Veilig leren fietsen met virtual reality brillen VRkeer

VR brillen reserveren

Doelstelling

Via een attractieve, educatieve game worden heel doelgericht enkele belangrijke verkeersvaardigheden zoals afslaan, voorrangsregels toepassen, dode hoek, ... uit het grote fietsexamen langs de Brugse verkeerseducatieve routes in realistische verkeerssituaties gesimuleerd.  De leerlingen krijgen onmiddellijk visuele feedback en ook de leerkracht behoudt via een dashboard overzicht van de vorderingen van de leerlingen.

Doelgroep

  • leerlingen uit het zesde leerjaar van de Brugse lagere scholen ter voorbereiding op het grote fietsexamen
  • leerlingen uit de eerste graad BUSO

Voorwaarden

  • het zesde leerjaar van de Brugse lagere scholen moeten het jaar voordien deelgenomen hebben aan het grote fietsexamen in Brugge
  • de eerste graad BUSO moet ingetekend hebben voor de opleiding FietSOmeter georganiseerd door de preventiedienst van stad Brugge

Commerciële organisaties, jeugdbewegingen, ... komen niet in aanmerking voor het ontlenen van de VR brillen.

Visuele handleiding gebruik VR brillen

Aan de slag met VRkeer in de klas?  Bekijk zeker vooraf de visuele handleiding.  Het instructiefilmpje neemt een 10-tal minuutjes in beslag en zal ervoor zorgen dat het installeren van de brillen vlot verloopt.

Meer info over VRkeer

Klik hier.

VR brillen reserveren

Contactinformatie