Zijn ze op elkaar afgestemd? Vallen er leemtes of overlappingen?
 
Het doel van Vierkant Tegen Eenzaamheid is om lokale actoren te verbinden. Uit deze gedachte kwam de derde krachtlijn modereren en coördineren. Deze krachtljn heeft vier actiepunten. 
 
 
9. Brugs Charter “Vierkant tegen eenzaamheid”
 
10. Betere afstemming tussen aanpak van eenzaamheid door
professionele thuiszorg en partners in eerstelijnszorg
 
11. Buurtzorgnetwerken in Brugge sterker ontwikkelen
 
12. De vierkante tafels van Brugge
 
 
 

Contactinformatie

Contactpersonen