VLOED: Voorspellingen Lokale Ondernemers en Economie voor Drukte

EFRO VLOED foto website

Projectleider
Stad Gent

Projectpartners
Stad Brugge

Budget
Totale projectkost: 556.540euro
Aandeel stad Brugge: 266.655,40euro
Subsidie: 106.662,16euro (40%) EFRO, 106.662,16euro (40%) Hermes

Periode
01/01/2021 - 30/06/2023

Doelstellingen en activiteiten

Stad Brugge wenst samen te werken met stad Gent rond passantentelling en metingen van bezoekers.

Het doel van dit project is beschikken over bruikbare drukte voorspellingen (= uitrollen) , zowel voor intern als extern gebruik (= uitbreiden) en om via een bestaande data-community en andere geïnteresseerde overheden en kennisinstellingen onze opgedane kennis te delen (= repliceren). De data van beide steden wordt bekeken en onderzocht en best practices kunnen vergeleken en gedeeld worden. 

Gent en Brugge beschikken beiden over verschillende databronnen die momenteel verspreid zitten over verschillende diensten.  Bijgevolg wordt het potentieel van deze data onderbenut.

Het doel van dit project is beschikken over bruikbare drukte voorspellingen (= uitrollen) , zowel voor intern als extern gebruik (= uitbreiden) en om via een bestaande data-community en andere geïnteresseerde overheden en kennisinstellingen onze opgedane kennis te delen (= repliceren). De data van beide steden wordt bekeken en onderzocht en best practices kunnen vergeleken en gedeeld worden. 

Met dit EFRO project verzamelen en analyseren we de reeds beschikbare data om zo bepaalde trends en de relatie met bv. mooi weer, koopzondagen, vakantiedagen in de stad in kaart te brengen en vervolgens voorspellingen te doen. Want naast het juist kunnen weergeven van drukte op plaatsen, is de voorspelling van drukte en stromen minstens even betekenisvol. Hoe betekenisvol en op welke manier deze voorspellingen gebruikt kunnen worden, is ook deel van het project. Samen met een klankbordgroep van lokale economische spelers en interne stadsdiensten gaan we in dialoog over deze data. Welke vragen en antwoorden roepen de data bij hen op en via welke tool willen ze de huidige en de voorspelde drukte raadplegen. 

Eens deze eerste groep geholpen is door de data, willen we deze graag openstellen aan burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen om de dialoog rond deze data aan te wakkeren. Het aspect co-creatie met de ondernemer neemt een centrale rol in dit project.

  • Druktemeting- en voorspelling uitrollen: Via analyse en combineren van beschikbare databronnen willen we komen tot bruikbare voorspellingen. Handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders,... zijn geïnteresseerd in evoluties en willen tijdsintervallen met elkaar kunnen vergelijken.

  • Toepasbaarheid uitbreiden naar andere beleidsdomeinen: Druktemetingen en -voorspellingen vormen een basis om modellen op te maken die bruikbaar worden in een Digital Twin. Op deze wijze zal het ook mogelijk zijn om domeinoverschrijdende use-cases uit te werken, telkens gebaseerd op dezelfde onderliggende databronnen.Zo kunnen we verschillende diensten zoals Toerisme, Evenementen, Mobiliteit, Milieu & Klimaat,... ook ondersteunen bij hun beleidskeuzes.

  • Verworven inzichten repliceren naar andere stakeholders: Naast het interne gebruik stellen we de druktevoorspellingen ook ter beschikking op maat van  burgers, lokale bedrijven, bestaande data & AI communities, onderzoeksinstellingen en geïnteresseerde steden en gemeenten. Enerzijds kunnen we hen inspireren en anderzijds kunnen wij zelf vernieuwende inzichten opdoen.

  • IOT testen in de stad: Via een proeftuin in beide steden kunnen (lokale) bedrijven hun hardware installeren en testen in een ‘echte’ leefomgeving. De data die daarmee verzameld wordt, kan ook onderzocht worden en naar waarde geschat worden. Zo kunnen verschillende spelers zich ook benchmarken en krijgt de stad een idee van de verschillende technologieën. 

Meer informatie over EFRO
Meer informatie over project stad Gent

Contactinformatie