Krachtlijn 4: sensibiliseren en mobiliseren

Het uiteindelijke doel van het hele actieplan is dat Bruggelingen en professionals gevoelig zijn en aandacht hebben voor de thematiek van eenzaamheid en isolement en waar nodig tot actie overgaan. In dit actieplan willen we dan ook graag acties opnemen die deze thematiek op de voorgrond brengen. Dit leidde tot deze vier actiepunten:
 
 
13 Campagne ‘Vierkant tegeneenzaamheid’ regelmatig onder
de aandacht brengen
 
14 Bestaande buurtcomités blijven ondersteunen, waarderen en uitdagen
 
15 buurtbabbelbank om het ontmoetingen in de buurt te versterken
 
16 Vraag naar en aanbod van buurthulp stimuleren en faciliteren
via een website voor lokaal vrijwilligerswerk
 

Contactinformatie

Contactpersonen