Visumaanvraag - reisvisum

Ben je een niet-Europeaan en wil je naar België komen voor kort (toeristisch) of lang verblijf (studie, werk, gezinshereniging) dan is soms een visum nodig.

Een reisvisum wordt niet uitgereikt door de gemeente maar je moet je aanvraag doen in de Belgische ambassade of de bevoegde consulaire post van het land waaruit betrokkene vertrekt.

Als de aanvraag ingediend is, ontvang je een dossiernummer. Je kan de status van de aanvraag nakijken via de link ‘hoe zit het met mijn visumaanvraag’ aan de hand van dit nummer. (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Hoezithetmetmijnvisumaanvraag.aspx)

 

De gemeente kan deze dossiers niet nakijken en dus geen stand van zaken geven.

Op de website www.diplomatie.belgium.be vind je veel interessante informatie.

Ben je Europeaan en wil je naar België reizen of je hier vestigen dan heb je geen visum nodig. Maak een afspraak in de gemeente om je situatie te bespreken.